Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı

Yıl: 1999 Cilt: 10 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 275 - 285 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı

Öz:
Amaç: Bu çalışmanın amacı bir grup üniversite öğrencisinde Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısını araştırmaktır. Yöntem: Çalışmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesi’nin değişik bölümlerinde okuyan 418’i (%56.2) erkek, 326’sı (%43.8) kız, toplam 744 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği, Beck Depresyon Ölçeği, Spielberger Sürekli Kaygı Envanteri, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Sonuç olarak, Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin Cronbach alfa katsayısı 0.96, altölçeklerin ise 0.94-0.96 arasında bulunmuştur. Faktör analizi sonucunda ölçeğin üç faktörlü bir yapı gösterdiği belirlenmiştir. Bu faktörler duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal, fiziksel kötüye kullanım ve cinsel kötüye kullanımdır. Ölçek ve altölçek puanlarının Beck Depresyon Ölçeği, Spielberger Sürekli Kaygı Envanteri, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve Toronto Aleksitimi Ölçeği puanları ile korelasyonlarının yüksek düzeyde anlamlılık (p<0.001) göstermesi yapı geçerliğini desteklemektedir. Duygusal kötüye kullanım ve duygusal ihmal ile fiziksel kötüye kullanım puanları yaş ve kardeş sayısıyla korele bulunmuştur. Anne ve baba eğitimi üç tür kötüye kullanım ile de ilişkilidir. 18 yaşından önce anne-baba ölümü ya da boşanması öyküsü olan öğrencilerin üç tür kötüye kullanım puanları da daha yüksektir. Sonuç: Bu bulgular Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir olduğunu ve üniversite öğrencilerinde çocukluk ve ergenlikte yaşanan örselenme yaşantılarını taramak amacıyla kullanılabileceğini desteklemektedir.
Anahtar Kelime: Aile içi şiddet Psikiyatrik durum derecelendirme ölçekleri Kişilik bozuklukları Çocuk istismarı, cinsel Faktör analizi, istatistiksel Çocuk istismarı Faktör yapısı Anketler Üniversiteler Güvenirlik ve geçerlik Sonuçların tekrarlanabilirliği Öğrenciler Zihinsel bozukluklar

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA ASLAN S, ALPARSLAN Z (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. , 275 - 285.
Chicago ASLAN S. Halime,ALPARSLAN Z. Nazan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. (1999): 275 - 285.
MLA ASLAN S. Halime,ALPARSLAN Z. Nazan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. , 1999, ss.275 - 285.
AMA ASLAN S,ALPARSLAN Z Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. . 1999; 275 - 285.
Vancouver ASLAN S,ALPARSLAN Z Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. . 1999; 275 - 285.
IEEE ASLAN S,ALPARSLAN Z "Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı." , ss.275 - 285, 1999.
ISNAD ASLAN, S. Halime - ALPARSLAN, Z. Nazan. "Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı". (1999), 275-285.
APA ASLAN S, ALPARSLAN Z (1999). Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, 10(4), 275 - 285.
Chicago ASLAN S. Halime,ALPARSLAN Z. Nazan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi 10, no.4 (1999): 275 - 285.
MLA ASLAN S. Halime,ALPARSLAN Z. Nazan Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.10, no.4, 1999, ss.275 - 285.
AMA ASLAN S,ALPARSLAN Z Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999; 10(4): 275 - 285.
Vancouver ASLAN S,ALPARSLAN Z Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999; 10(4): 275 - 285.
IEEE ASLAN S,ALPARSLAN Z "Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı." Türk Psikiyatri Dergisi, 10, ss.275 - 285, 1999.
ISNAD ASLAN, S. Halime - ALPARSLAN, Z. Nazan. "Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği' nin bir üniversite öğrencisi örnekleminde geçerlik, güvenirlik ve faktör yapısı". Türk Psikiyatri Dergisi 10/4 (1999), 275-285.