Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 41 Sayfa Aralığı: 97 - 113 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi

Öz:
Bu çalışmanın amacı lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisini ortaya koymak ve vurgulamaktır. Lojistik faaliyetler tarihin derinliklerinden bu yana yapılmakta olan ve günümüz modern işletmecilik anlayışında da oldukça önemli bir stratejik yere sahip olan bir hizmet faaliyet alanı olma özelliğindedir. Etkin ve verimli bir biçimde yapılan lojistik faaliyetler ile gerek değer avantajı gerekse verimlilik avantajı yaratılarak daha yüksek müşteri değerine ulaşılabildiği ve işletmelerin faaliyette bulundukları sektörlerde rakiplerine kıyasla bir adım daha öne çıkabildikleri bu alanda yapılan çalışmalardan da görülmektedir. İşletmelerde yapılmakta olan lojistik faaliyetlerden beklenen yararın sağlanabilmesi ise, bu faaliyetlerin bütünleşik bir performans sistemi içerisinde ele alınmasını gerektirmektedir. İşletmelerin lojistik faaliyetler sonucu katlanmak zorunda oldukları maliyetler incelendiğinde, lojistik maliyetlerde yapılan maliyet azaltım çalışmalarının işletme karına oldukça önemli oranlarda katkı sağladığı görülmektedir. Bu çalışmada da lojistik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak; lojistik faaliyetlerin gelişimi, önemi, lojistik performans standartları, lojistik faaliyetlerin rekabet stratejileri ve işletme kârı ile olan ilişkisi ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelime: lojistik işletme karı kar işletme rekabet stratejileri

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans

The Relation of Logistics Activities with Competition Strategies and Business Profit

Öz:
The purpose of this study is to indicate and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit. Logistics activities are a service field which have been doing for a long period of time and have a very important strategic position. Previous studies show that higher customer value can be reached and companies can be in front of their competitors by creating both value advantage and effectiveness advantage with logistics activities, which are done effectively and efficiently. The benefit expected from logistics activities in the companies also requires these activities to be treated in an integrated performance system. When the costs that companies should tolerate as a result of logistics activities are analyzed it is seen that cost reduction efforts in logistics costs affect business profit pretty much. In this study, the development and importance of logistics activities, performance standards of logistics, and emphasize the relation of logistics activities with competition strategies and business profit will be discussed and presented, in parallel with improvements in logistics sector.
Anahtar Kelime: business enterprise competitive strategies logistics business profit profit

Konular: İşletme İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ailawadi, Satish C. , Singh, Rakesh. (2005). Logistics Management. Eastern Economy Edition, Prentice Hall of India.
 • Aşıcı, Ömer, Tek, Baybars. (1985). Fiziksel Dağıtım Yönetimi. Bilgehan Basımevi, İzmir.
 • Baki, Birdoğan. (2004). Lojistik Yönetimi ve Lojistik Sektör Analizi. Volkan Matbaacılık, I. Baskı Trabzon.
 • Bowersox, Donald J. , Class, David J. , Cooper, M. Bixby. (2002). Supply Chain Logistics Management. International Edition, McGraw – Hill Boston.
 • Christopher, Martin. (1998). Logistics and Supply Chain Management: Strategies for Reducing Cost and Improving Service. Prentice Hall, Second Edition, London.
 • Czinkota, Michael R. , Ronkainen, Ilkka A. , Moffett, Michael H. (2000). International Business. The Dryden Pres, USA.
 • Gümüş, Yusuf. (2007). Üretim İşletmelerinde Lojistik Maliyetlerinin Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yöntemine Göre Hesaplanması ve Bir Uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, İzmir. (Basılmamış Doktora Tezi).
 • İgeme. (2005). Lojistik. İhracatta Pratik Bilgiler Serisi.
 • Long, Douglas. (2004). International Logistics Global Supply Chain Management. Kluver Academic Publisher, USA.
 • Mcleod, Raymond Jr. (1995). Management Information Systems. Prentice Hall, Seventh Edition, N.J.
 • Orhan, Osman Z. (2003). Dünya’da ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi. İstanbul Ticaret Odası Yayın No: 39.
 • Referans Gazetesi, 27 Nisan 2007.
 • Romney, Marshall B. , Steinbart, Paul John. (2003). Accounting Information Systems. Prentice Hall, 9/E, International Systems.
 • Tan, Barış. (2004). Rekabet İçin Lojistik. Nisan, Capital.
 • Tek, Ömer Baybars, Özgül, Engin. (2005). Modern Pazarlama İlkeleri, Uygulamalı Yönetimsel Yaklaşım. Birleşik Matbaacılık, İzmir.
 • http:// www.personal.georgiasouthern.edu/~mnowak/index_files. Erişim: 16.01.2007
 • http:// www.m-w.com, Erişim: 21.01.2007
 • http:// www.cscmp.org, Erişim: 04.02.2007
 • http:// www.logisticsworld.com, Erişim: 04.04.2007
APA GÜMÜŞ Y (2009). Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. , 97 - 113.
Chicago GÜMÜŞ Yusuf Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. (2009): 97 - 113.
MLA GÜMÜŞ Yusuf Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. , 2009, ss.97 - 113.
AMA GÜMÜŞ Y Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. . 2009; 97 - 113.
Vancouver GÜMÜŞ Y Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. . 2009; 97 - 113.
IEEE GÜMÜŞ Y "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi." , ss.97 - 113, 2009.
ISNAD GÜMÜŞ, Yusuf. "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi". (2009), 97-113.
APA GÜMÜŞ Y (2009). Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0(41), 97 - 113.
Chicago GÜMÜŞ Yusuf Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 0, no.41 (2009): 97 - 113.
MLA GÜMÜŞ Yusuf Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), vol.0, no.41, 2009, ss.97 - 113.
AMA GÜMÜŞ Y Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2009; 0(41): 97 - 113.
Vancouver GÜMÜŞ Y Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi). 2009; 0(41): 97 - 113.
IEEE GÜMÜŞ Y "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi." Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi), 0, ss.97 - 113, 2009.
ISNAD GÜMÜŞ, Yusuf. "Lojistik Faaliyetlerin Rekabet Stratejileri ve İşletme Kârı ile Olan İlişkisi". Muhasebe ve Finansman Dergisi (. e-Muhasebe ve Finansman Dergisi) 41 (2009), 97-113.