Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 13 - 29 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar

Öz:
Bu araştırmanın amacı, kaçak elektrik kullanımına karşı çalışanların tutumları ile örgütsel adalet ve iş memnuniyeti değişkenleri arasındaki ilişkileri analiz etmek, aynı zamanda değişkenler açısından çalışma gruplarına göre farklılıkları saptamaktır. Bu amaçla Kütahya, Aksaray ve Mardin illerindeki elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının kaçak elektrik kullanımı ile ilgili tutumlarının incelenmesi için toplam 142 çalışan üzerinde kaçak elektrik kullanımı temelinde hazırlanan anket çalışması ayrı ayrı uygulanmıştır. Araştırma sonucunda çalışan tutumu ile örgütsel adalet ve iş memnuniyeti değişkenleri arasında olumlu yönlü ilişki tespit edilmiştir. İllere göre çalışan tutumu, örgütsel adalet ve iş memnuniyeti boyutları açısından farklılıklar olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime: iş tatmini kaçak elektrik kullanımı örgütsel adalet çalışan tutumları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • AJZEN, I., Fishbein, M. (1977), “Attitude-Behavior Relations: A Theoretical Analysis and Review of Emprical Research”, Psyclogical Bulletin, Vol 84 (5); 888-918.
 • AJZEN, I. (2001), “Nature and Operation of Attitudes”, Annual Review of Psychology, Vol 52; 27-58.
 • AJZEN, I. (2002), “Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and The Theory of Planned Behavior”, Journal of Applied Social Phsychology, Vol 32; 665-683.
 • BARON R.A., ve J. GREENBERG (1990), Behavior in organizations understanding and managing the human side of work, Allyn and Bacon, U.S.A.
 • BEUGRE, C.D. ve R.A. BARON (2001), “Perceptions of Systemic Justice: The Effects of Distributive, Procedural, and Interactional Justice”, Journal of Applied Social Psychology, Vol 31(2); 324-339
 • BOWDITCH, J.L. ve A.F. BUONO (1997), A Primer on Organizational Behavior, John Wiley & Sons, Inc., U.S.A.
 • BROWN, R. (2000), “Social Identity Theory: Past Achievements, Current Problems and Future Challenges”, European Journal of Social Psychology, Vol 30; 311-319.
 • CEYLAN, A. (1998), Örgütsel Davranışın Bireysel Boyutu, GYTE Baskı ve Fotofilm Merkezi, Gebze, Türkiye.
 • COHEN, Y., Charash. ve P.E. SPECTOR (2001), “The Role of Justice In Organizations: A Meta-analysis”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol 86; 278-321.
 • DIXON, M.A., B.A. TURNER, D.L. PASTORE, ve D.F. MAHONY (2003), “Rule Violations In Intercollegiate Athletics: A Qualitative Investigation Utilizing An Organizational Justice Framework”, Journal of Academic Ethics, (article in press) 59-90.
 • GREENBERG, J. (1990), “Organizational Justice: Yesterday, Today, and Tomorrow”, Journal of Management, Vol 16 (2); 399-432.
 • GREENBERG, J. ve R. CROPANZANO (2000), Advances In Organizational Justice, Standford University Press, Standford, California, U.S.A.
 • HAWKINS, D.I., R.J. BEST ve CONEY, K.A. (2004), Consumer Behavior Building Marketing Strategy, McGraw-Hill, New York, U.S.A.
 • HOUGHTON, J.D. ve D.L. JİNKERSON (2007), “Constructive Thought Strategies and Job Satisfaction: A Preliminary Examination” , Journal of Business and Psychology, Vol 22; 45-53.
 • KINNEAR, T.C. ve J.R. TAYLOR (1996), Marketing Research An Applied Approach, McGraw-Hill, U.S.A.
 • KONOVSKY, M. A. (2000), “Understanding procedural justice and its impact on business organizations”, Journal of Management, Vol 26 (3); 489-511.
 • LAMBERT, E.G., N.L. HOGAN ve M.L. GRIFFIN (2007), “The Impact of Distributive and Procedural Justice on Correctional Staff Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment”, Journal of Criminal Justice, Vol 35; 644-656.
 • LUTHANS, F. (1973), Organizational Behavior, A Modern Behavioral Approach to Management, McGraw-Hill, New York, U.S.A.
 • LUTHANS, F.(1995), Organizational Behaviour, McGraw-Hill, New York, U.S.A.
 • MITCHELL, T. R. ve J. R. LARSON (1987), People in Organizations, McGraw-Hill, New York, U.S.A.
 • MOORMAN, R.H. (1991), “Relationship Between Organizational Justice and Organizational Citizenship Behaviors: Do Fairness Perceptions Influence Employee Citizenship?”, Journal of Applied Psychology, Vol 76(6); 845-855.
 • NIEHOFF, B.P. ve R.H. MOORMAN (1993), “Justice As A Mediator of The Relationship Between Methods of Monitoring and Organizational Citizenship Behavior” Academy of Management Journal, Vol 36(3); 527-556.
 • ORGAN D. W. (1988), “A restatement of the satisfaction-performance hypothesis”, Journal of Management, Vol 14 (4); 547-557.
 • SCHWEPKER, C.H. (2001), “Ethical Climate’s Relationship to Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention in The Salesforce”, Journal of Business Research, Vol 54; 39-52.
 • SJÖBERG, L. ve H. MONTGOMERY (1999), “Double Denial in Attitude Formation”, Journal of Applied Social Psycholology, 29, 606-621.
 • VECHIO, R.P. (1995), Organizational Behavior, Florida, The Dryden Press, U.S.A.
 • VERHOEF, P.C. (2003), “Understanding the Effect of Customer Relationship Management Efforts on Customer Retention and Customer Share Development”, Journal of Marketing, Vol 67; 30-45.
 • TEDAŞ, (2005) Yıllık Rapor.
APA DİNÇ A, CEYLAN A (2008). Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. , 13 - 29.
Chicago DİNÇ Alper,CEYLAN Adnan Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. (2008): 13 - 29.
MLA DİNÇ Alper,CEYLAN Adnan Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. , 2008, ss.13 - 29.
AMA DİNÇ A,CEYLAN A Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. . 2008; 13 - 29.
Vancouver DİNÇ A,CEYLAN A Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. . 2008; 13 - 29.
IEEE DİNÇ A,CEYLAN A "Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar." , ss.13 - 29, 2008.
ISNAD DİNÇ, Alper - CEYLAN, Adnan. "Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar". (2008), 13-29.
APA DİNÇ A, CEYLAN A (2008). Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9(2), 13 - 29.
Chicago DİNÇ Alper,CEYLAN Adnan Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9, no.2 (2008): 13 - 29.
MLA DİNÇ Alper,CEYLAN Adnan Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.9, no.2, 2008, ss.13 - 29.
AMA DİNÇ A,CEYLAN A Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2008; 9(2): 13 - 29.
Vancouver DİNÇ A,CEYLAN A Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2008; 9(2): 13 - 29.
IEEE DİNÇ A,CEYLAN A "Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar." Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 9, ss.13 - 29, 2008.
ISNAD DİNÇ, Alper - CEYLAN, Adnan. "Kaçak Elektrik Kullanımıyla İlgili İdare Çalışanı Tutumunun Örgütsel Adalet ve İş Memnuniyeti İle İlişkisi, Çalışma Gruplarına Göre Farklılıklar". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 9/2 (2008), 13-29.