Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Yıl: 2009 Cilt: 34 Sayı: 151 Sayfa Aralığı: 89 - 103 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi

Öz:
UNESCO tarafından hazırlanan “Educating for a Sustainable Future” (Sürdürülebilir Gelecek İçin Eğitim) programında ekonomik gelişmenin özünü “insani gelişmenin” oluşturduğu ve “sürdürülebilir” ekonominin ise doğal kaynakların etkili korunması ve eşit şekilde paylaşılması ile doğrudan ilgili olduğu ifade edilmektedir. Bu nedenle çevre eğitimi, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir aracı olarak kabul edilmektedir. UNESCO’ya göre “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim” ise bilgiyi pasif olarak almaktan çok, bu konuda beceri, tutum, değer ve anlayış geliştirmekle sağlanabilir. Bu çalışmanın amacı, ilköğretim programlarında yer alan öğrenci kazanımlarının sürdürülebilir çevre eğitiminin gerekleriyle hangi oranda örtüştüğünü ortaya koymaktır. Çalışma sonucunda, ilköğretim programlarında yer alan kazanımların çoğunlukla bilgi ve tutum geliştirmeye yönelik kazanımlar olduğu, ancak beceri, anlayış ve değer geliştirmede yetersiz olduğu; ayrıca programların sürdürülebilir çevre eğitiminden çok, çoğunlukla yaşadığımız çevreyi koruma anlayışına odaklı hazırlandığı saptanmıştır.
Anahtar Kelime: sürdürülebilirlik ilk öğretim programı Avrupa Birliği çevre eğitimi sürdürülebilir çevre eğitimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alım, M. (2006). Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Çevre ve İlköğretimde Çevre Eğitimi. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt:14 No:2. s. 599- 616.
 • Bruntland, G. (ed.), (1987), Our common future: The World Commission on Environment and Development, Oxford, Oxford University Press.
 • Commission of the European Communities (COM 2001). A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development Communication From The Commission, Brussels
 • Commission of the European Communities Final Report. (2003), “Communication From The Commission to the Council and the European Parliament the World Summit on Sustainable Development One Year on: Implementing Our Commitments”, Brussels.
 • Commission of the European Communities Final Report. (2007), “Communication from the Commission to the Council and the European Parliament Progress Report on the Sustainable Development Strategy”, Brussels.
 • Council of the European Union. (2006). “Commission Report Brussels.” [Online] Retrieved from 17- July- 2006, at URL: http://www.consilium.europa,
 • European Environment Agency (2005), “Sustainable Use and Management of Natural Resources” [Online] Retrieved on 25 Ekim 2007, at URL: http://reports.eea.europa.eu/eea_report_2005_9/en/EEA_report_9_2005.pdf
 • Göteborg European Council (2001). Presidency Conclusions. [Online] Retrieved on 17- July- 2007, at URL: http://ec.europa.eu/governance/impact/docs/key_docs/goteborg_concl_en.pdf
 • IPPC. (2007). “Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report”. [Online] Retrieved from 18- Ocak- 2008, at URL: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm
 • Sauvé, L. (1996a), "Environmental education and sustainable development: further appraisal", Canadian Journal of Environmental Education, Vol. 1 No.1, pp.56-89.
 • Sauvé, L. (2005b). Una cartografía de corrientes en educación ambiental [A map of currents in environmental education]. In M. Sato & I. Carvalho (Eds.), A Pesquisa em Educação Ambiental: Cartografias de uma Identidade Narrativa em Formação. Porto Alegre: Artmed.
 • Stokes, E., Edge, A., West, A. (2001). Environmental Education in the Educational Systems of the European Union. Final Report. Centre for Educational Research London School of Economics And Political Science. Commissioned by the Environment Directorate-General of the European Commission
 • Tanrıverdi, B.& Kablan, Z. (2008). Sustainable Environmental Education in Primary School Curriculum: Perspectives From Finland, Ireland and Turkey. WCCI 13th World Conference in Education on “Creating a Global Culture of Peace: Strategies for Curriculum Development and Implementation”. 2-7 September. Antalya, Turkey. Vol. II. pp.623-644 (Eds. Mirici, İ. H., Aksu Ataç, B., Arslan, M.M., Kovalcikova, I.)
 • UNESCO (1997). Educating for a sustainable future. A transdisciplinary vision for concerted action. Paris: UNESCO.
 • UNESCO (October 2005). Guidelines And Recommendations For Reorienting Teacher Education To Address Sustainability, UNITWIN/UNESCO Chair For Reorienting Teacher Education To Address Sustainability, York University, Toronto And The International Network Of teacher-Education Institutions.
 • WHO (World Health Organization) Report (2000), Transport, Environment and Health. Ed. by Carlos Dora&Margaret Phillips. WHO Regional Publications; European series. No.89.
 • İncelenen Okul Programları İlköğretim Hayat Bilgisi Programı: 1,2,3, http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/,
 • İlköğretim Fen ve Teknoloji Programları; 4,5,6,7,8 http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/,
 • İlköğretim Sosyal Bilgiler Programları: 4,5,6,7,8 http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/,
APA TANRIVERDİ B (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. , 89 - 103.
Chicago TANRIVERDİ Belgin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. (2009): 89 - 103.
MLA TANRIVERDİ Belgin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. , 2009, ss.89 - 103.
AMA TANRIVERDİ B Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. . 2009; 89 - 103.
Vancouver TANRIVERDİ B Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. . 2009; 89 - 103.
IEEE TANRIVERDİ B "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi." , ss.89 - 103, 2009.
ISNAD TANRIVERDİ, Belgin. "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi". (2009), 89-103.
APA TANRIVERDİ B (2009). Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 34(151), 89 - 103.
Chicago TANRIVERDİ Belgin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim 34, no.151 (2009): 89 - 103.
MLA TANRIVERDİ Belgin Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, vol.34, no.151, 2009, ss.89 - 103.
AMA TANRIVERDİ B Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(151): 89 - 103.
Vancouver TANRIVERDİ B Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(151): 89 - 103.
IEEE TANRIVERDİ B "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi." Eğitim ve Bilim, 34, ss.89 - 103, 2009.
ISNAD TANRIVERDİ, Belgin. "Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Açısından İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi". Eğitim ve Bilim 34/151 (2009), 89-103.