Yıl: 2009 Cilt: 34 Sayı: 151 Sayfa Aralığı: 140 - 155 Metin Dili: İngilizce

The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education)

Öz:
Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını belirlemektir. Bu amaçla “öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının; adayların cinsiyetleri, okumakta oldukları bölüm/programın türü, ÖSS’de tercih sıraları, yaşadıkları çevre, ailenin sosyoekonomik düzeyi (SED), kaçıncı sınıfta oldukları, öğrenim türü ve öğretmenlik mesleğini tercih nedenleri değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediği” sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmanın örneklemini bölümlerden oranlı küme örnekleme yoluyla, sınıflardan da oranlı eleman örnekleme yoluyla seçilen toplam 593 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemde yer alan öğretmen adaylarının tamamına veri toplama aracı uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Üstüner (2006) tarafından geliştirilen ve Likert tipi beşli olarak derecelendirilen tek boyutlu bir ölçme aracı olan “Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmenlik mesleğini içsel nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile dışsal nedenlerden dolayı seçen öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları arasında anlamlı farklılığın olduğu gözlenmiştir. Öğrencilerin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları ile adayların cinsiyetleri, okumakta oldukları bölüm/programın türü, okumakta oldukları programı ÖSS’de tercih sıraları, yaşadıkları çevre ve ailenin sosyoekonomik düzeyi (SED) arasında anlamlı farklılıklar gözlenmiştir.
Anahtar Kelime: inonu university teacher attitudes teaching profession prospective teachers

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA ÜSTÜNER M, DEMİRTAŞ H, CÖMERT M (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). , 140 - 155.
Chicago ÜSTÜNER Mehmet,DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). (2009): 140 - 155.
MLA ÜSTÜNER Mehmet,DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). , 2009, ss.140 - 155.
AMA ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). . 2009; 140 - 155.
Vancouver ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). . 2009; 140 - 155.
IEEE ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M "The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education)." , ss.140 - 155, 2009.
ISNAD ÜSTÜNER, Mehmet vd. "The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education)". (2009), 140-155.
APA ÜSTÜNER M, DEMİRTAŞ H, CÖMERT M (2009). The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). Eğitim ve Bilim, 34(151), 140 - 155.
Chicago ÜSTÜNER Mehmet,DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). Eğitim ve Bilim 34, no.151 (2009): 140 - 155.
MLA ÜSTÜNER Mehmet,DEMİRTAŞ Hasan,CÖMERT Melike The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). Eğitim ve Bilim, vol.34, no.151, 2009, ss.140 - 155.
AMA ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). Eğitim ve Bilim. 2009; 34(151): 140 - 155.
Vancouver ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education). Eğitim ve Bilim. 2009; 34(151): 140 - 155.
IEEE ÜSTÜNER M,DEMİRTAŞ H,CÖMERT M "The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education)." Eğitim ve Bilim, 34, ss.140 - 155, 2009.
ISNAD ÜSTÜNER, Mehmet vd. "The Attitudes of Prospective Teachers Towards the Profession of Teaching (The Case of Inonu University, Faculty of Education)". Eğitim ve Bilim 34/151 (2009), 140-155.