İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri

Yıl: 2009 Cilt: 34 Sayı: 152 Sayfa Aralığı: 126 - 137 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri

Öz:
Bu çalışma, ilköğretim okullarında yapılan sosyal adet uygulamaları ve uygulamaları engelleyici faktörleri belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın verileri, 147 ilköğretim okul (İstanbul, 70; Ankara, 50; Antalya, 24) yöneticisinden anket yoluyla toplanmıştır. Sosyal adalet uygulamaları ile ilgili görüşlerin öncelik sıralaması, aritmetik ortalama değerlerine göre belirlenmiştir. Genel olarak okullarda sosyal destek çalışmalarının hedef kitlesinin öncelikle gelir düzeyi düşük, uyum sorunu olan, akademik başarısı düşük ve engelli özellikteki öğrencilerin olması gerektiği belirtilmiştir. Okullarda sosyal destek çalışmaları daha çok, ekonomik düzeyi düşük öğrencilere yönelik yapılmakta ve bu tür çalışmalarda öncelikle okul kaynaklarından yararlanılmaktadır. Okul olanaklarının sınırlı olması, yeterince bilgi edinilmemesi, toplumsal duyarsızlık ve yasal düzenlemelerin sosyal destek çalışmalarını engelleyici faktörler olduğu belirtilmiştir. İlköğretim okullarında sosyal adaleti sağlamaya yönelik çalışmalar denetlenmemektedir.
Anahtar Kelime: Antalya ilk öğretim yöneticileri eşitsizlik toplumsal duyarsızlık Ankara İstanbul yönetici görüşleri sosyal destek sosyal adalet gönüllü kuruluşlar eğitim politikaları

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alsbury, T. L. & Shaw. N. L. (2005). Policy implications for social justice in school district consolidation, Leadership and Policy in Schools, 4, 105–126.
 • Banks, J.A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W.D., Irvine, J.J., Nieto, S., et al. (2001). “Diversity within unity: Essential principles for teaching and learning in a multicultural society” [Online] retrived on 27 December 2007, at URL: http://www.educ.washington.edu/coetestwebsite/pdf/DiversityUnity.pdf
 • Bogotch, I. (2002). Educational leadership and social justice: Practice into theory. Journal of School Leadership, 12(2), 138–156.
 • Bohn, A.P., & Sleeter, C.E. (2000). Multicultural education and the standards movement: A report from the field. Phi Delta Kappan, 82(2), 156–161.
 • Chiu, M. M. & Walker, A. (2007). Leadership for social justice in Hong Kong schools: Addressing mechanisms of inequality. Journal of Educational Administration, 45 (6), 724–739
 • Çırak, İ. (2008). Çok Kültürlü Eğitim ve Yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H.U. Journal of Education), 34, 27–40.
 • DeYoung, A. J., & Howley, C.B. (1992). The political economy of rural school consolidation. ERIC Document Reproduction Service. No. ED, 347–018.
 • Enslin, P. (2006). Democracy, social justice and education: feminist strategies in a globalising world. Educational Philosophy and Theory, 38 (1), 57–67.
 • Furman, G. C. & Shields, C. M. (2003). How can educational leaders promote and support social justice and democratic community in schools? Paper presented at Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, USA.
 • Gaudelli, W. (2001). Reflection on multicultural education: A teacher’s experience. Multicultural Education, 8(4), 35–37.
 • Geray, H. (2006). Toplumsal Araştırmalarda Nicel ve Nitel Yöntemlere Giriş (2. Baskı). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Gewirtz, S. (2006). Towards a contextualized analysis of social justice in education. Educational Philosophy and Theory, 38 (1), 69–81.
 • Hunt, J. A. (1998). Of Stories, seed and the promises of social justice. In W. Ayers, J. A. Hunt,& T. Quinn (Eds.), Teaching for social justice. New York: New Press and Teacher’s College Press.
 • Karagiannis, A., Stainback, W. & Stainback, S. (1996). Rationale for inclusive schooling. In Stainback, S., & Stainback, W. (Eds.), Inclusion: a guide for educators (pp. 3–16). Baltimore: Paul Brooks.
 • Kaya, P. A. (2000). Sosyal Adaletin Teorik Çerçevesi Üzerine Bir Değerlendirme. Prof. Dr. N. Ekin'e Armağan (ss. 229–244). Ankara: TUHİS yayınları. Yayın No: 38,
 • Marginson, S. (2006). Engaging democratic education in the neoliberal age. Educational Theory, 56(2), 5-14.
 • MacKinnon, D. (2000). Equity, leadership, and schooling. Exceptionality Education Canada, 10(1–2), 5–21.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu. Kanun No: 1739, Resmî Gazete: 24.6.1973/14574.
 • Mithaug, D. E. (1996). Equal opportunity theory. London: Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 • Novak, M. (2000). Defining social justice. First Things: A Journal of Religion, Culture, and Public Life, 108, 11– 13.
 • OECD. (2004). Herkes İçin Eğitimin Kalitesinin Artırılması. İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı Eğitim Bakanları Toplantısı Başkanlık Divanı Özet Raporu 18–19 Mart 2004, Dublin. [Online] Retrieved on 20- May–2008, at URL: http:// www.oecd.org/edumin2004
 • Polat, S. (2007). “Eğitim Politikalarının Sosyal Adalet Açısından Sonuçları Konusunda Yönetici ve Öğretmen Görüşleri.” Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Prentice, M. (2007). Social justice through service learning: community colleges as ground zero. Equity & Excellence in Education, 40, 266–273.
 • Rapp, D. (2002). Social justice and the importance of rebellious imaginations. Journal of School Leadership, 12(3), 226–245.
 • Scanlan, M. (2007). School leadership for social justice: a critique of starratt's tripartite model. Values and Ethics in Educational Administration, 5(3), 1–8.
 • Şahim, A. E. (2008). A qualitative assessment of the quality of Turkish elementary schools. Eurasian Journal of Educational Research, Winter (30), 117–139.
 • Şişman, M. (2006). Eğitimde Demokrasi ve Sosyal Adalet: Türkiye Eğitim Sisteminin Değişmeyen Miti (ss. 290–305).Türk Eğitim Sisteminde Yeni Paradigma Arayışları Bildiriler Kitabı. 4–5 Kasım 2006 Ankara, Eğitim-Bir-Sen Yayınları: 16.
 • Theoharis, G. (2007). Social justice educational leaders and resistance: Toward a theory of social justice leadership. Educational Administration Quarterly, 43(2), 221–258.
 • Tungaraza, C. (2007). What is equal opportunity and social justice. [Online] Retrieved on 23-March–2008, at URL: http://www.tlc.murdoch.edu.au/eosj/ Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982). Kanun No: 2709 Resmî Gazete: 09.11.1982–17863 Mükerrer.
APA TOMUL E (2009). İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. , 126 - 137.
Chicago TOMUL Ekber İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. (2009): 126 - 137.
MLA TOMUL Ekber İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. , 2009, ss.126 - 137.
AMA TOMUL E İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. . 2009; 126 - 137.
Vancouver TOMUL E İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. . 2009; 126 - 137.
IEEE TOMUL E "İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri." , ss.126 - 137, 2009.
ISNAD TOMUL, Ekber. "İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri". (2009), 126-137.
APA TOMUL E (2009). İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 126 - 137.
Chicago TOMUL Ekber İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim 34, no.152 (2009): 126 - 137.
MLA TOMUL Ekber İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim, vol.34, no.152, 2009, ss.126 - 137.
AMA TOMUL E İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(152): 126 - 137.
Vancouver TOMUL E İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri. Eğitim ve Bilim. 2009; 34(152): 126 - 137.
IEEE TOMUL E "İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri." Eğitim ve Bilim, 34, ss.126 - 137, 2009.
ISNAD TOMUL, Ekber. "İlköğretim Okullarındaki Sosyal Adalet Uygulamalarına İlişkin Yönetici Görüşleri". Eğitim ve Bilim 34/152 (2009), 126-137.