Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 25 Sayfa Aralığı: 92 - 102 Metin Dili: Türkçe

Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları

Öz:
Özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerin öğretim elemanlarının, akademik görevlerinin yanında, genç öğretmen adayları için onların mesleki yaşamlarında aynı zamanda bir davranış modeli oluşturacakları düşüncesinden hareket eden bu çalışma, öğretmen adaylarının öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik olarak oluşan düşüncelerini ve bu düşüncelerin oluşmasına temel teşkil eden somut deneyimlerini öğrenmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel bir çalışmadır. Olgubilim deseni ile şekillendirilen araştırmada yoğun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma alanını, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bir bölümünde öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Çalışmada öğretim elemanlarının davranışlarına yönelik olarak öğrenci algılarına ilişkin veriler toplanmış, bu verilerin elde edilmesinde ise mecaz yoluyla veri toplama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın güvenirliğini sağlamak ve geçerliğini artırmak için Modus Operandi yaklaşımı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, olumlu olan öğretim elemanı davranışları derse hazırlıklı ve zamanında gelme, öğrenci ile iyi bir iletişim ve paylaşma, bununla ilgili olarak ona değer verme, düşünceleri olan bir insan olarak saygı gösterme, alanı ve formasyonu ile ilgili yeterlik, derslerinde daha esnek kurallara başvurma şeklinde sıralanırken; öğretim elemanlarının olumsuz davranışları ise iletişim kopukluğu ya da yetersizliği, alanda ve formasyonda zayıflık, katı tutumlar, öğrenciye karşı saygısız ve küçümseyici tavırlar şeklinde temalarda toplanmıştır.
Anahtar Kelime: pamukkale üniversitesi davranış yönetimi fenomenoloji öğretmen algılamaları eğitim fakülteleri metaforlar öğretmen adayları model davranış öğretim elemanı davranışları

Prospective Teachers’ Perceptions of Instructors’ Behaviors

Öz:
are important as they are also models for pre-service teachers. The aim of this study is to investigate the prospective teachers’ perceptions of tutors’ attitude and behavior. This research is a qualitative study and the sample consists of 4th grade students at primary school department in faculty of education in Pamukkale University. Modus Operandi, Member Checks, Quasi-Statistics were used for validation and reliability of the study. The findings were examined in there theme, such as prospective teachers’ perceptions of tutors’ positive behavior, prospective teachers’ perceptions of tutors’ negative behavior and metaphors that the students used for tutors’ behavior.
Anahtar Kelime: pamukkale university teacher perceptions faculties of education metaphors instructor behaviors prospective teachers model behavior behavior management phenomenology

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alkan, C. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. (Ed: V.Sönmez). Ankara: Anı
 • Balcı, A. (1993). Etkili okul: kuram, uygulama ve araştırma. Ankara: Yavuz Dağıtım
 • Calp, Ş. (2008). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin eğitsel rehberlik ihtiyaçlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. VII. USOS. Bildirileri Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Demirtaş, H. (1999) Sınıf İçinde Öğretmen Davranışları. Öğretmen Dünyası Yıl: 20, Sayı:238
 • Ergün, M. T. Duman. (2008) Kritik Durumlarda Öğretmen Davranışları. Türkiye Sanal Eğitim Bilimleri Kütüphanesi Afyon Kocatepe Üniversitesi (www.aku.edu.tr 10.06.2008)
 • Eripek, S. (1993). Öğrenci davranışlarını değiştirme. A. Hakan (Ed.), Eğitim Bilimlerinde Çağdaş Gelişmeler (ss. 133-145). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Flick, Uwe. (2002). Qualitative Research. London: Sage Publication.
 • Güven, S. v.d. (2008). Sınıf öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin karakter eğitimi konusundaki yetkinlik inançları. VII. USOS Sempozyum Bildirileri. Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Hatch, J.Amos. (2002). Doing Qualitative Research İn Education Settings. New York: State University Press. Henden, R. (2004). Üniversitelerde toplam kalite yönetimi anlayışı üzerine. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi, İstanbul
 • Maxwell, Joseph A. (1996). Qualitative Research Design. London: Sage Publication
 • Reed, A.J.S./ V.E.Bergeman. (1992). In the Classroom: An Introduction to Education. Guilford
 • Rozov, N. (2004). Pedagogıcal educatıon as generatıng the actual functıon of unıversıtıes. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi, İstanbul
 • Saban, A. (2000). Öğrenme Öğretme Süreci. Ankara: Nobel
 • Sönmez, V. (2003). Öğretmenlik mesleğine giriş. Ankara: Anı
 • Saracaloğlu, Asuman Seda. A. Kaşlı. (2001). Öğretmen adaylarının bilgisayara yönelik tutumları ile başarıları arasındaki ilişki. Ege Eğitim Dergisi. 1 (1): 112–127.
 • Şatır, M. (2004). Sosyal yaşamda öğretım elemanı – öğrenci etkileşiminden eğitime yansıyanlar. Uluslararası Üniversite Eğitimi Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Fatih Üniversitesi, İstanbul
 • Terzi, A.R. (2002). Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 155–156
 • Yıldırım A. H. Şimşek. (2006). Nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yin, R.K. (2003). Case study research. London: Sage Publication
APA KUMRAL O (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. , 92 - 102.
Chicago KUMRAL ORHAN Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. (2009): 92 - 102.
MLA KUMRAL ORHAN Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. , 2009, ss.92 - 102.
AMA KUMRAL O Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. . 2009; 92 - 102.
Vancouver KUMRAL O Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. . 2009; 92 - 102.
IEEE KUMRAL O "Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları." , ss.92 - 102, 2009.
ISNAD KUMRAL, ORHAN. "Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları". (2009), 92-102.
APA KUMRAL O (2009). Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(25), 92 - 102.
Chicago KUMRAL ORHAN Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.25 (2009): 92 - 102.
MLA KUMRAL ORHAN Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.25, 2009, ss.92 - 102.
AMA KUMRAL O Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(25): 92 - 102.
Vancouver KUMRAL O Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(25): 92 - 102.
IEEE KUMRAL O "Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.92 - 102, 2009.
ISNAD KUMRAL, ORHAN. "Öğretmen Adaylarının Öğretim Elemanlarının Davranışlarına Yönelik Algıları". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 25 (2009), 92-102.