Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 61 - 84 Metin Dili: Türkçe

Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı, gelişimsel geriligi olan bireylere, okuldan işe geçis sürecinde iş ve meslek becerilerinin kazandırılmasına ilişkin olarak bir ilköğretim ve iş okulunda çalışan öğretmenlerin ve yöneticilerin görüş ve önerilerini belirlemektir. Ayrıca, elde edilen görüş ve öneriler doğrultusunda, gelişimsel geriliği olan bireylerin okuldan toplumsal yaşama geçis sürecine ilişkin öneriler geliştirmektir. Araştırma, Eskişehir ilinde bir ilköğretim ve iş okulunda çalışan, özel eğitim deneyimleri 8-13 yıl arasında değişen üçü yönetici ve altısı öğretmen olan katılımcılarla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılarla yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler, tümevarım analiz teknigiyle analiz edilmiştir. Veri analizi sonunda, temalar ve alt-temalar haline dönüştürülen veriler araştırmanın bulgularını oluşturmuştur. Araştırmanın bulguları, katılımcıların çalıştığı okulda gelişimsel geriliği olan ögrencilerin okuldan toplumsal yaşama ve iş yaşamına geçisi kolaylaştıracak bireyselleştirilmiş geçiş planlarının hazırlanmadığını göstermektedir. Özellikle, (a) katılımcıların çalıştıgı okulda işe yerleştirme öncesi ve sonrası sürecin çok iyi işlemediği, (b) okulun bulundugu ilde iş analizlerinin yapılmadığı, (c) ailelerin çocuklarının ise yerleştirilmesi konusunda okulla işbirligine gitmedikleri ve sorumlukları paylaşmadıkları, (d) öğrencilerin bir işe ve meslege yerleştirilmesinde okullara, MEB’e ve işyerlerine ilişkin sorunlar oldugu ve (e) devletin bu konuda görevlerini yerine getirmemesi nedeniyle, gelişimsel geriligi olan öğrencilere iş ve meslek becerilerinin kazandırılamadığı ve bunun sonucu olarak bir işe yerleştirilemedikleri ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Teachers' and Administrators' Opinions Regarding Teaching Transition Skills to Individuals with Developmental Disabilities

Öz:
The purpose of the present study was to examine the perspectives of teachers and administrators about teaching transition skills to individuals with developmental disabilities (DD) who are in transition period to school to work. Also, regarding the perspectives and suggestions it was aimed to develop some suggestion about individuals with DD’s transition from school to public life. The study was conducted with nine participants who were working in a vocational school, and had an experience of 8-13 years. Three of the participants were administrators, and six of them were teachers. Semi-structured interviews were conducted with the participants by the second author. The data were analyzed via inductive analysis. The themes and sub-themes which came up from the data formed the results of the study. The results of the study revealed that in the vocational school, individualized transition plans were not developed for the students with DD. Also (a) in the school which the participants were working, the pre- and after job placement procedures were not sufficiently working, (b) work analysis were not conducted in the city where the school was placed, (c) the parents did not cooperate with the school about placing the students into jobs, (d) there were some problems about the students’ placement into jobs related with the school, Ministry of Education, and the places of work areas, and (e) since the government did not do it’s responsibilities, the students with DD were not being taught vocational skills, and placed into jobs were the other results of the study.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • D’Zamko, M. E. ve Hedges, W. E. (1985). Helping exceptional students succeed in the regular classroom. New York: Parker.
 • Dixon, R. M. ve Reddacliff, C. A. (2001). Family contribution to the vocational lives of vocationally competent young adults with intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 48 (2), 193-206.
 • Dowdy, C. A. ve Evers, R. B. (1996). Preparing students for transition: A teacher primer on vocational education and rehabilitation. Intervention in School and Clinic, 31, 197-208.
 • Dowdy, C. A., Carter, J. K. ve Smith, T. E. C. (1990). Differences in transitional needs of high school students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 23 (6), 343-348.
 • Eisenman, L. T. (2003). Theories in practice: School-to-work transitions-for-youth with mild-disabilities. Exceptionality, 11 (2), 89-102.
 • Florian, L., Dee, L., Byers, R. ve Maudslay, L. (2000). “What happens after age 14? Mapping transitions for pupils with profound and complex learning difficulties.” British Journal of Special Education, 27 (3), 124-128.
 • Gallivan-Finlon, A. (1994). “Their senior year”: Family and service provider perspectives: On the transition from school to adult life for young adults with disabilities. Journal of The Assocation for Persons with Severe Handicaps, 19 (1), 11-23.
 • Goupil, G., Tasse, M. J., Garcin, N. ve Dore, C. (2002). Parent and teacher perceptions of individualised transition planning. British Journal of Special Education, 29 (3), 127-134.
 • Halpern, A. (1994). The transition of youth with disabilities to adult life: A position statement in the division on career development and transition. Career Development for Exceptional Individuals, 17, 115-124.
 • Kohler, P. D. (1993). Best practices in transition: Substantiated or implied? Career Development for Exceptional Individuals, 16, 107-121.
 • LaGreca, A. M. ve Stone, W. L. (1990). LD status in achievement: Confounding variables in the study of children’s social status, self-esteem and behavioral functioning. Journal of Learning Disabilities, 23 (7),483-490.
 • Lovitt, T. C. ve Cushing, S. (1999). Parents of youth with disabilities: Their perceptions of school programs. Remedial and Special Education, 20 (3), 134-142.
 • National Information Center for Children and Youth with Disabilities, http://www. Idonline.OrgId_indepth/iep/ieppub.html, 1993.
 • Newton, J. S., Olson, D. ve Horner, R. H. (1995). Factors contributing to the stability of social relationships between individuals with mental retardation and other community members. Mental Retardation, 33 (6), 383-393.
 • Pavri, S. ve Luftig, R. L. (2000). The social face of inclusive education: Are students with learning disabilities really included in the classroom? Preventing School Failure, 45 (1), 8-14.
 • Ruegg, E. (2003). Social competence, transition plans and children with learning disabilities. Essays in Education, 7, Fall.
 • Rusch, F. R. ve Phelps, L. A. (1987). Secondary special education and transition from school to work: A national priority. Exceptional Children, 53, 487-492.
 • Sitlington, P. (1996). Transition to living: The neglected components of transition programming for individuals with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 29 (1), 31-39.
 • Thomas, D. R. (2003). “A general ınductive approach for qualitative data analysis,” [http://www.healthauckland.ac.nz/hrmas]
 • Wang, M. C., Reynolds, M. C. ve Walberg, H. J. (Eds.). (1990). Special education research and practice: Synthesis of findings. Elmsford, NY: Pergamon.
 • Wehman, P. (1996). Life beyond the classroom: Transition strategies for young people with disabilities (3. Baskı). Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co.
 • Wehman, P., Kregel, J. ve Barcus, J. M. (1985). From school to work: A vocational transition model for handicapped students. Exceptional Children, 52, 25-37.
 • Crowson, L. (2000). “Special education: What is transition service planning?” [www.ops.org/sped/transition.html
APA GÜRSEL O, ERGENEKON Y, BATU E (2007). Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 61 - 84.
Chicago GÜRSEL Oğuz,ERGENEKON YASEMİN,BATU E. Sema Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7, no.2 (2007): 61 - 84.
MLA GÜRSEL Oğuz,ERGENEKON YASEMİN,BATU E. Sema Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, 2007, ss.61 - 84.
AMA GÜRSEL O,ERGENEKON Y,BATU E Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 7(2): 61 - 84.
Vancouver GÜRSEL O,ERGENEKON Y,BATU E Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 7(2): 61 - 84.
IEEE GÜRSEL O,ERGENEKON Y,BATU E "Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, ss.61 - 84, 2007.
ISNAD GÜRSEL, Oğuz vd. "Gelişimsel Geriliği Olan Bireylere Okuldan İşe Geçiş Becerilerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Görüşleri". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7/2 (2007), 61-84.