Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 161 - 170 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları

Öz:
Bu çalışmanın temel amacı, sınıf, fen bilgisi ve okul öncesi öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin öz-yeterlilik inançları, cinsiyet, liseden mezun olduğu alan ve anabilim dallarına göre farklılaşıp farlılaşmadığını tespit etmektir. Çalışma, 2007-2008 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, Giresun Eğitim Fakültesi Sınıf, Fen Bilgisi ve Türkçe öğretmenliği anabilim dalı öğretmen adaylarından 232’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri benimsenmiştir. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen bir ölçek aracılığıyla toplanmıştır. Nicel verilerin analizinde istatistiksel teknikler, nitel verilerin analizinde ise içerik analizi uygulamaları gerçekleştiriliştir. Bu araştırma sonucunda, öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inancı ve başa çıkma davranışı alt boyutları açısından yüksek eğilimlere sahip oldukları saptanmıştır. Cinsiyet, liseden mezun oldukları alan ve anabilim dallarına göre incelendiğinde, öz-yeterlik inancı açısından, öğretmen adayları arasında anlamlı farklılıklar olmadığı bulunmuştur. Öğretmen adaylarının matematik öğretimine ve dersi veren öğretim elemanına yönelik açık uçlu soruya verilen cevapların içerik analizinde, genelde olumlu yönde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: matematik öğretmenleri öz yeterlik inancı giresun okul öncesi öğretmenleri öğretmen adayları matematik öğretimi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA AKSU H (2008). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. , 161 - 170.
Chicago AKSU Hasan Hüseyin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. (2008): 161 - 170.
MLA AKSU Hasan Hüseyin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. , 2008, ss.161 - 170.
AMA AKSU H Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. . 2008; 161 - 170.
Vancouver AKSU H Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. . 2008; 161 - 170.
IEEE AKSU H "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları." , ss.161 - 170, 2008.
ISNAD AKSU, Hasan Hüseyin. "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları". (2008), 161-170.
APA AKSU H (2008). Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161 - 170.
Chicago AKSU Hasan Hüseyin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8, no.2 (2008): 161 - 170.
MLA AKSU Hasan Hüseyin Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, 2008, ss.161 - 170.
AMA AKSU H Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 8(2): 161 - 170.
Vancouver AKSU H Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 8(2): 161 - 170.
IEEE AKSU H "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları." Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, ss.161 - 170, 2008.
ISNAD AKSU, Hasan Hüseyin. "Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlilik İnançları". Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8/2 (2008), 161-170.