Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 133 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?

Öz:
Makalenin amacı, felsefe ve bilgi konuları üzerinde tarihsel bağlamda açıklayıcı nitelikli bir tartışma yapmaktır. Bu amaçla öncelikle felsefe nedir sorusu ele alınmış ve daha sonra da bilgi problemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca felsefe ile diğer disiplinler arasındaki ilişki ve felsefenin toplumsal ve sosyal işlevi de tartışılmıştır.
Anahtar Kelime: bilgi geçerlik bilim deneycilik felsefe akılcılık

Konular: Tarih Din Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Beşeri Bilimler Bilim Felsefesi ve Tarihi Felsefe

What is Philosophy? What is Knowledge?

Öz:
The purpose of this essay is to make an explanatory discussion on philosophy and knowledge in historical context. In addition to an elaboration of the question of what philosophy is the problem of knowledge is also considered. Furthermore, the relationship between philosophy and other disciplines, and social and societal functions are discussed.
Anahtar Kelime: empiricism philosophy rationalism knowledge validity science

Konular: Tarih Din Bilimi Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları Beşeri Bilimler Bilim Felsefesi ve Tarihi Felsefe
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aster, E. von. (1999). İlkçağ ve ortaçağ felsefe tarihi. (V. Okur, Çev.). İstanbul: İm Yayıncılık.
 • Capelle, W. (1995). Sokrates’ten önce felsefe. (O. Özügül, Çev.). Cilt 2. İstanbul:Kabalcı Yayınevi.
 • Cevizci, A. (1999). “Epistemoloji”. Paradigma Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (1998). İlkçağ felsefesi tarihi. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Cevizci, A. (1999). Ortaçağ felsefesi tarihi. Bursa: Asa Kitabevi.
 • Diemer, A. (1999). “Bilgi Kuramı”, Günümüzde Felsefe Disiplinleri. (D. Özlem Derleyen/Çev.). İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Gökberk, M. (1980). Felsefe tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Guthrie, W. K. C. (1988). İlkçağ felsefesi tarihi. (A. Cevizci, Çev.). Ankara: Gündoğan Yayınları.
 • Hall, Rupert A. (1985). The Revolution in science 1500-1750. London: Longman, London.
 • Heimsoeth, H. (1986). Immanuel Kant’ın felsefesi. (T. Mengüşoğlu, Çev.). İstanbul:Remzi Kitabevi.
 • Jeauneau, E. (2003). Ortaçağ felsefesi. (B. Çotuksöken, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Küyel, M. T. (1976). Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Felsefe Eylemi. Ankara.
 • Küyel, M. T. (1977). “Klasik, Skolâstik, Modern”, Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Platon (1982). Gorgias, Diyaloglar I. (M. C. Anday, Çev.). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Platon, (1986). Sofist ya da Varlık: Dil Üstüne, Diyaloglar 2. (Ö. N. Soykan, Çev.) İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Platon (1997). Sokrates’in savunması. (A. Yardımlı ve D. Canefe, Çev.). İstanbul:İdea.
 • Popper, K. R. (1998). Bilimsel araştırmanın mantığı. (İ. Aka ve İ. Turan, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Sahakian, W. S. (1990). Felsefe tarihi. (A. Yardımlı, Çev.). İstanbul: İdea.
 • Sarton, G. (1962). “The Quest for Truth: A Brief Account of Scientific Progress During the Renaissance”, Sarton on The History of Science, (Dorothy Stimson, Ed.). Cambridge: Mass.
 • Störig, H. J. (1994). İlkçağ Felsefesi, Hint, Çin, Yunan, (Ö. C. Güngören, Çev.).İstanbul: Yol Yayınları.
 • Topdemir, H. G. (2008). Felsefe, Ankara: PegemA.
 • Zeller, E. (2001). Grek felsefesi tarihi, (A. Aydoğan, Çev.). İstanbul: İz Yayınları.
APA TOPDEMİR H (2009). Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. , 119 - 133.
Chicago TOPDEMİR Hüseyin Gazi Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. (2009): 119 - 133.
MLA TOPDEMİR Hüseyin Gazi Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. , 2009, ss.119 - 133.
AMA TOPDEMİR H Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. . 2009; 119 - 133.
Vancouver TOPDEMİR H Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. . 2009; 119 - 133.
IEEE TOPDEMİR H "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?." , ss.119 - 133, 2009.
ISNAD TOPDEMİR, Hüseyin Gazi. "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?". (2009), 119-133.
APA TOPDEMİR H (2009). Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği, 23(1), 119 - 133.
Chicago TOPDEMİR Hüseyin Gazi Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği 23, no.1 (2009): 119 - 133.
MLA TOPDEMİR Hüseyin Gazi Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği, vol.23, no.1, 2009, ss.119 - 133.
AMA TOPDEMİR H Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği. 2009; 23(1): 119 - 133.
Vancouver TOPDEMİR H Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?. Türk Kütüphaneciliği. 2009; 23(1): 119 - 133.
IEEE TOPDEMİR H "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?." Türk Kütüphaneciliği, 23, ss.119 - 133, 2009.
ISNAD TOPDEMİR, Hüseyin Gazi. "Felsefe Nedir? Bilgi Nedir?". Türk Kütüphaneciliği 23/1 (2009), 119-133.