Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 49 - 52 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri

Öz:
AMAÇ: Ülkemizin, özellikle de Samsun ilinin, yabani kuşların göç yolları üzerinde olması ve 2005-2007 yıllarında kuş gribi vakalarının görülmesi nedeniyle, olası bir salgından büyük oranda etkileneceği ön görülmektedir. Bu çalışmada Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi (OMÜTF)’ndeki intörnlerin kuş gribi konusundaki bilgi düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. GEREÇ YÖNTEM: Tanımlayıcı tipteki bu araştırmaya, 1-30 Mayıs 2008 tarihleri arasında, OMÜTF’deki 214 intörnden araştırmaya katılmayı kabul eden 175 (%81,7)’i alınmıştır. İntörnlere kuş gribi etkeni, grubu, tedavisi ve bilgi kaynakları hakkında kapalı uçlu altı soru ile bulaş yolları, risk grupları, hastalık belirtileri ve korunma konularında ise her biri bir puan değerinde 10’ar soru yöneltilmiştir. Bu sorular 10 tam puan üzerinden değerlendirilmiştir. BULGULAR: İntörnlerin 79(%45,1)’u kadın, 96(%54,9)’sı erkek ve yaş ortalamaları 24,6 ± 1,1 yıldı. Katılımcıların kuş gribi etkenini doğru bilme oranı % 73,7, etkenin grubunu bilme oranı ise % 55,3 olup virüsün bulaşma yolunu, hastalığın risk gruplarını ve alınması gereken önlemleri doğru bilme puan ortancaları ise sırasıyla 7,0, 6,0 ve 7,0 olarak saptanmıştır. Hastalığın belirtilerini bilme puan ortancası ise 9,0’dur ve en çok doğru bilinen sorudur. İntörnlerin % 56,4’ü hastalığın tedavisini doğru olarak bilmesine rağmen, %33,5’i grip aşısı yaptırmanın, kuş gribine karşı koruyucu olduğunu belirtmiştir. Kuş gribi hakkında bilgi kaynağı olarak %74,2’si televizyon, %46,8’i gazete/dergiler ve %36’sı internet gösterilmiştir.SONUÇ: Çalışma sonucunda OMÜTF’deki intörnlerin kuş gribi konusunda orta seviyede bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. Gelecek yıllarda olası salgınlara neden olacak veya önemli sağlık sorunlarına yol açacak bu tip güncel hastalıkların, tıp fakültesi öğrencilerinin, ders programına konularak doğru kaynaklardan yeterli bilgi almaları sağlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelime:

The knowledge level of interns of Medical Faculty in Ondokuz Mayıs University about avian influenza

Öz:
AIM: It is predictable that our country, especially Samsun city will be affect by a probable avian influenza epidemic because of is location that takes place in the region of wild birds migration way. The aim of this study is to ascertain the knowledge level of interns of medical faculty about avian influenza. METHODS: This descriptive study was conducted on 175 (81.7%) of 214 intern of medical faculty between 1 and 30 May 2008. A questionnaire included six questions related with the agent, group of the agent and therapy of avian influenza and source of information about avian influenza, was applied to the participants. The questionnaire also included 10 questions, which should be answered as true/false for each the following subjects transmission ways, risk groups, symptoms and protection methods of the disease. Each correct answer is scored as one point and a knowledge score was calculated for each subject.RESULTS: In all, 79 students (45.1%) were girls, 96(54.9%) were boys. The median age was 24.6±1.1 years. While the proportion of true response was 73.7% about the avian influenza agent, 55.3% of the whole group knew the group of the agent. The median points for knowing the transmission ways of virus, risk groups and prevention were 7.0, 6.0 and 7.0 respectively. The median point of the participants was 9,0 for the question related with the symptoms of the disease and this question was the most correctly answered one. Although 56.4% of the participants knew the treatment of the disease, 33.5% of them stated that vaccination is protective. The information sources about disease were television (74.2%), newspapers/magazine (46.8%) and the internet (36.0%). CONCLUSION: In conclusion, it’s found that interns have a medium level of knowledge about avian influenza. Lessons about, the diseases those can cause epidemics and important health problems in the future should be integrated in to the education programs to improve the knowledge level of interns.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Sarıalioğlu F. Kuş Gribi Nedir? Kuş Gribi-Avian Influenza Panel Kitabı. Ankara. Başkent Üniversitesi Yayını, 2006, p. 11-20.
 • 2. Centers for Disease Control and Prevention. 2007. Key Facts About Avian Influenza (Bird Flu) and Avian Influenza_A_(H5N1)_Virus._http://www.cdc.gov/flu/av ian/gen-info/facts.htm_[Erişim tarihi 01.08.2008].
 • 3. Ceyhan M. Avian İnfluenza (Kuş Gribi, Tavuk Vebası):Yaşadığımız Bir Salgının Ardından. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2006; 49: 81-9.
 • 4. Beigel JH, Farrar J, Han AM, Hayden FG, Hyer R, Jong MD. et al. Avian influenza A (H5N1) Infection In Humans. N. Engl. J. Med. 2005; 353(13): 1374-85.
 • 5. Tumpey TM, Suarez DL, Perkins EL, Senne DA, Lee J, Lee YJ. Characterization Of A Highly Pathogenic H5N1 Avian Influenza A Virus Isolated From Duck Meat. J Virol. 2002; 76(12): 6344–55.
 • 6. Tezer H, Seçmeer G. Kuş Gribi (Avian İnfluenza) İnfeksiyonları. Hacettepe Tıp Dergisi. 2005; 36: 216-21.
 • 7. Dinh PN, Long HT, Tien NTK, et al. Risk Factors For Human Infection With Avian Influenza A H5N1, Vietnam, 2004. Emerg Infect Dis. 2006; 12: 1841-7.
 • 8. Taronna RM, Lu XH, Erb SM, Edwards L, Guarner J. Avian Influenza (H5N1) Viruses Isolated from Humans in Asia in 2004. Exhibit Increased Virulence in Mammals. J Virol. 2005; 79(18): 788-800.
 • 9. Chan PK. Outbreak of Avian Influenza A (H5N1) Virus Infection In Hong Kong In 1997. Clin Infect Dis. 2002; 34(2): 58-64.
 • 10. WHO. Cumulative Number of Confirmed Human Cases of Avian Influenza A/(H5N1) Reported to WHO._http://www.who.int/csr/disease/avian_influenz a/country/cases_table_2008_09_10/en/index.html_[E rişim tarihi:07/11/2008].
 • 11. Acar A, Beşirbellioğlu B. Kuş Gribi (Avıan Influenza). TAF Prev Med Bull. 2005; 4(6): 345.
 • 12. Oner AF, Bay A, Arslan Ş, Akdeniz H, Şahin HA, Cesur Y. Avian Influenza A (H5N1) Infection in Eastern Turkey in 2006. NEJM. 2006; 355(21): 2179-85.
 • 13. Arslan MO. Küresel Kamu Malı Olarak Sağlık ve Kuş Gribinin Türkiye Ekonomisine Etkileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007, p. 1735.
 • 14. Gibbs WW, Soares C. Preparing For A Pandemic. Scientific American. 2005; 293(5): 44-5.
 • 15. Kilpatrick AM, Chmura AA, Gibbons DW, Fleischer RC, Marra PP, Daszak P. Predicting the Global Spread Of H5N1 Avian Influenza. Proc Natl Acad Sci. 2006; 103: 19368-73.
 • 16. Li KS, Guan Y, Wang J, Smith GJ, Xu KM, Duan L, Rahardjo AP. Genesis Of A Highly Pathogenic And Potentially Pandemic H5N1 İnfluenza Virus İn Eastern Asia. Nature. 2004; 430(6996): 209-13.
 • 17. Akın L. Salgın İncelemesi ve Kontrolü. Editör(ler): Güler Ç, Akın L. İçinde: Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 1. Baskı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, p. 962-80.
 • 18. Uzuner A, Cobek PU, Alibas H, Kılıç I, Sarı M, Karakoc E. Doctors’ Knowledge Level And Attıtudes Concernıng Avıan Influenza. Marmara Medical Journal. 2008; 21(2): 118-26.
 • 19. US. Department of Labor Occupational Safety and Health Administration Directorate of Science, Technology & Medicine Office of Occupational Medicine. Avian Influenza Protecting Poultry Workers at_Risk._http://www.osha.gov/dts/shib/shib121304.pdf_[Erişim tarihi:07/11/2008].
 • 20. Ping J, Mushtaq MH. 2006. Bird Flu. http://english.njau.edu.cn/naunews.php?Id=52_[Erişi m Tarihi: 07/11/2008].
 • 21. Ghabili K, Shoja MM, Kamran P. Avian Influenza Knowledge, Medical Students, Iran. Emerg Infect Dis. 2008; 14(4): 672-3.
 • 22. Kantaroğlu ÇÖ, Yıldırım İ, Ceyhan M. Halkın (Bir Üniversite Çocuk Hastanesine Başvuran Hasta Yakınlarının) Avian İnfluenza (Kuş Gribi) Konusunda Bilgi Ve Bilinç Düzeyi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2007; 50: 180-5.
 • 23. Cheong SK, Wong TY, Lee HY et al. Concerns And Preparedness For An Avian Influenza Pandemic: A Comparison Between Community Hospital And Tertiary Hospital Healthcare Workers. Ind Health. 2007; 45: 653-61.
 • 24. Shaw KA, Chilcott A, Hansen E, Winzenberg T. The GP’s Response To Pandemic Influenza: A Qualitative Study. Fam Pract. 2006; 23: 267-72.
APA TERZİ Ö, CANBAZ S, SÜNTER A, DÜNDAR C (2009). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. , 49 - 52.
Chicago TERZİ ÖZLEM,CANBAZ Sevgi,SÜNTER A. Tevfik,DÜNDAR CİHAD Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. (2009): 49 - 52.
MLA TERZİ ÖZLEM,CANBAZ Sevgi,SÜNTER A. Tevfik,DÜNDAR CİHAD Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. , 2009, ss.49 - 52.
AMA TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. . 2009; 49 - 52.
Vancouver TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. . 2009; 49 - 52.
IEEE TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri." , ss.49 - 52, 2009.
ISNAD TERZİ, ÖZLEM vd. "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri". (2009), 49-52.
APA TERZİ Ö, CANBAZ S, SÜNTER A, DÜNDAR C (2009). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(1), 49 - 52.
Chicago TERZİ ÖZLEM,CANBAZ Sevgi,SÜNTER A. Tevfik,DÜNDAR CİHAD Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8, no.1 (2009): 49 - 52.
MLA TERZİ ÖZLEM,CANBAZ Sevgi,SÜNTER A. Tevfik,DÜNDAR CİHAD Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.8, no.1, 2009, ss.49 - 52.
AMA TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(1): 49 - 52.
Vancouver TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(1): 49 - 52.
IEEE TERZİ Ö,CANBAZ S,SÜNTER A,DÜNDAR C "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8, ss.49 - 52, 2009.
ISNAD TERZİ, ÖZLEM vd. "Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerinin kuş gribi konusundaki bilgi düzeyleri". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8/1 (2009), 49-52.