Yıl: 2008 Cilt: 11 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 96 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi

Öz:
Gebe kadın prenatal dönem boyunca bazı fizyolojik ve psikolojik değişikliklere maruz kalmaktadır. Araştırmanın amacı gebelikte yaş faktörünün bu fizyolojik ve psikolojik değişiklere olan etkisini belirlemektir. Araştırma Mart 2003 tarihinde 8 ay boyunca kliniğe başvuran adölesan (15-18 yaş) erişkin (19-34 yaş) ve ileri yaş (35 yaş ve üstü) gebelerin tümü alınarak, her gruptan n= 50 kişi olmak üzere toplam n= 150 gebe çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma karşılaştırmalı tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Bulgularda yorgunluk, sık idrara çıkma ve solunum sıkıntısı yaşamada yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlılık olduğu ortaya çıkmıştır (p<0.05). Araştırmanın sonucunda, gebelerin gerek fizyolojik ve gerekse psikolojik değişiklerde, yaşın önemli bir faktör olmadığı ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları

The effect of the age factor in pregnancy by physiological and psychological differences

Öz:
Physiological and psychological differences is experienced during the prenatal period by the pregnant woman. The purpose of this study is to determine the effect of the age factor in pregnancy by this physiological and psychological differences. The study is performed at march 2003 and during 8 month were entered n=50 adolescence pregnant women (15-18 age), n=50 mature pregnant women (19-34 age) and n=50 late age pregnant (35 and over age). Type of the research is planed and performed as comperative and definitional work. There were statistically significant relation between the age group pregnants about tiredness, dyspnea and frequency of urination in the results (P<0.05). Conclusion of the study is that the pregnant age factor is not an important effect neither by physiological nor psychological differences.
Anahtar Kelime:

Konular: Aile Çalışmaları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • ............ (2002). Ana ve çocuk ölümlerini önleme projesi, T.C.Sağlık Bakanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.
 • ............(2005). 2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Üreme Sağlığı Programı ve Avrupa Birliği Proje Kapsamı.
 • ............(2005). Ulusal stratejiler ve eylem planı 2005-2015. T.C. Sağlık Bakanlığı, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Birinci Basım, Damla Matbaacılık, Ankara, 18-19.
 • Akdolun N (2001). Kadınların gebelik döneminde yaşadıkları şikayetler. 1. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi. Ankara, 282.
 • Alpay M (1996). Doğum ve kadın hastalıklarında psikolojinin yeri. Editör: Kemal Üstay, Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, 1. Baskı, Melisa Matbaacılık, İstanbul.
 • Çetinoğlu EÇ, Canbaz S, Ağlan Z ve ark. (2006). Samsun İl Merkezi 2004 yılı İleri yaş gebelik prevelansının saptanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 13(3): 167-170
 • Demirezen E, Coşansu G (2005). Adölesan çağı öğrencilerde beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 14 (8):174-178.
 • Erbil N, Kahraman AN, Aydın B ve ark. (2007). Riskli gebelerde anksiyete düzeyinin belirlenmesi. 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Kitabı. Ankara, 308-309.
 • Erdem M (2002). Normal gebelikteki fizyolojik değişiklikler. Editör: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır, Gebelik ve Sistemik Hastalıklar, 1. Baskı, Medikal Nobel Basım, İstanbul.
 • Gökmen B (2000). Hiperemezis gravidarum klinik seyir ve tedavisi. Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 2(4): 49-59.
 • İrge E, Timur S, Zincir H ve ark. (2005). Gebelikte beslenmenin değerlendirilmesi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi 14(7):157-160.
 • Karanisoğlu H (1992). Gebelik ve Hemşirelik. Editör: Seçim, H, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. I. Baskı, Etam Ofset Matbaası, Eskişehir.
 • Kaymak Karataş G (2002). Gebelik ve kasiskelet sistemi. Editör: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, nuri Çakır, Gebelik ve Sistemik Hastalıklar, 1. Baskı, Medikal Nobel Basım, İstanbul.
 • Kochenour NK (1997). Normal gebelik ve prenetal bakım. Editörü: Selçuk Erez, Danforth Obstetrik ve Jinekoloji. Yedinci Baskı, Yüce Yayınları J.B. Lippincott Company, Philadelphia.
 • Önderoğlu L (2003). Doğum öncesi (İlk basamaktan ikinci basamağa), II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 34-35.
 • Özalp S, Tanır HM, Kabukçuoğlu A ve ark. (2003). Aynı şehirde bulunan doğumevi ve üniversite hastanesindeki adölesan gebeliklerin redrospektif karşılaştırılması. Sağlık ve Toplum 13(4): 65-68.
 • Özbaşar D (2002). Gebelik Bulantı ve Kusmaları. Editör: Kadri Yamaç, Rıfat Gürsoy, Nuri Çakır, Gebelik ve Sistemik Hastalıklar, 1. Baskı, Medikal Nobel Basım, İstanbul.
 • Özhan N, Sevil Ü (2003). Adölesan gebelerin kaygı düzeylerinin ve prenatal risk faktörlerinin incelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, Program ve Özet Kitabı, İstanbul, 188.
 • Özkan A, Arslan H (2005). Gebeliğe karar verme, fizyolojik yakınmaları algılama ve eğitim gereksinimleri. 4. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Kongre Özet Kitabı, Ankara, 301.
 • Özkan S (2000). Hamilelik, doğum ve ruh sağlığı, Psikiatrik Tıp: Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi, Nobel Basım LTD, İstanbul.
 • Satin AJ, Leveno KJ, Sherman ML et al. (1994). Maternal youth and pregnancy outcomes: middle school versus high school age groups compared with women beyond the teen years. American Journal of Obstetrics and Gynecology 171(1): 184-7.
 • Saunders RB (2000). Nursing care during pregnancy. Ed: Lowdermilk, D.L., Perry, S.E., Bobak İ.M., Maternity and Women’s Health Care, 7 th Edition, Mosby Book, California.
 • Sezgin B, Akın A (1998). Adölesan dönemi üreme sağlığı. Toplum ve Sağlık Dergisi 8(3): 27-32.
 • Şirin A (1998). Primiparların doğum öncesi bakıma ilişkin uygulamalarının incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 14(3): 215-227.
 • Taşkın L (2000). Annenin psikolojisi ile ilgili distosi. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, 4. Baskı, Ankara, 281- 282.
 • Torgerson RR, Marnach ML, Bruce AJ et al. (2006). Oral and vulvar changes in pregnanacy. Clinical Dermatology 24 (2):122-132.
 • Yücel A (2004). Gebelikte maternal fizyoloji. Editör: Serdar Günalp, Selçuk Tuncer, Kadın Hastalıkları ve Doğum. Feryal Matbaacılık, 1. Baskı, Ankara.
APA Babadağlı B (2008). Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. , 96 - 105.
Chicago Babadağlı Belgin Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. (2008): 96 - 105.
MLA Babadağlı Belgin Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. , 2008, ss.96 - 105.
AMA Babadağlı B Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. . 2008; 96 - 105.
Vancouver Babadağlı B Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. . 2008; 96 - 105.
IEEE Babadağlı B "Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi." , ss.96 - 105, 2008.
ISNAD Babadağlı, Belgin. "Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi". (2008), 96-105.
APA Babadağlı B (2008). Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 96 - 105.
Chicago Babadağlı Belgin Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11, no.3 (2008): 96 - 105.
MLA Babadağlı Belgin Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.11, no.3, 2008, ss.96 - 105.
AMA Babadağlı B Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(3): 96 - 105.
Vancouver Babadağlı B Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2008; 11(3): 96 - 105.
IEEE Babadağlı B "Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11, ss.96 - 105, 2008.
ISNAD Babadağlı, Belgin. "Gebelik yaşının gebelikte yaşanan fizyolojik ve psikolojik değişikliklere etkisi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 11/3 (2008), 96-105.