Yıl: 2008 Cilt: 18 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 32 - 38 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması

Öz:
Bu literatür derlemesinde Ülkemizde kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) ile ilgili yapılan çalışmalarda TAT kullanım prevalansı, kullanım sıklığı, türü ve kullanan grubun özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Konu ile ilgili 2001 -2007 yılları arasında yayınlanmış 14 araştırma makalesi ile ulusal kongre kitaplarında sunulan 7 çalışmaya ulaşılmıştır. Bu çalışmalardaki örneklem toplamını 5252 (5069 erişkin ve 183 çocuk) kanser hastası oluşturmuştur. Çalışmaların tümünde veriler anket yöntemi ve/veya yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Çalışmalarda TAT kullanım sıklığı %22.1 ve %84.1 arasında dağılım göstermektedir. En sık kullanılan yöntemin bitki karışımları (en yaygın olarak “ısırgan otu”) olduğu; cinsiyet, hastalık süresi ya da ileri evre kanser, sosyo-ekonomik düzey ve eğitim düzeyi gibi faktörlerin TAT kullanımını etkilediği belirtilmiştir. TAT kullanma nedenlerinin belirlendiği çalışmalarda, hastaların çoğunluğunun bu yöntemleri hastalığa karşı her şeyi yapmak için, kanser tedavisi için ve faydasına inandıkları için kullandıkları belirlenmiştir. Hastaların genellikle aile, arkadaş ya da klinikteki hastaların önerisiyle bu yöntemlere başvurdukları ve çoğunun kanser tanısından sonra tıbbi tedavileri süresince kullandıkları saptanmıştır.
Anahtar Kelime: Neoplazmlar Tamamlayıcı tedaviler PubMed Bitkisel tedavi

Konular: Psikoloji

Use of complementary and alternative medicine by cancer patients in Turkey: A literature review

Öz:
In this literature review, we aimed to determine the prevalence, frequency of usage and types of complementary and alternative medicine (CAM) practices and characteristics in cancer patients who were participated in research studies in Turkey. We have reached the 14 articles relevant to the subject which were published from 2001 to 2007, and 7 abstracts were published in National Congresses’ abstract books in Turkey. Total number of subjects was 5252 (5069 adult and 183 pediatric) cancer patients. Data acquisition methods were face-to-face interview and/or using a questionnaire. Frequency of CAM use was between 22.1% and 84.1%. Mostly used type of CAM was herbal preparations (mostly “stinging nettle/Urtica dioica”); factors affecting use of CAM was gender; duration of disease, end stage disease, socioeconomic status and educational level. In studies those indicated the reasons for using CAM; most of the patients were stated that in order to do everything possible to fight with the disease, and belief of usefulness. Most of the patients use these therapies due to recommendation of family members, friends and other patients in the clinic and generally they have started to use herbal therapy together with medical therapy after diagnosis of cancer.
Anahtar Kelime: PubMed Herbal Medicine Neoplasms Complementary Therapies

Konular: Psikoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Ernst E, Cassileth B. The prevalence of comple- mentary/alternative medicine in cancer: A sys- tematic review. Cancer 83:777-782, 1998.
 • 2. Molassiotis A, Fernadez-Ortega P, Pud D, et al Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: A European survey. Ann Oncol 16:655-63, 2005.
 • 3. Güden M, Ulutin C, Oysul K, Pak Y. Kanserl hastalarda paramedikal tedavilerin kullanım oranları ve etkileri. XIV. National Cancer Con gress, İstanbul, Nisan 30- Mayıs 4 2001, s.163.
 • 4. Çetingöz R, Tanrıver Y, Ataman Ö.U, Kınay M Kanserli hastalarda tıp dışı tedavi yöntemlerinin araştırılması, XIII. Ulusal Kanser Kongresi Antalya, Nisan 27-Mayıs 1 1999, s.109.
 • 5. Ceylan S, Hamzaoglu O, Komurcu S, ve ark Survey of the use of complementary and alterna tive medicine among Turkish cancer patients Complement Ther Med 10: 94-99, 2002.
 • 6. Samur M, Bozcuk HS, Kara A, Savas B. Factors associated with utilization of nonproven cance therapies in Turkey: A study of 135 patients from a single center. Support Care Cance 9:452-458, 2001.
 • 7. Taş F, Üstüner Z, Can G, et al. The prevalence and determinants of the use of complementary and alternative medicine in adult Turkish cance patients. Acta Oncologica 44: 161-167, 2005.
 • 8. Gözüm S, Tezel A, Koc M. Complementary alternative treatments used by patients with can cer in Eastern Turkey. Cancer Nurs 26: 230-236 2003.
 • 9. Karadeniz C, Pinarli FG, Oguz A, et al. Com plementary/alternative medicine use in a pedi atric oncology unit in Turkey. Pediatr Blood Cancer 48:540-3, 2007.
 • 10. Akyuz A, Dede M, Cetinturk A, Yavan T, ve ark. Self-Application of Complementary and Alter- native Medicine by Patients with Gynecologic Cancer. Gynecol Obstet Invest 14;64:75- 81,2007.
 • 11. Aslan O, Vural H, Komurcu S, Ozet A. Use of complementary and alternative medicine by can- cer patients in Turkey: A survey. J Altern Com- plement Med 12:355-6, 2006.
 • 12. Işıkhan V, Kömürcü Ş, Özet A, et al. The status of alternative treatment in cancer patients in Turkey. Cancer Nurs 28:355-362, 2005.
 • 13. Khorsihd L, Eşer İ, Çınar Ş, Arslan G.G. Kanserli hastalar tarafından kullanılan tamam- layıcı ve alternatif tedavilerin incelenmesi, 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, İzmir, Eylül 7-10 2005: s.111.
 • 14. Algier L, Hanoglu Z, Ozden G, Kara F. The use of complementary and alternative (non-conven- tional) medicine in cancer patients in Turkey. Eur J Oncol Nurs 9:138–146, 2005.
 • 15. İnanç N, Şahin H, Çiçek B, Taşçı S. Use of herbs or vitamin/mineral supplements by patients with cancer in Kayseri, Turkey. Cancer Nurs 29:17- 20, 2006.
 • 16. Akyürek S, Önal C, Kurtman C. Akciğer kanser- li hastalarda alternatif tedavi kullanımı, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi 15: 73-77, 2005.
 • 17. Karacan Y, Akkuş Y, Göker H, ve ark. Kök hücre nakli planlanan ve uygulanan hastaların tıp dışı uygulama yapma durumları. Turkish Journal of Hematology 23 Suppl 1: 86-87, 2006.
 • 18. Yıldırım Y, Tinar S, Yorgun S, et al. The use of complementary and alternative medicine (CAM) therapies by Turkish women with gynecological cancer. Eur J Gynaecol Oncol 27:81-5, 2006.
 • 19. Gözüm S, Arikan D, Buyukavci M. Comple- mentary and alternative medicine use in pedi- atric oncology patients in eastern Turkey. Cancer Nurs 30:38-44, 2007.
 • 20. Arslan SA, Mısırlıoğlu HC, Cengiz HH, ve ark. Radyoterapi alan hastalarda alternatif-destek- leyici yöntemlerin kullanımının anket sonuçları, XVII. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya Nisan 19-23, 2007 s.190-191.
 • 21. Uğurluer G, Karahan A, İlhan M, ve ark. Ayak- tan tedavi ünitesinde tedavi alan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenleri, XVII. Ulusal Kanser Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Nisan 19-23, 2007: s.178-179.
 • 22. Yıldız İ, Özgüroğlu M, Turna H, ve ark. Kanser hastalarında alternatif tedavi kullanım sklığı. I. Tıbbi Onkoloji Kongresi Bildiri Kitabı, Antalya, Mart 29- Nisan 2 2006: s.31.
 • 23. Mazicioglu MM, Serin MS, Sahan H. Attitude of patients with gynaecologic malignancies in selecting alternative and complementary Thera- pies. MEJFM 14:12-15, 2006.
 • 24. Tascilar M, de Jong FA, Verweij J, Mathijssen RH. Complementary and alternative medicine during cancer treatment: beyond innocence. Oncologist 11:732-41, 2006.
APA Kav S, HANOĞLU Z, ALGIER L (2008). Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. , 32 - 38.
Chicago Kav Sultan,HANOĞLU Ziyafet,ALGIER Lale Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. (2008): 32 - 38.
MLA Kav Sultan,HANOĞLU Ziyafet,ALGIER Lale Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. , 2008, ss.32 - 38.
AMA Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. . 2008; 32 - 38.
Vancouver Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. . 2008; 32 - 38.
IEEE Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L "Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması." , ss.32 - 38, 2008.
ISNAD Kav, Sultan vd. "Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması". (2008), 32-38.
APA Kav S, HANOĞLU Z, ALGIER L (2008). Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 18(1), 32 - 38.
Chicago Kav Sultan,HANOĞLU Ziyafet,ALGIER Lale Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 18, no.1 (2008): 32 - 38.
MLA Kav Sultan,HANOĞLU Ziyafet,ALGIER Lale Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, vol.18, no.1, 2008, ss.32 - 38.
AMA Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2008; 18(1): 32 - 38.
Vancouver Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması. Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi. 2008; 18(1): 32 - 38.
IEEE Kav S,HANOĞLU Z,ALGIER L "Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması." Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi, 18, ss.32 - 38, 2008.
ISNAD Kav, Sultan vd. "Türkiyede kanserli hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı: Literatür taraması". Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi 18/1 (2008), 32-38.