Yıl: 2009 Cilt: 21 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 45 - 53 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi

Öz:
Kanser ağrısı ciddi anlamda ızdırap veren ve yaşamın kalitesini azaltan çok boyutlu ve karmaşık bir deneyim olarak bilinmektedir. Kanser ağrısının psikososyal ve spiritüel boyutları bu fenomende önemli rol oynamaktadır. Bu makale, kanser ağrısının yönetimi için, hastaların gereksinimleri ve kanser ağrısının psikososyal ve spiritüel boyutlarına odaklı multidisipliner bir model tanımlamaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Onkoloji

An integrated psychosocial-spiritual model for cancer pain management

Öz:
Cancer pain is known to be a multidimensional and complex experience that can cause severe suffering and can lessen the quality of life. The psychosocial and spiritual aspects of cancer pain play an important role in this phenomenon. This article describes a multidisciplinary model for cancer pain management that focuses on the psychosocial and spiritual aspects of cancer pain and the needs of patients.
Anahtar Kelime:

Konular: Onkoloji
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Uyar M, Uslu R, Kuzeyli-Yıldırım Y, (editör). Kanser ve palyatif bakım. İzmir: Meta Basım Matbaacılık Hizmetleri; 2006. s. 29-45.
 • 2. Erdine S. Kanser ağrısı. In: H Onat, N Mandel-Molinas, editors. Kanser hastasına yaklaşım: Tanı, tedavi, takipte sorunlar. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2002. p. 261-75.
 • 3. Eti-Aslan F (editör). Ağrı: Doğası ve kontrolü. İstanbul: Avrupa Tıp Kitapçılık Ltd Şti.; 2006. s. 221-50.
 • 4. Güzeldemir E. Kanser ağrısı ve tedavisi. http://www. www. gata.edu.tr/cerrahibilimler/anestezi/Metin/Kanser%20 Ağrısı%20ve%20tedavisi.doc, Erişim tarihi: Mayıs 2008.
 • 5. Otis-Green S, Sherman R, Perez M, Baird RP. An integrated psychosocial-spiritual model for cancer pain management. Cancer Pract 2002;10 Suppl 1:S58-65.
 • 6. Çeliker R. Kronik ağrı sendromları. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2005;51(Özel Ek B):B14-B18.
 • 7. Papila Ç. Kanserli hastada psikososyal problemler. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi No:62 2008;197-200.
 • 8. Melzack R, Wall PD. Pain mechanisms: a new theory. Science 1965;150(699):971-9.
 • 9. Belmonte C, Cervo F. Neurobiology of nociceptors. Oxford, Oxford University Pres; 1996. p. 345-67.
 • 10. Melzack R. Pain and stress: A new perspecttive. In: Gatchel RJ, Turk DC, editors. Psychological Factors in Pain. New York: Guilford Pres; 1998.
 • 11. Mufson MJ. What is the role of psychiatry in the management of chronic pain? Harv Ment Health Lett 1999;16:8.
 • 12. Erhan E. Kanser ağrısı ve palyatif bakım.http://www. anest- ezi.med.ege.edu.tr/ders/21.pdf, Erişim tarihi: Mayıs 2008.
 • 13. Uğur F. Kanser ağrısı. http://www.tip.erciyes.edu.tr/.../ Fatih_Ugur/ Dr.Fatih%20UĞUR%20Genel%20Cerrahi%20 Dönem%20IV%20kanser.doc, Erişim tarihi: Mayıs 2008.
 • 14. Elbi H. Kanser ve depresyon. Psikiyatri Dünyası 2001;5:5-10.
 • 15. Landmark BT, Strandmark M, Wahl A. Breast cancer and experiences of social support. In-depth interviews of 10 women with newly diagnosed breast cancer. Scand J Caring Sci 2002;16:216-23.
 • 16. Kelleci M. Kanser hastalarının umudunun geliştirilmesine yönelik hemşirelik girişimleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005;6:41-7.
 • 17. Kroenke CH, Kubzansky LD, Schernhammer ES, Holmes MD, Kawachi I. Social networks, social support, and survival after breast cancer diagnosis. J Clin Oncol 2006;24:1105-11.
 • 18. Schweizer KJ, Leimeister MJ, Krcmar H, The role of virtual communities for the social network of cancer patients. Proceedings of the Twelfth Americas Conference on Information Systems, Acapulco, Mexico August 04th-06th; 2006.
 • 19. Hoeman SP. Rehabilitatation nursing: Process, application & outcomes. 3rd ed. St Louis: Mosby Copration; 2002.
 • 20. Çetinkaya B, Altundağ S, Azak A. Spiritüel bakım ve hemşirelik. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2007;8:47-50.
 • 21. Narayanasamy A, Owens J. A critical incident study of nurses’ responses to the spiritual needs of their patients. J Adv Nurs 2001;33:446-55.
 • 22. Narayanasamy A. Spiritual coping mechanisms in chronically ill patients. Br J Nurs 2002-2003;11:1461-70.
 • 23. Milligan S. Perceptions of spiritual care among nurses undertaking postregistration education. Int J Palliat Nurs 2004;10:162-71.
 • 24. Taylor EJ. Spiritual needs of patients with cancer and family caregivers. Cancer Nurs 2003;26:260-6.
 • 25. Harrington JA. Spritüel needs protocol. AJN 1998;98:28-30.
 • 26. Weis D, Schank MJ. An instrument to measure professional nursing values. J Nurs Scholarsh 2000;32:201-4.
 • 27. Kurt E. Kronik ağrı şikayeti ile gelen hastaya yaklaşım. http:// www.gata.edu.tr/ dahilibilimler/ichastaliklari/egitim/hit.asp?id=97, Erişim tarihi: Mayıs 2008.
APA DEDELİ Ö, KARADENİZ G (2009). Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. , 45 - 53.
Chicago DEDELİ Özden,KARADENİZ Gülten Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. (2009): 45 - 53.
MLA DEDELİ Özden,KARADENİZ Gülten Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. , 2009, ss.45 - 53.
AMA DEDELİ Ö,KARADENİZ G Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. . 2009; 45 - 53.
Vancouver DEDELİ Ö,KARADENİZ G Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. . 2009; 45 - 53.
IEEE DEDELİ Ö,KARADENİZ G "Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi." , ss.45 - 53, 2009.
ISNAD DEDELİ, Özden - KARADENİZ, Gülten. "Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi". (2009), 45-53.
APA DEDELİ Ö, KARADENİZ G (2009). Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı, 21(2), 45 - 53.
Chicago DEDELİ Özden,KARADENİZ Gülten Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı 21, no.2 (2009): 45 - 53.
MLA DEDELİ Özden,KARADENİZ Gülten Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı, vol.21, no.2, 2009, ss.45 - 53.
AMA DEDELİ Ö,KARADENİZ G Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı. 2009; 21(2): 45 - 53.
Vancouver DEDELİ Ö,KARADENİZ G Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi. Ağrı. 2009; 21(2): 45 - 53.
IEEE DEDELİ Ö,KARADENİZ G "Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi." Ağrı, 21, ss.45 - 53, 2009.
ISNAD DEDELİ, Özden - KARADENİZ, Gülten. "Kanser ağrısının kontrolü ile psikososyal-spiritüel modelin birleştirilmesi". Ağrı 21/2 (2009), 45-53.