Yıl: 2009 Cilt: 8 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 113 - 118 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması

Öz:
AMAÇ: Bu araştırmada evlerde artık ilaç bulunma sıklığının ve bunlara etki eden faktörlerin incelenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM: Bu tanımlayıcı çalışma, iki askeri birlikte görev yapan ve sağlık personeli olmayan 692 kişi arasında Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Veriler geliştirilen bir soru formu ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistikler olarak sıklık ve yüzde kullanılmış, evde artık ilaç bulunma sıklığının bazı değişkenlere göre farklılığı ki-kare testi ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Katılımcıların %78,8’i erkek, %72,8’i 18-39 yaş arasında, %29,6’sı bekardır. Katılımcıların %61,3’ü evinde artık ilaç bulunduğunu belirtmiştir. Sosyodemografik özelliklerden evde yaşayan kişi sayısı 2-4 arasında olanların evlerinde artık ilaç bulunma sıklığı daha yüksek saptanmıştır. İlaç kullanma alışkanlıklarına göre artık ilaç bulunma sıklıklarına bakıldığında; reçetenin yeterince tarif edilmediğini, ilaçları tarif edildiği şekilde kullanamadığını, tamamını kullanamadığı ilaçları son kullanma tarihi doluncaya kadar sakladığını, ilaçlarını bir kutu veya poşette sakladığını, son bir yılda reçete yazdırmak için sağlık kuruluşuna gittiğini belirtenlerin evlerinde artık ilaç bulunma sıklığı daha yüksek olarak bulunmuştur (p<0,05). SONUÇ: Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin evlerinde artık ilaç bulunduğu saptanmıştır. Tedavinin yarım kalması, çocukların ilaç zehirlenmeleri riski, ilaç israfı açısından bakıldığında, evlerde artık ilaç bulunma sıklığının oldukça yüksek olduğu, hekimler başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımı zincirinde sorumluluğu olan tüm aktörlerin bu konuda bilinçlendirilmesi, reçetelerin yazıldıktan sonra hastaya iyi bir şekilde tarif edilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelime: İlaç değerlendirmesi Sosyodemografik faktörler Tedaviyi kesen hastalar Farmasötik preparasyonlar Anketler İlaç reçeteleri İlaç kullanımı

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA GÖÇGELDİ E, UÇAR M, AÇIKEL C, TÜRKER T, HASDE M, ATAÇ A (2009). Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. , 113 - 118.
Chicago GÖÇGELDİ Ercan,UÇAR Muharrem,AÇIKEL Cengiz Han,TÜRKER Türker,HASDE Metin,ATAÇ Adnan Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. (2009): 113 - 118.
MLA GÖÇGELDİ Ercan,UÇAR Muharrem,AÇIKEL Cengiz Han,TÜRKER Türker,HASDE Metin,ATAÇ Adnan Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. , 2009, ss.113 - 118.
AMA GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. . 2009; 113 - 118.
Vancouver GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. . 2009; 113 - 118.
IEEE GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A "Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması." , ss.113 - 118, 2009.
ISNAD GÖÇGELDİ, Ercan vd. "Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması". (2009), 113-118.
APA GÖÇGELDİ E, UÇAR M, AÇIKEL C, TÜRKER T, HASDE M, ATAÇ A (2009). Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8(2), 113 - 118.
Chicago GÖÇGELDİ Ercan,UÇAR Muharrem,AÇIKEL Cengiz Han,TÜRKER Türker,HASDE Metin,ATAÇ Adnan Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8, no.2 (2009): 113 - 118.
MLA GÖÇGELDİ Ercan,UÇAR Muharrem,AÇIKEL Cengiz Han,TÜRKER Türker,HASDE Metin,ATAÇ Adnan Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.8, no.2, 2009, ss.113 - 118.
AMA GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(2): 113 - 118.
Vancouver GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009; 8(2): 113 - 118.
IEEE GÖÇGELDİ E,UÇAR M,AÇIKEL C,TÜRKER T,HASDE M,ATAÇ A "Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması." TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 8, ss.113 - 118, 2009.
ISNAD GÖÇGELDİ, Ercan vd. "Evlerde artık ilaç bulunma sıklığı ve ilişkili faktörlerin araştırılması". TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 8/2 (2009), 113-118.