Yıl: 2009 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 119 - 133 Metin Dili: Türkçe

Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı

Öz:
Bu çalışmanın amacı, okul psikolojik danışmanlarının mesleki yetkinlik inançlarını cinsiyet, hizmet süresi, çalışılan okul türü, öğrenci sayısı ve sosyal destek kaynağı değişkenleri açısından incelemektir. Araştırmanın örneklemini, çeşitli ilk ve ortaöğretim kurumlarında çalışan 194 psikolojik danışman oluşturmuştur. Araştırmada psikolojik danışmanların mesleki yetkinlik inançlarını değerlendirmek üzere, Yiyit (2001) tarafından geliştirilen “Okul Psikolojik Danışmanı Yetkinlik Beklentisi Ölçeği (OPD-YBÖ); demografik değişkenlerle ilgili veri toplamak üzere araştırmacılar tarafından düzenlenen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik inanç puanlarının demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı ANOVA ve t-testle analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre; cinsiyet, hizmet süresi, sosyal destek kaynağı ve hizmet verilen öğrenci sayısı değişkenlerine göre okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik inançlarının farklılaştığı görülmüştür.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Al-Darmaki, F.R. (2003). Attitudes towards seeking professional psychological help: What really counts for United Arab Emirates university students? Social Behavior and Personality, 31, 497-508.
 • Ashton, P.T., ve Webb, R.B. (1986), Teachers’ sense of efficacy, classroom behavior, and student achievement. In Ashton, P.T. & Webb, R.B. (Eds.), Teachers’ sense of efficacy and student achievement (pp. 125–144). New York & London: Longman.
 • Bandura, A. (1977a). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.
 • Bandura, A. (1977b). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1986). Social foundation of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1993). Perceived self-efficacy in cognitive development and functioning. Educational Psychologist, 28 (2), 117–148.
 • Bandura, A. (1995). Self-efficacy in changing societies. In Bandura, A. (ed.) Exercise of personal and collective efficacy in changing societies (pp. 1–45). New York: Cambridge University Pres.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman and Company.
 • Benshoff, J.M. ve Paisley, P.O. (1996). The structured peer consultation model for school counselors. Journal of Counseling and Development, 74, 314–318.
 • Coladarci, T. (1992). Teachers’ sense of efficacy and commitment to teaching. Journal of Experimental Education, 60, 323–337.
 • Constantine, M.G. (2000). Social desirability attitudes , sex, and affective and cognitive empathy as predictors of self-reported multicultural counseling competence. The Counseling Psychologist, 28, 857–872.
 • Çapri, B. ve Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 33–53.
 • Çelikkaleli, Ö. ve Akbaş. A. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen bilgisi dersine yönelik tutumlarını yordamada fen bilgisi öğretimi öz-yeterlik inançları. MEÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 21–34.
 • Daniels, J.A. ve Larson, L.M. (2001). The impact of performance feedback on counseling self-efficacy and counselor anxiety. Counselor Education and Supervision, 41, 120-130.
 • Dupuy, P.J. ve Ritchie, M.H. (1994). The inclusion of women’s and gender issues in counselor education programs: A survey. Journal of Counselor Education and Supervision, 33, 238–249.
 • Enochs, L.G., Scharmann, L.C. ve Riggs, L.M. (1995). The relationship of pupil control of pre-service elementary science teacher self-efficacy and outcome expectancy. Science Education, 79, 63-75.
 • Friedlander, M.L., Keller, K.E., Peca-Baker, T.A. ve Olk, M.E. (1986). Effects of role conflict on counselor trainees’ self-statements, anxiety level, and performance. Journal of Counseling Psychology, 33, 73–77.
 • Gibson, S., ve Dembo, M.H. (1984). Teacher Efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76 (4), 569–582.
 • Heppner, M. J., Fuller ve Multon, K.J. (1998). The relationship of trainee self-efficacy to the process and outcome of career counseling. Journal of Counseling Psychology, 45, 393–403.
 • Johnson, E., Baker, S. B., Kopala, M., Kiselica, M. S., ve Thompson, E. C. (1989). Counseling self-efficacy and counseling competence in pre-practicum training. Counselor Education and Supervision, 28, 205-218.
 • Larson, L. M., Suzuki, L. A.,Gillespie, K.N., Potenza, M.T., Bechtel, M.A. ve Toulouse, A. (1992). Development and validation of the counseling self-estimate inventory. Journal of Counseling Psychology, 39, 105–120.
 • Larson, L. M., ve Daniels, J. A. (1998). Review of the counseling self-efficacy literature. The Counseling Psychologist, 26, 179-218.
 • Lent, R. W. ve Hackett, G. (1987). Career self-efficacy: empirical status and future directions. Journal of Vocational Behavior, 30, 347-382.
 • Lent, R. W., Brown, S.D., ve Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. Journal of Vocational Behavior, 45, 79-122.
 • Lent, R.W., Brown, S.D. ve Larkin, K.C. (1986). Self-efficacy in the prediction of academic performance and perceived career options. Journal of Counseling Psychology, 33, 265-269.
 • Lu, C., Siu, O. ve Cooper, C.L. (2005). Managers’ occupational stress in China the role of self-efficacy. Personality & Individual Differences, 38 (3), 569-579.
 • Maldonado, J. (2008). The influence of gender identification and self-efficacy on counseling students: A multicultural approach. Journal of Multicultural, Gender and Minatory Studies, 2 (1), 1–12.
 • Özgün, M.S. (2007). Okul psikolojik danışmanlarının kişilik özellikleri ile mesleki yetkinlik beklentileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Rich, Y., Lev, S. ve Fisher, S. (1996). Extending the concept and assessment of teacher efficacy. Educational and Psychological Measurement, 56, 1015-1025.
 • Schaubroeck, J., Jones, J.R. ve Xie, J.L. (2001). Individual differences in utilizing control to cope with job demands: Effects on susceptibility to infectious disease. Journal of Applied Psychology, 86 (2), 265-278.
 • Schlossberg, S.M., Morris, J.D., ve Lieberman, M.G. (2001). The effects of a counselor-led guidance intervention on students' behaviors and attitudes. Professional School Counseling, 4 (3), 156–164.
 • Sharpley, C.F., ve Ridgway, I.R. (1993). An evaluation of the effectiveness of self-efficacy as a predictor of trainees' counseling skills performance. British Journal of Guidance and Counselling, 21, 73–81.
 • Snipps, G.J., Sugden, G.J., ve Favier, C.M. (1988). Counselor training level and verbal response type: Their relationship to efficacy and outcome expectations. Journal of Counseling Psychology, 35, 397–401.
 • Sutton, J.M., ve Fall, M. (1995). The relationship of school climate factors to counselor self-efficacy. Journal of Counseling and Development, 73, 331-336.
 • Tang, M., Addison, K.D., LaSure-Bryant, D., Norman, R., O’Connell, W. ve Stewart-Sicking, J.A. (2004). Factors that influence self-efficacy of counselling students: An exploratory study. Counselor Education & Supervision, 44 (1), 70-80.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W.K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68, 202-48.
 • Watt, S.E. ve Martin, P.R. (1995). Effect of general self-efficacy expectancies on performance attributions. Psychological-Reports; 75 (2), 951-961.
 • Whitson, S.C., ve Sexton, T.L. (1998). A review of school counseling outcome research: implications for practice. Journal of Counseling & Development, 76, 412–426.
 • Yiyit (2001). Okul psikolojik danışmanlarının yetkinlik beklentilerinin ölçmeye yönelik bir ölçek geliştirme çabası. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
APA GÜNDÜZ B, ÇELİKKALELİ Ö (2009). Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 119 - 133.
Chicago GÜNDÜZ Bülent,ÇELİKKALELİ Öner Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5, no.1 (2009): 119 - 133.
MLA GÜNDÜZ Bülent,ÇELİKKALELİ Öner Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, 2009, ss.119 - 133.
AMA GÜNDÜZ B,ÇELİKKALELİ Ö Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 5(1): 119 - 133.
Vancouver GÜNDÜZ B,ÇELİKKALELİ Ö Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 5(1): 119 - 133.
IEEE GÜNDÜZ B,ÇELİKKALELİ Ö "Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı." Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, ss.119 - 133, 2009.
ISNAD GÜNDÜZ, Bülent - ÇELİKKALELİ, Öner. "Okul psikolojik danışmanlarında mesleki yetkinlik inancı". Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5/1 (2009), 119-133.