Yıl: 2009 Cilt: 10 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 97 - 109 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım

Öz:
Bu çalışmanın amacı Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı’nı incelemek ve değerlendirmektir. Programın hazırlanma aşaması esas alınarak yapılacak bu değerlendirmede dersin seçmeli olması, konu alanı analizi, toplumun ve bireyin ihtiyaçlarının analizi ve programın iç tutarlılığı temel inceleme ölçütleri olarak belirlenmiştir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde öncelikle dersin seçmeli olmasının medya okuryazarlığı eğitiminin kapsamını ve etkililiğini azalttığı sonucuna varılmıştır. Mevcut programının hazırlanma aşamasında medya okuryazarlığı alanındaki çalışmalar kapsamlı olarak incelenmediği için konu alanı analizinin yeterli olduğu söylenemez. Ayrıca bireyin ve toplumun medya okuryazarlığı eğitimi ile ilgili ihtiyaçlarını ortaya koymaya yönelik yapılan çalışmaların da yeterli olduğu söylenemez.Program kendi bünyesinde bir iç tutarlılığa sahiptir, ancak medya okuryazarlığı çerçevesinde böyle bir sonuca ulaşmak zordur. Tüm bu değerlendirmeler ülkemizde medya okuryazarlığı eğitiminin daha kapsamlı ve daha etkili bir şekilde ele alınması gerçeğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime: medya okuryazarlığı eleştirel yaklaşım eğitim bilimleri

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgi, Belge Yönetimi

-

Öz:
The aim of this study is to examine and to evaluate the Curriculum of Elective Media Literacy Course. Media literacy as elective course, review of the literature, needs analysis of individual and society, and internal consistency of the curriculum was determined as basic criteria in the evaluation based on stages of curriculum development. As a result of the examination and the evaluation it could be said that the scope and effectiveness of media literacy education decreased since it was elective course. Literature of media literacy hasn’t been investigated enough/thoroughly on the curriculum development process.Furthermore, it’s hardly to say that needs analysis of individual and society on media literacy education is sufficent. The curriculum has internal consistency in itself, but not in media literacy. All evaluations have been revealed that works of media literacy education must be dealt with again in Turkey.
Anahtar Kelime: media literacy critical approach educational sciences

Konular: İletişim Eğitim, Eğitim Araştırmaları Bilgi, Belge Yönetimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aksu ve Diğerleri (1993). Program Geliştirme Modeli. Ankara: MEB, Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı Yayınları -1.
 • Aufderheide, Patricia (1993). “Media Literacy: A Report of The National Leadership Conference on Media Literacy.”Washington, DC, Aspen Institute.
 • Baker, Frank (2000). “Media Literacy State Teaching Standarts.” [Online] Retrieved on 01-November–2007, at URL:http://www.frankwbaker.com/state_lit.htm.
 • Bostancı, Naci (2007). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretmen Kitabı. Ankara.
 • Brown, James A (1998). Media Literacy Perspectives. Journal of Communication, 48(1), 44-57.
 • CLEMI (Centre de Liaison de l’Enseignement et des Médias d’Information) (2008). L’éducation Aux Médias Dans Les Programmes. http://www.clemi.org/fr/l-eam-dans-les-programmes/ adresinden 30.01.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Considine, David (1999). Case FOR Media Literacy in Today's Schools. http://medialit.org/reading_room/article368.html adresinden 23.05.2008 tarihinde alınmıştır.
 • Considine, David M (2002). Media Literacy Across the Curriculum. http://www.media-literacy.net/media-lit.html adresinden 12.02.2007 tarihinde alınmıştır.
 • Çuhadaroğlu Çetin, Füsun ve diğerleri (2004). Şiddeti Önleme Platformu Medya ve Şiddet Alt Çalışma Grubu Raporu. 17.03.2009 tarihinde http://www.aile.gov.tr/images/icerik /20069659809/doc/SIDDETI_ONLEME_PLATFORMU_MEDYA_VE_SIDDET_CALISMA_GRUBU_RAPORU _05.DOC adresinden elde edilmiştir.
 • Demirel, Özcan (1992). Türkiye’de Program Geliştirme Modelleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 7, s. 27-43.
 • Domaille, Kate and David Buckingham (2001) Youth Media Education Survey. UNESCO, 11.02.2009 tarihinde http://portal.unesco.org/ci/en/files/5682/10346133310Survey_Report__by_Kate_Domaille.rtf/Survey%2BReport% 2B%2Bby%2BKate%2BDomaille.rtf adresinden elde edilmiştir.
 • Erden, Münire (1998). Eğitimde Program Değerlendirme. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ertürk, Selahattin (1975). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Yelkentepe Yayınları.
 • EU (Commission of The European Communities, 2007a). Report On The Results Of The Publıc Consultatıon On Medıa Lıteracy. http://ec.europa.eu/avpolicy/media_literacy/docs/report_on_ml_2007.pdf, adresinden 10.02.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Frau-Meigs, Divina (2006). Media Education: A Kit for Teachers, Students,Parents and Professionals. UNESCO, Paris, (http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001492/149278e.pdf, 28.01.2009)
 • Gazi Üniversitesi (2009) Merkez Kütüphanesi Veri Tabanları, http://www.lib.gazi.edu.tr/yeni/vt.php adresinden 14.01.2009 tarihinde yararlanılmıştır.
 • Hobbs, R. (1998). The seven great debates in the media literacy movement. (Çev. Melike Türkân Bağlı) Journal of Communication, 48(1), 16-32. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2004, cilt: 37, sayı: 1, ss.122-140
 • Hobbs, R. (2001). Integrating Media Literacy into the Study of World Literature. The Writing Instructor, December 2001. http://www.writinginstructor.com/hobbs.html adresinde 08.04.2008 tarihinde alınmıştır.
 • Kubey, Robert and Frank Baker (1999). Has Media Literacy Found A Curricular Foothold? (Education Week, October 27) http://frankwbaker.com/edweek.htm adresinden 28.02.2008 tarihinde alınmıştır.
 • Kubey, Robert (2001). Media Literacy in the information age, Current Perspectives. New Jersey: Transaction Publishers.
 • MAN (Media Awareness Network, 2009). Media Education in Canada. http://www.mediaawareness. ca/english/teachers/media_education/index.cfm adresinden 30.01.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Masterman, Len (2001). A Rationale for Media Education. Media Literacy in the Information Age: Information & Behavior. Ed. Robert Kubey. New Brunswick and London: Transaction Publishers.
 • Ontario Ministry Of Education (2000). The Ontario Curriculum Grade 11 and 12. This publication is also available on the Ministry of Education’s website at http://edu.gov.on.ca.
 • Potter, William James (1998). Media Literacy. California: Sage Publications.
 • RTÜK VE MEB (2006). İlköğretim Medya Okuryazarlığı Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara.
 • RTÜK (2007). Medya Okuryazarlığı Projesi. http://www.rtuk.gov.tr/sayfalar/IcerikGoster.aspx?icerik_id= fceac66b-d555- 433f-9f0b-bcd2cc852eec adresinden 05.12.2007 tarihinde elde edilmiştir.
 • Scheibe, Cyndy and Faith Rogow (2004). Incorporating Media Literacy and Critical Thinking into Any Curriculum: 12 Basic Principles. Project Look Sharp, 2004. www.ithaca.edu/looksharp adresinden 28.02.2008 tarihinde alınmıştır.
 • Sönmez, Veysel.( 1999). Sosyal Bilgiler Ögretimi ve Ögretmen Kılavuzu. _İstanbul. MEB yayınları.
 • Şiddeti Önleme Platformu (2004). Medya ve Şiddet Çalışma Grubu Raporu. 23.10.2008 tarihinde http://www.aile.gov.tr/images/icerik/20069659809/doc/SIDDETI_ONLEME_PLATFORMU_MEDYA_VE_SIDD ET_CALISMA_GRUBU_RAPORU_05.DOC adresinden elde edilmiştir.
 • Thoman, Elizabeth (tarihsiz). Educational Standarts and Media Literacy. 28.02.2008 tarihinde http://medialit.org/reading_room/article458.html adlı web adresinden elde edilmiştir.
 • Thoman, Elizabeth (2003). Skills and Strategies for Media Education. 28.02.2006 tarihinde www.medialit.org adlı İnternet sayfasından elde edilmiştir.
 • Thoman, Elizabeth ve Tessa Jolls (2008). 21. Yüzyıl Okuryazarlığı. (Çev. Cevat Elma ve Alper Kesten) Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • UNESCO (1982). Grunwald Declaration on media education. www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF adresinden 12.02.2006 tarihinde elde edilmiştir.
 • UNESCO (2007). Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education. http://www.educazionemedia.it/files/4.Parisagendafin_en.pdf adresinden 24.02.2009 tarihinde elde edilmiştir.
 • Wan, G. & Cheng, H. (2004). Media Savvy Students. Chicago, IL: Chicago Press Review.
 • YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu, 2009). Ulusal Tez Merkezi. http://tez2.yok.gov.tr/ adresinden 14.01.2009 tarihinde yararlanılmıştır.
APA ALTUN A (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. , 97 - 109.
Chicago ALTUN Adnan Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. (2009): 97 - 109.
MLA ALTUN Adnan Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. , 2009, ss.97 - 109.
AMA ALTUN A Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. . 2009; 97 - 109.
Vancouver ALTUN A Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. . 2009; 97 - 109.
IEEE ALTUN A "Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım." , ss.97 - 109, 2009.
ISNAD ALTUN, Adnan. "Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım". (2009), 97-109.
APA ALTUN A (2009). Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 97 - 109.
Chicago ALTUN Adnan Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10, no.3 (2009): 97 - 109.
MLA ALTUN Adnan Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.10, no.3, 2009, ss.97 - 109.
AMA ALTUN A Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 97 - 109.
Vancouver ALTUN A Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 97 - 109.
IEEE ALTUN A "Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım." Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, ss.97 - 109, 2009.
ISNAD ALTUN, Adnan. "Eğitim bilim açısından seçmeli medya okuryazarlığı dersi programına eleştirel bir yaklaşım". Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 10/3 (2009), 97-109.