Yıl: 2010 Cilt: 35 Sayı: 155 Sayfa Aralığı: 145 - 157 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları

Öz:
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına karşı olan tutumlarının araştırılmasıdır. Biyoteknolojik uygulamalara yönelik tutumlarını değerlendirmek üzere 222 üniversite öğrencisine bir biyoteknoloji tutum ölçeği uygulanmıştır. Ölçek değerlendirmesi sonucunda, öğrencilerin biyoteknolojik çalışmalara karşı tutumlarının çeşitlilik gösterdiğini ve konuya bağlı olduğu belirlenmiştir. Buna göre, mikroorganizmaların modifikasyonu onaylanırken insan ve hayvan gıdası için mikroorganizmalarda genetik modifikasyon daha az onaylandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte, bitki ve hayvanlarda genetik modifikasyonunun literatürde yer alan araştırmalara göre daha az onaylandığı bulunmuştur. Fakülteler açısından ölçek sonucunda istatistiksel olarak belirgin farklılıklar bulunmuş, biyoloji bölümü öğrencilerinin fen bilgisi ve tıp fakültesi öğrencilerine göre biyoteknolojik çalışmalarda daha destekleyici oldukları belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: üniversite öğrencileri biyoteknoloji öğrenci tutumları biyoteknoloji tutum anketi(bta)

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları Ziraat Mühendisliği

University students' attitudes towards biotechnological studies

Öz:
The aim of this study is to investigate university students’ attitudes towards biotechnological studies. A questionnaire was administrated to the 222 undergraduate students to assess their attitudes towards biotechnological applications. Results of the study indicated that university students’ attitudes towards biotechnological studies showed variations and were content dependent. While there was a broad acceptance of modifying microorganisms, this approval was low in making human and animal foods. However, modification of animals and plants were found to be low compared with other researchs found in literature. Statistically significant differences were found between students from different faculties in terms of the results of the questionnaire and it was found that biology students were particularly supportive of biotechnological studies compared with science education and medical students.
Anahtar Kelime: student attitudes biotecnology attitude questionnaire(baq) university students biotechnology

Konular: Biyoloji Eğitim, Eğitim Araştırmaları Ziraat Mühendisliği
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Arda, B. (2004). Ethical respects of biotechnology and the case of Turkey. Journal of Biotechnology and Law, 1,210-214.
 • Balas, A. K., Hariharan, J. (1998). Cloning: What are their attitudes? A report on the general attitudes of a sample of midwestern citizens. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching (NARST). San Diego, CA.
 • Başaran, P., Kılıç, B., Soyyiğit, H., & Şengün, H. (2004). Public perceptions of GMO’s in food in Turkey: A pilot survey. Journal of Food, Agriculture and Environment, 2(3-4), 25-28.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: (3. baskı) PegemA yayıncılık.
 • Chen, S.Y., Raffan, J. (1999). Biotechnology: Students’ knowledge and attitudes in the UK and Taiwan. Journal of Biological Education 34(1), 17-23.
 • Dawson, V., Schibeci, R. (2003). Western Australian high school students’ attitudes towards biotechnology process. Journal of Biological Education 38(1), 7-12.
 • Dawson, V. (2007). An exploration of high school (12-17 year old) students’ understanding of and attitudes towards biotechnology processes. Research in Science Education, 37(1), 59-73.
 • Eden, P. (2005). Post-Genome Era. Journal of College Science Teaching, 34(7), 32, 74-35.
 • Gunter, B., Kinderlerer, J., Beyleveld, D. (1998). Teenagers and biotechnology: A survey of understanding and opinion in Britain. Studies in Science Education, 32, 81- 112
 • Inaba, M. ve Macer, D. (2003). Attitudes to biotechnology in Japan in 2003. Eubios Journal of Asia and International Bioethics, 13, 78-90.
 • Inaba, M. ve Macer, D. (2004). Policy, regulation and attitudes towards agricultural biotechnology in Japan. Journal of International Biotechnology Law, 1, 45-53.
 • Lindell, T., Miczarek, G.J (1997). Ethical, legal, and social issues in the undergraduate biology curriculum. Journal of College Science Teaching 26(5), 345.
 • Lock, R. & Miles, C. (1993). Biotechnology and genetic engineering: students’ knowledge and attitudes. Journal of Biological Education, 27, 267-273.
 • Macer, D. ve Chen, M.A. (2000). Changing attitudes to biotechnology in Japan. Nature Biotechnology, 18, 945-947.
 • Massarani, L., Moreira, I. (2005). Atitudes towards genetics: a case study among Brazilian high school students. Public Understanding of Science, 14, 201-212
 • Özcengiz, G. (2002) Endüstriyel üretimde gen teknolojileri, Avrasya Dosyası, 8(3), 104- 119.
 • Prokop, P., Leškova, A., Kubiatko, M., Diran, C. (2007). Slovakian Students’ Knowledge of and attitudes toward Biotechnology. International Journal of Science Education, Vol. 29, No. 7, p. 895-907.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E.S., Çinko, M. (2006) Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi. İstanbul: Beta Yayın
 • Topal, Ş. (2007). Değiştirilen sen mi, gen mi, evren mi. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Yeşilbağ, D. (2004). Tarımsal ve hayvansal ürünlerde modern biyoteknoloji ve organik üretim. Uludağ University Journal of Faculty of Veterinary Medicine, 23, 1-2-3, 157-162.
 • Biyoteknoloji. http://www.ortohum.gov.tr/Tekbul/biotek.doc web adresinden 16.11.2005 tarihinde edinilmiştir.
APA Sürmeli H, Şahin F (2010). Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. , 145 - 157.
Chicago Sürmeli Hikmet,Şahin Fatma Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. (2010): 145 - 157.
MLA Sürmeli Hikmet,Şahin Fatma Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. , 2010, ss.145 - 157.
AMA Sürmeli H,Şahin F Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. . 2010; 145 - 157.
Vancouver Sürmeli H,Şahin F Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. . 2010; 145 - 157.
IEEE Sürmeli H,Şahin F "Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları." , ss.145 - 157, 2010.
ISNAD Sürmeli, Hikmet - Şahin, Fatma. "Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları". (2010), 145-157.
APA Sürmeli H, Şahin F (2010). Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, 35(155), 145 - 157.
Chicago Sürmeli Hikmet,Şahin Fatma Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim 35, no.155 (2010): 145 - 157.
MLA Sürmeli Hikmet,Şahin Fatma Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim, vol.35, no.155, 2010, ss.145 - 157.
AMA Sürmeli H,Şahin F Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim. 2010; 35(155): 145 - 157.
Vancouver Sürmeli H,Şahin F Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları. Eğitim ve Bilim. 2010; 35(155): 145 - 157.
IEEE Sürmeli H,Şahin F "Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları." Eğitim ve Bilim, 35, ss.145 - 157, 2010.
ISNAD Sürmeli, Hikmet - Şahin, Fatma. "Üniversite öğrencilerinin biyoteknoloji çalışmalarına yönelik tutumları". Eğitim ve Bilim 35/155 (2010), 145-157.