Yıl: 2009 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 89 - 103 Metin Dili: Türkçe

2008 global financial crisis and the Turkish financial system

Öz:
ABD’de 2007 ortasında patlayan gayrimenkul balonu 2008 yılında global bir finansal krize yol açmıştır. Krizin oluşumunda etkili olan faktörler finansal piyasaların liberalleştirilmesi, ABD’de hane halklarının borçluluğunun aşırı derecede artması, düşük kredi değerliliğine sahip mortgage kredilerinde çok büyük artışlar yaşanması, mortgage kredisi alacaklarının yaygın bir şekilde menkul kıymetleştirilmesi, kredi derecelendirme kuruluşlarının mortgage kredisi alacaklarına dayalı menkul kıymetlere yanlış kredi notları vermeleri, global olarak tasarruf fazlası oluşması, ABD merkez bankası Fed’in genişletici para politikası izlemesidir. Türkiye de krizden negatif olarak etkilenmiştir. Fakat, krizin Türkiye’ye etkileri sınırlı olmuştur. Böylesine büyük bir krizde Türkiye finansal sistemi sağlam kalabilmiştir. Türkiye bankacılık sektörünün likiditesi ve kârlılığı limitlerin oldukça üzerindedir. Türkiye bankacılık sektörünün 1994 ve 2001 krizleri sırasındaki performansı göz önüne alındığında, bankacılık sektörünün böylesi bir krizde ayakta kalabilmesi oldukça ilginç bir durumdur. Çalışmanın ilk bölümünde mortgage krizinin ortaya çıkış süreci ele alınmaktadır. İkinci bölümde krizin sebepleri açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde mortgage krizinin Türkiye ekonomisine etkileri değerlendirilmektedir. Bu bölümde ayrıca, Türkiye finans sisteminin böylesi bir krizde ayakta kalabilmesinin nedenleri açıklanmaya çalışılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Öz:
Price bubble in the US mortgage market exploded in the middle of 2007 and caused a global financial crisis in 2008. Factors effective in the evolution of the crisis are deregulation of financial markets, heavy indebtedness of US citizens, vast extension of sub-prime mortgage loans, securitization of mortgage credit receivables, wrong credit ratings assigned to mortgage backed securities by credit rating agencies, global excess saving and excessive liquidity creation by the Fed. Turkey was also negatively affected from the crisis. However, effects of the crisis on Turkish financial markets are limited. Turkish financial system did not collapse during such a serious crisis. Turkish banking sector’s solvency and profitability level is very high. Turkish banking sector’s soundness in such a deep crisis is a quite interesting phenomenon, when we take into account its past performance during 1994 and 2001 crises of Turkey. This paper addresses the evolution of the US mortgage crisis in the first section. In the second section, causes of the US mortgage crisis are explained. In the third section, effects of the crisis to the Turkish economy are taken into account. Third section also tries to explain the factors behind the Turkish financial system’s survival during global crisis.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Banks in Turkey, Banking Association of Turkey, http://www.tbb.org.tr/.
 • Finansal Piyasalar Raporu, No: 12, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, December 2008,
 • http://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Raporlar/Finansal_Piyasalar_Raporlari/Finansal_Piyasalar_Raporlari.aspx.
 • Bardhan, A.D., (2008), “Of Subrime and Subsidies: The Political Economy of the Financial Crisis”, http:/ssrn.com/abstract=1270196.
 • Buiter, W., (2007), “Lessons from the 2007 Financial Crisis”, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight, No. 18, www.cepr.org.
 • Central Bank of the Republic of Turkey, http://evds.tcmb.gov.tr/.
 • Hampell, B., Schenk, M. and Rick, S. (2008), "The U.S. Mortgage Crisis”, Credit Union National Association, www.cuna.org.
 • Henderson, N., (2006), “Key Fed Rate Raised to 5.25%, A 5-Year High”, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2006/06/29/AR2006062900304.html. Istanbul Stock Exchange, Monthly Bulletin, October 2008, http://www.imkb.gov.tr/veri.htm#bultenler.
 • Krugman, P., “Fannie, Freddie and You”, New York Times, July 14, 2008.
 • Küresel Kriz Çalışma Grubu, (2008), “2007 – 2008 Küresel Finans Krizi ve Türkiye: Etkiler ve Öneriler”, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Politika Notu,http://www.tepav.org.tr/tur/admin/dosyabul/upload/2007_08_Kuresel_Finans_Krizi_ve_Turkiye.pdf.
 • Lerner, P., (2008), “Alternative View of the Current (2008) Crisis in the US Financial System, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1150512.
 • Norges Bank Financial Stability, (2007), Problems in the US Residential Mortgage Market,
 • http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5463/is_200712/ai_n21302314.
 • Reinhart, C.M. and Rogoff, K.S., (2008), “Is the 2007 U.S. Sub-Prime Financial Crisis So Different? An International Historical Comparison”, http://www.economics.harvard.edu/faculty/rogoff/files/Is_The_US_Subprime_Crisis_So_Different.pdf.
 • Thorntorn, M., (2007), “We Told You So”, http://www.lewrockwell.com/thornton/thornton33.html.
 • Turkish Statistical Institute, National Accounts, Gross National Product by Production Approach, http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=4026.
 • Udell, G.F., (2009), “Wall Street, Main Street, and a credit crunch: Thoughts on the current financial crisis”, Business Horizons, 52:117-125.
 • U.S. Census Bureau, http://www.census.gov/compendia/statab/tables/08s0645.xls.
 • World Bank, World Development Indicators, http://ddp-ext.worldbank.org/ext/DDPQQ/member.do?method=getMembers&userid=1&queryId=6.
APA BASTI E (2009). 2008 global financial crisis and the Turkish financial system. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 89 - 103.
Chicago BASTI Eyup 2008 global financial crisis and the Turkish financial system. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no.2 (2009): 89 - 103.
MLA BASTI Eyup 2008 global financial crisis and the Turkish financial system. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, 2009, ss.89 - 103.
AMA BASTI E 2008 global financial crisis and the Turkish financial system. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 89 - 103.
Vancouver BASTI E 2008 global financial crisis and the Turkish financial system. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 89 - 103.
IEEE BASTI E "2008 global financial crisis and the Turkish financial system." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, ss.89 - 103, 2009.
ISNAD BASTI, Eyup. "2008 global financial crisis and the Turkish financial system". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18/2 (2009), 89-103.