Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma

Yıl: 2009 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 209 - 227 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma

Öz:
Kamu yönetimindeki reform çalışmaları kamu idarelerinin iç denetim uygulamalarını doğrudan etkilemektedir. Klasik anlamda güçlü bir teftiş deneyimi ve birikimi bulunan kamu idareleri çağdaş iç denetim uygulamalarına geçiş süreci içinde bulunmaktadır. Klasik teftiş anlayışı uzunca bir süreden beri soruşturmaya dayalı olması, geçmişe yönelik incelemeler yapması ve yapıcı öneriler üretememesi nedeniyle eleştirilmektedir. İç denetim ise bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kamu iç denetçilerinin katılımı ile yürütülen araştırma sonuçları iç denetim farkındalık düzeyinin oldukça düşük olduğunu ve iç denetim paydaşlarının iç denetim konusunda yeterli düzeyde bilgi sahibi olmadıklarını ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelime:

The development process of internal auditing from inspection to consultancy : A research on the change of public internal audit

Öz:
Reform studies on public administration affect directly internal auditing practices in public organizations. Public organizations which have a strong inspection experience and background are in the process of transition to modern internal audit practices. Traditional inspection has been criticized for a long time to be based on investigation, to analyze historical events and not to produce constructive suggestions. However internal audit is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve organization’s operations. The research which performed with participation of public internal auditors indicates that internal auditing consciousness level is too low and internal audit stakeholders do not have adequate information about internal auditing practices.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Güredin, E. (2000), Denetim, BETA Yayınları, 10.Baskı
 • Moeller, R. (2005), Brink’s Modern Internal Auditing, John Wiley and Sons Inc., Sixth Edition,New Jersey
 • Ahlawat, S.S. ve Lowe, D.J. (2004), “An Examination of Internal Auditor Objectivity: In-House Versus Outsourcing”, Audit. J. Practice Theory, 23(2), 147–158.
 • Başpınar, A. (2006), “Kamuda İç Denetim ve Merkezi Uyumlaştırma Fonksiyonu”, Maliye Dergisi, 151, 23-42.
 • Brody, R. G. ve D. J. L. (2000), “The New Role of the Internal Auditor: Implications for Internal Auditor Objectivity”, International Journal of Auditing, 4, 169-176.
 • Coşkun, İ. (2006), “KİMK Sisteminde Merkezi Uyumlaştırma Birimlerinin Rolü”, Yaklaşım, 165, 50-53.
 • Edwards, D., Kusel J. ve Oxner T. (2003), “Internal auditing in hospitals”, Hospital Topics, 81, 13-18.
 • Flesher, D. L. ve Zanzig, J. S. (2000), “Management accountants express a desire for change in the functioning of internal auditing”, Managerial Auditing Journal, 15(7), 331–337.
 • Gönülaçar, Ş. (2007), “İç Denetimde Hedefler ve Beklentiler”, Mali Hukuk, Temmuz-Ağustos/ Eylül-Ekim
 • Paape, L.J. ve Snoep S.P. (2003), “The Relationship between the Internal Audit Function and Corporate Governance in the EU- a survey”, International Journal of Auditing, 7, 247-262.
 • Spekle, F. R., Hilco J.E. ve Anne M. K. (2007) “Sourcing of Internal Auditing: An Empirical Study”, Management Accounting Research, 18, 102-124.
 • Widener, S.K. and Selto, F.H. (1999), “Management Control Systems and Boundaries of the Firm: Why Do Firms Outsource Internal Audit Activities”, Journal of Management Accounting Research 11, 45–73.
 • Acar, İ.A. ve Hüseyin G.Ç. (2005), Denetimin Kamuyu Tökezletmesi:Kamu Mali Yönetimi Kontrol Yasasında Denetim, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, s.353-373.
 • Baş, H. (2005), Hesap Verme Sorumluluğu ve Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, 400-416.
 • Diamond, J. (2002), The Role of Internal Audit in Government Financial management: An International Perspective, IMF Working Paper,
 • Gönülaçar, Ş. (2008), İç Denetimin Bürokratik Serencamı, http://icden.meb.gov.tr-/digeryaziler/ic_denetimin_burokratik_serencami_Sener_GONULACAR_2008.pdf
 • http://www.idkk.gov.tr/web/guest/home, erişim tarihi 11.02.2009
 • http://www.tide.org.tr/page.aspx?nm=cia_kabul_kosullari, erişim tarihi 05.03.2009
 • Kaya, A. (2005), İç Denetim Sistemi, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, 97-106.
 • Kaya, B. (2009), İç Denetim Nedir? http://icden.meb.gov.tr/digeryaziler/ic_denetim_ bertan_ kaya_5_makale.pdf, 04.03.2009
 • TODAİE, (1966), MEHTAP, Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, İkinci Baskı, Ankara
 • TODAİE, (1991), KAYA, Kamu Yönetimi Araştırması, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara
 • Yılancı, İ. (2007), Kamu Yönetiminde Hesap Verme Sorumluluğu ve İç Denetim, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon, 2007
APA GÜNER M (2009). Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. , 209 - 227.
Chicago GÜNER M. Fatih Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. (2009): 209 - 227.
MLA GÜNER M. Fatih Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. , 2009, ss.209 - 227.
AMA GÜNER M Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. . 2009; 209 - 227.
Vancouver GÜNER M Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. . 2009; 209 - 227.
IEEE GÜNER M "Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma." , ss.209 - 227, 2009.
ISNAD GÜNER, M. Fatih. "Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma". (2009), 209-227.
APA GÜNER M (2009). Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 209 - 227.
Chicago GÜNER M. Fatih Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no.2 (2009): 209 - 227.
MLA GÜNER M. Fatih Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, 2009, ss.209 - 227.
AMA GÜNER M Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 209 - 227.
Vancouver GÜNER M Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 209 - 227.
IEEE GÜNER M "Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, ss.209 - 227, 2009.
ISNAD GÜNER, M. Fatih. "Kamu yönetiminde iç denetime geçiş süreci ve karşılaşılan sorunlar : Kamu iç denetiminin değişimi üzerine bir araştırma". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18/2 (2009), 209-227.