Yıl: 2009 Cilt: 18 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 363 - 386 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları

Öz:
İlköğretimde 2004 yılında hazırlanan ve 2005-2006 öğretim yılında uygulamaya konulan yeni ilköğretim programları geliştirilmiş, yeni programlar birçok açıdan incelendiğinde amaç, içerik, öğretme-öğrenme süreçleri ve ölçme-değerlendirme unsurları üzerinde köklü değişiklikler meydana gelmiştir. Yapılan bu değişikliklere paralel olarak programların uygulayıcısı olan öğretmenlerin yetiştirilmesi de büyük önem kazanmıştır. Bu nedenle öğretmen yetiştiren kurumlar, programlarını gereksinimlere uygun hale getirmek zorundadırlar. Eğitim Fakültelerinin Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenimlerini sürdüren öğretmen adayları, ilköğretim kurumlarında öğretmenlik görevine atandıklarında programların birer uygulayıcısı olacaklardır. Bu nedenle öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme konusunda birtakım yeterliklere sahip olması gerekmektedir. Araştırmanın temel amacı, Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algılarını belirlemektir. Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeli kullanılmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları hakkındaki verileri toplamak amacıyla ölçek uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi oluşturmaktadır. Örneklemeni ise İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bulgulara dayalı olarak, sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algılarına ait sorulara verdikleri cevapların büyük bir çoğunluğunun “yeterli” ile “kısmen yeterli” arasında olduğu görülmüştür. Ölçekte yer alan maddelere verdikleri yanıtlar cinsiyet, öğretim şekli, mezun olunan bölüm, mezun olunan lise gibi değişkenler açısından analiz edildiğinde, adayların görüşleri arasında farklılık bulunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ölçekte yer alan maddelere verdikleri yanıtlar sınıf düzeyi açısından analiz edildiğinde ise 4. sınıf öğrencilerinin lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The perceptions of pre-service classroom teachers towards the proficieny levels to measurement and evaluation at new primary education curriculum

Öz:
In 2004 the re arranged and In 2005-2006 the reconstructed Primary Education Curriculum (1-5 grades) was implemented. In the New Primary Education Curriculum, radical changes was made about goals, content, teaching processes, measurement and evaluation. With changes the Teacher Training Programs should re arrange. The pre-service classroom teachers will be users of New Primary Education Curriculum. The pre-service classroom teachers should have proficiency levels about measurement and evaluation. The aim of this study, to determine the perceptions of pre-service classroom teacher towards the proficiency levels related to measurement and evaluation at New Primary Education Curriculum. The survey method was used about the perceptions of pre-service classroom teacher towards the proficiency levels related to measurement and evaluation at New Primary Education Curriculum. The data were collected through an instrument developed by researchers. 302 preservice classroom teachers of class level 3 and 4 from Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education Department Of Elementary Education Primary School Education graduate program took place in research. The data which were obtained with data collection method have been analysed using frequency (f), percent (%), arithmetic average ( Χ ), standart to resort (SS), t- test and F test suitable for the purposes. Findings which are obtained revealed that the perceptions of pre-service classroom teacher towards the proficiency levels related to measurement and evaluation at New Primary Education Curriculum are “qualified” and “less qualified”. The pre-service classroom teacher’ evaluation of their perceptions do not show any differences based on gender, GPA, graduated from department and high school. A significant difference was found in class level.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
APA ŞAHİN Ç, ERSOY E (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. , 363 - 386.
Chicago ŞAHİN Çavuş,ERSOY Ersin Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. (2009): 363 - 386.
MLA ŞAHİN Çavuş,ERSOY Ersin Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. , 2009, ss.363 - 386.
AMA ŞAHİN Ç,ERSOY E Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. . 2009; 363 - 386.
Vancouver ŞAHİN Ç,ERSOY E Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. . 2009; 363 - 386.
IEEE ŞAHİN Ç,ERSOY E "Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları." , ss.363 - 386, 2009.
ISNAD ŞAHİN, Çavuş - ERSOY, Ersin. "Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları". (2009), 363-386.
APA ŞAHİN Ç, ERSOY E (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 363 - 386.
Chicago ŞAHİN Çavuş,ERSOY Ersin Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18, no.2 (2009): 363 - 386.
MLA ŞAHİN Çavuş,ERSOY Ersin Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, 2009, ss.363 - 386.
AMA ŞAHİN Ç,ERSOY E Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 363 - 386.
Vancouver ŞAHİN Ç,ERSOY E Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2009; 18(2): 363 - 386.
IEEE ŞAHİN Ç,ERSOY E "Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18, ss.363 - 386, 2009.
ISNAD ŞAHİN, Çavuş - ERSOY, Ersin. "Sınıf öğretmeni adaylarının yeni ilköğretim programındaki ölçme-değerlendirme konusundaki yeterlilik düzeylerine ilişkin algıları". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18/2 (2009), 363-386.