İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Yıl: 2009 Cilt: 46 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 9 - 16 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma

Öz:
Bu çalışma, 2006 ve 2007 yıllarında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü’nün Bornova’daki deneme tarlalarında, ikinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum türlerinin verim ve silaj kalite özellikleri bakımından mısırla karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür. Materyal olarak, mısır, sorgum, sudanotu, sorgum-sudanotu melezi, süpürge darısı ve kanyaş kullanılmıştır. Sonuçlar; kuru madde verimi bakımından mısır ile sorgum-sudanotu melezi arasında farklılık olmadığını, ancak ham protein verimi ve silaj kalitesi yönünden mısırın, diğer sorgum türlerinden daha üstün olduğunu göstermiştir.
Anahtar Kelime: ürün verimi ham protein bitki üretimi Zea mays kuru madde Sorghum sudanense protein içeriği kimyasal bileşim biyokütle üretimi mısır bitki bileşimi silaj kalitesi yeşil ot

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Açıkgöz, N., E. İlker, ve A. Gökçöl. 2004. Biyolojik araştırmaların bilgisayarda değerlendirilmeleri, EÜ TOTEM Yay.No:2, İzmir
 • Alçiçek, A. ve K. Özkan. 1996. Silo yemlerinde destilasyon yöntemi ile süt asiti, asetik asit ve bütirik asit tayini, Ege Üniv.Ziraat Fak. Dergisi, 33(2-3):191-198.
 • Anonim. 2006. Çayır mera yem bitkileri danışma kurulu ön çalışma raporu, 6-7 Nisan 2006, Denizli.
 • Arslangiray, C., V.Tansı ve T.Sağlamtimur. 1991. Çukurova koşullarında II.ürün olarak yetiştirilen mısır (Zea mays L.) ve sorgum (Sorghum sp.) tür ve çeşitlerinin gelişme dönemlerine göre biyolojik üretimlerinin saptanması üzerinde bir araştırma, Türkiye 2.Çayır Mera ve Yembitkiler Kongresi, 28-31 Mayıs 1991, İzmir, s:369-378.
 • Ayhan, V., H.Ozkul, H.Basmacioglu and C.Balabanli. 2003. A research on the ensiling possibilities of johnson grass (Sorghum halepense) forage with broiler litter, Journal of Biological Sciences 3(11):1010-1015.
 • Baytekin, H., V.Tansı, T.Sağlamtimur ve F.Okuyucu. 1991. Türkiye’de sorgum, sudanotu ve sorgum-sudanotu melezi yetiştirme olanakları ve bu konuda yapılan çalışmalar, Türkiye 2.Çayır Mera ve Yembitkiler Kongresi, 28-31 Mayıs 1991, İzmir, s:244-253.
 • Bonomi, A., A.Sabbioni, P.Superchi and P.Blanco. 1991. Chemical composition and digestibility in vivo of maize forage at high sowing density, Herbage Abstract, 61(3):812.
 • Bulgurlu, Ş. ve M.Ergül, 1978, Yemlerin Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Analiz Metodları, Ege Üniv.Ziraat Fak.Yay.No:127, Bornova-İzmir, 58-76s.
 • Çeçen, S., M.Öten ve C.Erdurmuş, 2005. Batı Akdeniz sahil kuşağında sorgum (Sorghum bicolor L.), sudanotu (Sorghum sudanense Staph.) ve mısırın (Zea mays L.) ikinci ürün olarak değerlendirilmesi, Akdeniz Üniv. Zir. Fak. Derg., 18(3):337-341.
 • DLG, 1987, Bewertung von Grünfutter, Silage und Heu, Merkblatt, No:224, DLG-Verlag, Deutschland.
 • Geren, H. 2000. Ana ve ikinci ürün olarak yetiştirilen silajlık mısır (Zea mays L.) çeşitlerinde ekim zamanlarının hasıl verimleri ile silaja ilişkin tarımsal özelliklere etkisi üzerinde araştırmalar, Ege Üniv. Fen Bilimleri Enst. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Basılmamış Dr.Tezi), 251s
 • Geren, H. ve Y.T.Kavut, 2007. Sorgum ve Sudanotu ile Sorgum-Sudanotu Melezi Tarımı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Yayın No:130, 2-4 Ekim 2007, Menemen-İzmir, s:22-40.
 • İptaş, S., 1993, Tokat şartlarında birinci ürün silajlık mısır (Zea mays), sorgum (Sorghum vulgare), Sudanotu (Sorghum sudanense) ve Sorgum-Sudanotu melezinin değişik olgunluk devrelerinde yapılan hasatların verim ve silajlık özellikler ile kaliteye etkileri üzerinde araştırmalar, Ege Üniv.Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi), Bornova-İzmir, 133s.
 • İptaş, S. ve R.Avcıoğlu. 1997. Mısır, sorgum, sudanotu ve sorgum-sudanotu melezi bitkilerinde farklı hasat devrelerinin silo yemi niteliğine etkileri, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997, Bursa, s:42-51.
 • İptaş, S., M. Yılmaz, A.Öz ve R. Avcıoğlu. 1997. Tokat ekolojik şartlarında silajlık mısır, sorgum tür ve melezlerinden yararlanma olanakları, Türkiye 1. Silaj Kongresi, 16-19 Eylül 1997, Bursa, s:97-104.
 • Kılıç, A.. 1986, Silo Yemi (Öğretim, Öğrenim ve Uygulama Önerileri), Ege Üniv. Ziraat Fak.Zootekni Bölümü, Bilgehan Basımevi, Bornova-İzmir, 327s.
 • Tansı, V., A.C.Ülger, T.Sağlamtimur, H.Baytekin, M.Okant ve M.Kılınç. 1991. Güneydoğu Anadolu bölgesinde I. ve II. Ürün olarak yetiştirilebilecek sorgum tür ve çeşitlerinin saptanması üzerinde araştırmalar, Çukurova Üniv.Ziraat Fak. Genel Yay.No:39, GAP Yay.No:66, 44s.
 • Petterson, K., 1988, Ensiling of forages: Factors affecting silage fermentation and quality, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Nutrition and Management, Uppsala, 46p.
 • Rodrigueza, A., S.R.Rust, M.T.Yokoyama and E.O.Riquelme. 1998. Fermentation characteristics of Johnson grass ensiled at two regrowth periods with silage additives, Tropical agriculture 75(4):457-461.
 • Vogel, K.P., F.A.Haskins and H.J.Gorz. 1987. Potential for Hydrocyanic acid poisoning of livestock by Indiangrass, J.of Range Management 40(6):506-509.
APA GEREN H, KAVUT Y (2009). İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. , 9 - 16.
Chicago GEREN Hakan,KAVUT YAŞAR TUNCER İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. (2009): 9 - 16.
MLA GEREN Hakan,KAVUT YAŞAR TUNCER İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. , 2009, ss.9 - 16.
AMA GEREN H,KAVUT Y İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. . 2009; 9 - 16.
Vancouver GEREN H,KAVUT Y İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. . 2009; 9 - 16.
IEEE GEREN H,KAVUT Y "İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma." , ss.9 - 16, 2009.
ISNAD GEREN, Hakan - KAVUT, YAŞAR TUNCER. "İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma". (2009), 9-16.
APA GEREN H, KAVUT Y (2009). İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46(1), 9 - 16.
Chicago GEREN Hakan,KAVUT YAŞAR TUNCER İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 46, no.1 (2009): 9 - 16.
MLA GEREN Hakan,KAVUT YAŞAR TUNCER İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.46, no.1, 2009, ss.9 - 16.
AMA GEREN H,KAVUT Y İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 46(1): 9 - 16.
Vancouver GEREN H,KAVUT Y İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2009; 46(1): 9 - 16.
IEEE GEREN H,KAVUT Y "İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma." Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 46, ss.9 - 16, 2009.
ISNAD GEREN, Hakan - KAVUT, YAŞAR TUNCER. "İkinci ürün koşullarında yetiştirilen bazı sorgum (Sorghum sp.) türlerinin mısır (Zea mays L.) ile verim ve silaj kalitesi yönünden karşılaştırılması üzerine bir araştırma". Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 46/1 (2009), 9-16.