Yıl: 2009 Cilt: 19 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 214 - 220 Metin Dili: Türkçe

Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20)

Öz:
Amaç: Bagby ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan 20 soruluk Toronto Aleksimi Ölçeği (TAÖ)nin Türkçe uyarlamasının; faktöriyel yapısı, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır.Yöntem: Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Sağlık Eğitim Enstitüsünde eğitim gören lisans ve lisans üstü öğrencileri ile yürütüldü. Faktör yapısını incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi (confirmatory factor analysis) uygulandı. İç tutarlığını incelemek için ölçeğin ve alt-ölçeklerin Cronbachs alfa katsayılarına ve her bir maddenin iç tutarlığa etkisini görmek için düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarına bakıldı.Bulgular: Sonuçlar TAÖ-20 Türkçe uyarlamasının, 3 faktör örüntüsünü sağladığını gösterdi. Ölçeğin ve alt-ölçeklerin iç tutarlık incelenmesinde toplam ölçek için alfa=0.78, 1. faktör için alfa=0..80, 2. faktör için alfa=0.57 ve 3. faktör için alfa=0.63 olarak saptandı. Faktörler arası korelasyonlarına bakıldığında; 1. ile 2. faktör arasında 0.53, 1. ile 3. faktör arasında 0.12 ve 2. ile 3. faktör arasında 0.36 olduğu görüldü. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonunun 0.22-0.48 arasında olduğu ve istatistiki olarak anlamlı olup, 18. ve 20. madde dışında yeterli korelasyon gösterdiği saptandı.Sonuç: Çalışmanın bulguları TAÖ-20 Türkçe çevirisinin, orjinal çalışmada olduğu gibi 3 Faktör yapısını desteklediğini göstermektedir. Uyarlamanın iç tutarlığı da yeterli olarak görülmektedir. TAS-20 Türkçe uyarlamasının Türk örneklemi için geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Aleksitimi Doğrulama testi Güvenirlik ve geçerlik Toronto Aleksitimi Ölçeği Duygusal semptomlar

Yirmi soruluk Toronto aleksimi ölçeğinin Türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi

Öz:
Aims: The aim of this study was to examine the factor structure and the validity of the Turkish version of the 20- item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) developed by Bagby et al. in a student sample. Methods: Healthy undergraduates or post-college graduate students (n=390) from Karadeniz Technical University Medical School or the Institute of Health Education, respectively, were assessed using confirmatory factor analysis. Cronbach s alpha coefficient was determined to estimate internal reliability of the TAS-20 and subscales and correlations between each item and total score were also calculated. Results: The Turkish TAS-20 showed a three-factor model. The Cronbach alpha for the total TAS-20 scale was 0.78, and for the three subscales (factors 1 3); 0.80, 0.57, and 0.63, respectively. Three of four criteria of goodness-of-fit met the standards for adequacy-of-fit. The parameter estimates for the items and correlation between the three factors of the TAS-20 were as follows: between factors 1 and 2, 0.53; between factors 1 and 3, 0.12; between factors 2 and 3, 0.36. All items (except 18 and 20) correlate significantly with the total score, the values range from 0.22 to 0.48. Conclusions: The Turkish TAS-20 factor analysis yielded a three-factor structure consistent with the original scale and its translation had adequate internal consistency. Thus, the TAS-20 scale is a valid construct within the Turkish culture.
Anahtar Kelime: Toronto Alexithymia Scale Alexithymia Confirmation test Reliability and validity Affective Symptoms

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JD. Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. New York: Cambridge University Press, 1997.
 • 2. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA. The alexithymia construct: a potential paradigm for psychosomatic medicine. Psychosomatics 1991; 32:153-164.
 • 3. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA. The revised Toronto alexithymia scale: some reliability, validity, and normative data. Psychother Psychosom 1992; 57:34-41.
 • 4. Bagby RM, Parker JDA, Taylor GJ. The twenty-item Toronto Alexithymia Scale-I Item selection and cross validation of the factor structure. J Psychosom Res 1994; 38: 23-32.
 • 5. Bagby RM, Taylor GJ, Parker JDA. The twenty-item Toronto Alexithymia Scale: II. Convergent, discriminant, and concurrent validity. J Psychosom Res 1994; 38:33-40.
 • 6. Dereboy IF. Psychometric properties of the Turkish 26-item Toronto Alexithymia Scale (Aleksitimi öz-bildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine çalışma) Unpublished data, Ankara, 1990. [Turkish]
 • 7. Bestepe E. Reliability and validity study of Toronto alexithymia scale. (20-soruluk TAS: güvenilirlik ve geçerlik çalışması) Unpublished data, Ankara, Ankara Numune Training and Research Hospital, 1997. [Turkish]
 • 8. Sayar K, Güleç H, Ak I. Reliability and validity study of Toronto alexithymia scale. (Yirmi maddelik Toronto Aleksitimi ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği) 37. National Psychiatry Symposium, 02-06 October 2001, Istanbul, p.130. (in Turkish)
 • 9. Kose S, Sayar K, Güleç H, Evren C, Borckardt J. The Turkish Version of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): Reliability, Validity, and Factorial Structure. Society of Biological Psychiatry Symposium, Atlanta, GA, 2005.
 • 10. Norusis MJ. SPSS advanced statistics 6.1. Chicago (IL): SPSS In.; 1994. 11. Bollen KA, Long JS. Testing structural equation models. (Browne- Cuddeck; Alternative ways of assessing model fit) Sage Publications, London, 1993
 • 12. Cole DA. Utility of confirmatory factor analysis in test validation research. J Consult Clin Psychol 1987; 55:584-94.
 • 13. Jöreskog KG, Sörbom D. LISREL VI: analysis of linear relationships by maximum likelihood, instrumental variables, and least square methods. Mooresville (IN): Scientific Software, 1986.
 • 14. Steiger JH. Structural model evaluation and modification: An interval estimation approach. Multivariate Behavioral Research 1990; 25:173-180.
 • 15. Bollen KA. Structural equations with latent variables. New York: John Wiley and Sons 1989.
 • 16. Marsh HW, Balla JR, McDonald RP. Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: the effect of sample size. Psychol Bull 1988; 103:391-410.
 • 17. Anderson JC, Gerbing DW. The effect of sampling error on convergence, improper solutions, and goodness-of-fit indices for maximum likelihood confirmatory factor analysis. Psychometrika 1984; 49: 155-73.
 • 18. Browne MW, Cudeck R. Alternative ways of assessing model fit. In: Bollen KA, Long JS, editors. Testing structural equation models. Newbury Park (CA): Sage, 1993. pp. 136-62.
 • 19. Watkins D. The role of confirmatory factor analysis in cross-cultural research. Int J Psychol 1989; 24:685-701.
 • 20. Briggs SR, Cheek JM. The role of factor analysis in the development and evaluation of personality scales. J Pers 1986; 54:106-48.
 • 21. Parker JDA, Bagby RM, Taylor GJ, Endler NS, Schmitz P. Factorial validity of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Eur J Pers 1993; 7:221-32.
 • 22. Pandey R, Mandal MK, Taylor GJ, Parker JDA. Cross-cultural alexithymia: development and validation of a Hindi translation of the twenty-item Toronto Alexithymia Scale. J Clin Psychol 1996; 52:173-6.
 • 23. Taylor GJ, Bagby RM, Parker JDA. The 20-Item Toronto Alexithymia Scale IV. Reliability and factorial validity in different languages and cultures. J Psychosom Res 2003; 55:277-283.
 • 24. Loas G, Parker JDA, Otmani O, Verrier A, Fremaux D. Confirmatory factor analysis of the French translation of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Percept Mot Skills 1997; 83:1018.
 • 25. Bressi C, Taylor G, Parker J, Bressi S, Brambilla V, Aguglia E, Allegranti I, Bongiorno A, Giberti F, Bucca M, Todarello O, Callegari C, Vender S, Gala C, Invernizzi G. Cross validation of the factor structure of the 20-item Toronto Alexithymia Scale: an Italian multicenter study. J Psychosom Res 1996; 41:551-9.
 • 26. Beresnevaite M, Taylor GJ, Parker JDA, Andziulis A. Cross validation of the factor structure of the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Acta Med Litu 1998; 5:146-9.
 • 27. Loiselle CG, Cossette S. Cross-cultural validation of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) in US and Peruvian populations. Transcult Psychiatry 2001; 38:348-62.
 • 28. Simonsson-Sarnecki M, Lundh L-G, Totrestad B, Bagby RM, Taylor GJ, Parker JDA. A Swedish translation of the 20-Item Toronto Alexithymia Scale: cross-validation of the factor structure. Scand J Psychol 2000; 41:25-30.
APA GÜLEÇ H, KÖSE S, GÜLEÇ Y, ÇITAK S, EVREN C, BORCKARDT J, SAYAR M (2009). Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19(3), 214 - 220.
Chicago GÜLEÇ Hüseyin,KÖSE Samet,GÜLEÇ Y. Medine,ÇITAK SERHAT,EVREN Cüneyt,BORCKARDT Jeffrey,SAYAR MUSTAFA KEMAL Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 19, no.3 (2009): 214 - 220.
MLA GÜLEÇ Hüseyin,KÖSE Samet,GÜLEÇ Y. Medine,ÇITAK SERHAT,EVREN Cüneyt,BORCKARDT Jeffrey,SAYAR MUSTAFA KEMAL Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, vol.19, no.3, 2009, ss.214 - 220.
AMA GÜLEÇ H,KÖSE S,GÜLEÇ Y,ÇITAK S,EVREN C,BORCKARDT J,SAYAR M Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2009; 19(3): 214 - 220.
Vancouver GÜLEÇ H,KÖSE S,GÜLEÇ Y,ÇITAK S,EVREN C,BORCKARDT J,SAYAR M Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20). Klinik Psikofarmakoloji Bülteni. 2009; 19(3): 214 - 220.
IEEE GÜLEÇ H,KÖSE S,GÜLEÇ Y,ÇITAK S,EVREN C,BORCKARDT J,SAYAR M "Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20)." Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 19, ss.214 - 220, 2009.
ISNAD GÜLEÇ, Hüseyin vd. "Reliability and factorial validity of the Turkish version of the 20-item Toronto alexithymia scale (TAS-20)". Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 19/3 (2009), 214-220.