Yıl: 2008 Cilt: 17 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 403 - 420 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması

Öz:
Ahlak olgusu her ne kadar kişisel bir özellik olarak öne çıksa da muhasebe ve denetim açısından çok daha geniş bir alanı etkisi altına almaktadır. Çünkü, meslek üyesinin ahlaki ya da ahlak dışı davranışı kendisi ile birlikte mesleğin ve/veya denetim firmalarının itibarını ve toplum içerisindeki saygınlığını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda meslek açısından ahlaki değerler sosyal sorumluluk kavramı ile birlikte açıklanmalıdır. Denetçi, sosyal sorumluluk bilinci ile belirli bir kişi ya da grubun değil tüm toplumun çıkarlarını korumak amacı ile tamamen gerçeğe uygun, tarafsız ve dürüst davranmak zorundadır. Her denetim firmasının, kendi itibarı açısından, bünyesinde faaliyet gösteren denetçilerinin ahlaki yargısına güven duyması gerekmektedir. Gerek TÜRMOB, gerekse SPK tarafından yapılan düzenlemeler de meslek ahlak kurallarının daha çok öne çıktığını göstermektedir. Bu kapsamda çalışma içerisinde SPK listesinde yer alan denetim firmalarına yönelik olarak bir araştırma yapılmış ve araştırmada meslek üyelerinin ve denetim kuruluşlarının ahlaki problemleri algılama ve ahlaki davranış niyetlerinin tespiti amaçlanmıştır.
Anahtar Kelime:

Öz:
Despite the concept of moral is an individual characterisrics, it effects the large area of accounting and auditing. Because, the ethical/ unethical behavior of accounting professionals directly effects reputation of accounting and auditing professionals and respect of them in the society. In this situations, ethical values of accounting and auditing must be explained with the concept of social responsibility. As the result of social responsibility , the auditor should behave independently, honestly and truthfully for protecting social interest not only special individual or people’s interests. For the sake of their reputation all auditing firms should rely on their auditors who perform the name of auditing firm. In the professional bodies’(like TURMOB and SEC) regulations, professional ethics has become an important . In this concept, in this study there is a research that covering the firms that are in the list of SEC , aim to determine the auditing firms’ perceptions ethical problems and the intention of ethic behavior.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ARENS, Alvin; James K. LOEBBECKE (1997), Auditing-An Integrated Approach, Seventh Editions, Prentice Hall, USA.
 • BOYNTON, William C. ;Walter G. KELL(1996), Modern Auditing, Sixth Edition, John Willey &Sons, Inc. USA.
 • ÇÜRÜK, Turgut(2004), “Muhasebe Şeffalığına Bağımsız Dış Denetimin Etkisi Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma: Türkiye Örneği”,ODTÜ Gelişme Dergisi, Cilt :31, Sayı: 2, Aralık,149-165
 • DEIS, Donald R. ; Gray A. GIROUX(1992), “Determinants of Audit Quality in the Public Sector”, The Accounting Review, Vol:67, No:3, July,462-479.
 • FERRELL, O. C.; John FRAEDRICH(1994), Bussiness Ethics, Ethical Decision Making and Cases, Second Edition, Houghton Nifflin Company, New Jersey.
 • FINN, Don W. ; Paul MUNTER; Thomas E. MCCASLIN (1994), “Ethical Perception of CPAs”, Managerial Auditing Journal, Vol:9, No:1, 23-28.
 • FRANCIS, Jere R.(1990), “After Virtue? Accounting as a moral and Discursive Practice”, Auditing And Accountability Journal, Vol:3, Issue.:3,5-17.
 • GÜREDİN, Ersin (1997), “Denetçinin Meslek Ahlakı Standartlar ve Uygulamadan Örnekler”, III: Türkiye Muhasebe Denetimi Sempozyumu, Nisan-Mayıs, 115- 129.
 • GÜRER, Hüseyin (2007), Türkiye’de Denetim Firmalarının Yaşadığı Sorun ve Zorluklar; Sürdürülebilirlilik ve Sosyal Sorumluluğun Değerlendirilmesi ve Öneriler, http://www.denetimnet.net.
 • HOLMES, Arthur W. (1964), Auditing Principles And Procedure, Sixth Edition,Richard D. Irwin Inc., İllinois.
 • HOLMES, Arthur W.; Wayne S. OVERMYER (1975), Muhasebe Denetim Standartları ve Yöntemleri I, Çeviren: Oguz Göktürk, Bilimsel Yayınlar derneği, Sekizinci Baskı.
 • HOUGHTON, Keith A.; Christine A JUBB (July 2003), “The Market For Financial Report Audits: Regulation of and Competition For Auditor Independence”, Law and Policy, Vol:25, No:3, 299-321.
 • ISMAIL, Ihsak; Hasnah HARON; Daing Nasır IBRAHIM; Salmi Mohd ISA(2006), “Service Quality, Client satisfaction and loyalty towards Audit Firms, Perceptions of Malasian Public Listed Companies, mamgerial Auditing Journal, Vol:21, No:7, 738-756.
 • MINTZ, Steven M.(1992), Cases In acounting Ethics And Professionalism, Second Edition, Mc Graw-Hill Inc. USA.
 • MINTZ, Steven M.(1995), “Virtue Ethics and Accounting Educatioan”, Issue in Accounting, Vol:10, Issue:2, Fall.(http://web22.epnet.com/citiation.asp)
 • MOIZER, Peter(1991), “Independence”, Current Issues In Auditing, Second Edition, Edited By: Michael Sherer, Stuart Turley, Accounting &Finance Series, Poul Chapman Publishing Ltd., London,34-46.
 • SAĞLAR, Jale(2003), Bağımsız ve İç Denetimde Kalite Kontrolü: Bağımsız Denetim Firmaları İle Büyük Sanayi İşletmeleri Üzerine İki Farkı Saha Araştırması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • SELİMOĞLU, Seval Kardeş (2001), “Muhasebe Eğitiminin Meslek Mensubu Adaylarına Ahlaki Doğruları Kazandırmadaki Rolü” XX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Mayıs, 3-27.
 • TACKETT, James; Fran WOLF; Gregory CLAYPOOL (2004), “The Sarbanes-Oxley and Audit Failure a Critical Examination, Managerial Auditing Journal, Vol:19, No:3. (340-350).
 • TIERNEY Elizabeth P. (2001), İş Ahlakı, Çeviren: Günhan Günay, Rota Yayınları, İstanbul.
 • TÜRK, Zeynep(2004), Muhasebe Meslek Ahlakı, Nobel Kitapevi, Adana.
 • UZAY, Şaban(2004), “Türkiye’de Denetçi Bağımsızlığı”, The 1. Annual International Accounting Conference, Kasım, 435-485.
 • WHITTINGTON, O.Ray ; Kurt PANY (2001), Principles of Auditing, Mc Graw-Hill International Edition, Singapure.
 • WOOLF, Emile (1979), Auditing Today, Second Edition, Prentice Hall International, Inc, London.
 • YÜKSEL, Öznur(1998), İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitapevi, İkinci Baskı , Ankara.
APA TÜRK Z, SAĞLAR J (2008). Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. , 403 - 420.
Chicago TÜRK ZEYNEP,SAĞLAR JALE Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. (2008): 403 - 420.
MLA TÜRK ZEYNEP,SAĞLAR JALE Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. , 2008, ss.403 - 420.
AMA TÜRK Z,SAĞLAR J Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. . 2008; 403 - 420.
Vancouver TÜRK Z,SAĞLAR J Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. . 2008; 403 - 420.
IEEE TÜRK Z,SAĞLAR J "Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması." , ss.403 - 420, 2008.
ISNAD TÜRK, ZEYNEP - SAĞLAR, JALE. "Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması". (2008), 403-420.
APA TÜRK Z, SAĞLAR J (2008). Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 403 - 420.
Chicago TÜRK ZEYNEP,SAĞLAR JALE Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17, no.2 (2008): 403 - 420.
MLA TÜRK ZEYNEP,SAĞLAR JALE Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, 2008, ss.403 - 420.
AMA TÜRK Z,SAĞLAR J Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(2): 403 - 420.
Vancouver TÜRK Z,SAĞLAR J Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2008; 17(2): 403 - 420.
IEEE TÜRK Z,SAĞLAR J "Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması." Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, ss.403 - 420, 2008.
ISNAD TÜRK, ZEYNEP - SAĞLAR, JALE. "Denetim firmalarının karşılaşabilecekleri ahlaki sorunlar ve bir saha araştırması". Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17/2 (2008), 403-420.