Yıl: 1999 Cilt: 8 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 56 - 59 Metin Dili: Türkçe

Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı

Öz:
Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı saptanan olgularda sondalama ile (probing) elde ettiğimiz sonuçları ve başarının yaş ile ilişkisini irdelemek amacıyla, epifora ve/veya çapaklanma yakınmasıyla Trakya Ü. Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları AD polikliniğine başvurmuş ve doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı tanısı alarak, topikal antibiyotik-masaj tedavisine rağmen düzelmeyip genel anestezi altında basınçlı lavaj sonrasında pasajı kapalı bulunarak sonda girişimi yapılan 72 olgunun 81 gözü ile ilgili bulgular incelendi. Başarı, hastaların yakınmalarının geçip geçmediğine göre değerlendirildi. Postoperatif ortalama 11.9±17.6 ay izlenen olguların 4-6 ay yaş grubunda başarı %100, 7-12 ay yaş grubunda %96.9, 13-48 ay yaş grubunda %85.4 olduğu görüldü. 3 grubun başarı sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı görüldü (c2=3.85, p=0.14). Yaş artışıyla başarı şansı azalmakla birlikte, kolay uygulanabilmesi, komplikasyonlarının az olması ve elde edilen yüksek başarı oranları nedeniyle, doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında, dakriosistorinostomi gibi daha invaziv cerrahi girişimlere başvurmadan önce sonda girişimi, 4-5 yaşlarında bile denenebilecek iyi bir tedavi seçeneğidir.
Anahtar Kelime: Gözyaşı apareyi Yaş faktörü Epifora Gözyaşı kanalları tıkanması Süt çocuğu, yenidoğan, hastalıklar İrrigasyon Dakriyosistorinostomi Nazolakrimal kanal Gözyaşı apareyi hastalıkları

Probing time for congenital nasolacrimal duct obstruction

Öz:
In this study, we evaluated the results of probing for congenital nasolacrimal duct obstruction in a series of 81 eyes of 72 patients retrospectively in our clinic. The cases were followed postoperatively in average 11.9±17.6 months. The success rate was %100 in patients aging 4 to 6 months; %96.9 in patients aging 7 to 12 months and %85.4 between 13-48 months. Overall the success rate was %91.4 The cure rate decreased when the probing age is increased. But there was no statistical difference between the 3 groups(c2=3.85, p=0.14). So we concluded that probing is a good choice in the treatment of congenital nasolacrimal duct obstruction before dacryosystorhinostomy in childhood.
Anahtar Kelime: Epiphora Lacrimal Apparatus Dacryocystorhinostomy Age Factors Lacrimal Duct Obstruction Infant, Newborn, Diseases Irrigation Nasolacrimal Duct Lacrimal Apparatus Diseases

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Bibliyografik
APA ESGİN H, ÖZGÜR S, ERDA S (1999). Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 8(1), 56 - 59.
Chicago ESGİN Haluk,ÖZGÜR Soykan,ERDA Sait Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 8, no.1 (1999): 56 - 59.
MLA ESGİN Haluk,ÖZGÜR Soykan,ERDA Sait Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, vol.8, no.1, 1999, ss.56 - 59.
AMA ESGİN H,ÖZGÜR S,ERDA S Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 1999; 8(1): 56 - 59.
Vancouver ESGİN H,ÖZGÜR S,ERDA S Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi. 1999; 8(1): 56 - 59.
IEEE ESGİN H,ÖZGÜR S,ERDA S "Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı." Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 8, ss.56 - 59, 1999.
ISNAD ESGİN, Haluk vd. "Doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklıklarında sondalama zamanı". Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 8/1 (1999), 56-59.