Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 32 Sayfa Aralığı: 153 - 171 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi

Öz:
Ekonomik krizler firmaların performanslarını dolayısıyla da müşteri memnuniyetlerini etkileyen önemli iş dönemleridir. Her firma ekonomik krizden aynı oranda ve aynı şekilde etkilenmez. Bazı firmalar ekonomik krizleri kendileri için fırsat olarak görüp, bu dönemlerde pazarlama yatırımlarını artırarak proaktif pazarlama stratejisi izlerler. Kriz dönemlerinde müşteri memnuniyetini artırmanın en iyi yolu da proaktif pazarlama anlayışını izlemektir. Proaktif pazarlama anlayışı ise pazarlamaya stratejik düzeyde önem verme, girişimci kültür özelliği, kullanılabilir serbest kaynaklar ve ekonomik krizin derecesi faktörleri tarafından belirlenir. Bu araştırmada proaktif pazarlama anlayışı ve belirleyicilerinin müşteri memnuniyeti üzerine olan etkisi bir model dahilinde 261 firma yöneticisiyle yapılan anket sonuçları ile yapısal eşitlik modeli kullanılarak test edilmiştir. Test sonucunda modelin bir bütün olarak iyi uyum sağladığı bulunmuş ayrıca ileri sürülen sekiz hipotez de kabul edilmiştir. Elde edilen sonuca göre ekonomik kriz dönemlerinde proaktif pazarlama anlayışı ve belirleyicilerinin müşteri memnuniyetini etkileyen önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme Halkla İlişkiler İktisat İşletme Finans

Relationship between customer satisfaction and proactive marketing during economic crisis

Öz:
Economic crisis’ that influence firms performance and customer satisfaction are important business periods. All firms do not affected by the economic crisis’ at the same ratio and same manner. Some firms look at economic crisis’ as an advantage and follow proactive marketing strategy through increasing marketing investment in these periods. The best way to increase customer satisfaction in crisis periods is following proactive marketing strategy. The proactive marketing thought is determined by the factors that giving strategic importance on marketing, characteristic of entrepreneurial culture, free usable resource and impact degree of economic crisis. In this research, the effect of proactive marketing thought and its determinants on customer satisfaction was analyzed with results of questionnaire that applied on 261 firms manager and tested with structural equation model. As a result of test it was found that test was accomodated well as a whole and the eight hypothesis that proposed were accepted. According to the results that obtained, it was found that proactive marketing thought and its determinant are important factors that affect customer satisfaction.
Anahtar Kelime:

Konular: İş İletişim İşletme Halkla İlişkiler İktisat İşletme Finans
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • ANDERSON, James C.; (2004), “The Basic of Structural Equation Model”, İnternet Adresi: web.ics.purdue.edu /~janders1 /Soc681/Soc%20681% 20Basics%20of%20 Structural%20Equation%20 Modeling% 202002. ppt. Erişim Tarihi: 07.03.2006.
 • CHATTOPADHYAY, Prithviraj; William H. GLICK ve George P. HUBER; (2001), “Organizational Action in Response to Threats and Opportunities”, Academy of Management Journal, 44(5), ss.937-955.
 • COVIN, Jeffrey G. ve Dennis P. SLEVIN; (1989), “Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments”, Strategic Management Journal, 10, ss.75–87.
 • CUNDIFF, Edward W.; (1975), “What is The Role of Marketing in a Recession?”, Journal ofMarketing, 39, ss.1-12.
 • DEDEE, J. Kim ve Douglas W. VORHIES; (1998), “Retrenchment Activities of Small Firms During The Economic Downturn”, Journal of Small Business Management, 36(3), ss.46-61.
 • DEMEROUTI, Evangelia; (2004), “Structural Equation modeling”, İnternet Adresi:ww.dmst.aueb.gr/gr2/diafora2/Prosopiko2/visitors_ppts/Demero uti1.ppt, Erişim Tarihi: 02.05.2005.
 • DESS, Gregory G.; G.T. LUMPKIN ve J.G. COVIN; (1997), “Entrepreneurial Strategy Making and Firm Performance: Test of Contingency and Configurational Models”, Strategic Management Journal, 18, ss.677- 695.
 • DOUGHERTY, Deborah ve Cynthia HARDY; (1996), “Sustained Product Innovation in Large, Mature Organizations: Overcoming Innovation-to Organization Problems”, Academy of Management Journal, 39, ss.1120-1153.
 • FLESHANDBONES; (2004), “Path Analysis and Structural Equation Modeling”, İnternet Adresi: http://64.233.183.104/search?q= cache:PAtoEgWmQVMJ :www.fleshandbones.com/readingroom/pdf/ 946.pdf+Path+Analysis+and+Structural&hltr, Erişim Tarihi: 02.05.2005.
 • GARSON, David; (2004), “Structural Equation Modeling”, İnternet Adresi: http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/structur.htm, Erişim Tarihi: 02. 05.2005.
 • GOODWELL, Philips W. ve Charles L. MARTIN; (1992), “Marketing Strategies for Recession Survival”, The Journal of Business and Industrial Marketing, 7(2), ss.5-16.
 • HILLIER, Tony; (1999), “Successful Competitive Strategies for Recession and Recovery: Evidence from PIMS”, İç. Barwise Patrick (Ed.), Advertising in A Recession: The Benefits of Investing for The Long Run, Henley-on-Thames, UK7 NTC Publications, ss.43-51.
 • HOX, Joop J. ve Timo M. BECHGER; (1995), “An Introduction to Structural Equation Modeling”, Family Science Review, 11, ss.354-373.
 • HUI, S.; (2003), “Revision of Genetic Regulatory Models Using Structural Equation Modeling/Path Analysis”, İnternet Adresi: www.cs. uwaterloo.ca/ ~s2hui/ Summary.doc, Erişim Tarihi: 02.05.2005.
 • INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES; (2004), “Structural Equation Modeling Using AMOS: An Introduction”, İnternet Adresi: http:// www.utexas.edu/its/rc/tutorials/stat/amos/ Erişim Tarihi: 01.05.2005.
 • JOHNSON, Jean L. ve Ravipreet S. SOHI; (2001), “The Influence of Firm Predispositions on Interfirm Relationship Formation in Business Markets”, International Journal of Research in Marketing, 18, ss.299-318.
 • MELS, Gerhard; (2004), “Getting Started with The Student Edition of Lisrel 8.53 for Windows”, İnternet Adresi: http://www.psikolojiktestler. hacettepe. Edu.tr/l.doc, Erişim tarihi: 02.05.2005.
 • MILLIKEN, Frances J.; (1990), “Perceiving and Interpreting Environmental Change: An Examination of College Administrators’ Interpretation of Changing Demographics”, Academy of Management Journal, 33, ss.42-63.
 • ROSIER, Bernard; (1994), İktisadi Kriz Kuramları, İletişim Yayınları, İstanbul, 20s.
 • RYAN, Michael J.; Thomas BUZAS ve Venkatram RAMASWAMY; (1995), “Making CSM a Power Tool”, Marketing Research, 7(3), ss.11-16.
 • SHAMA, Avraham; (1993), “Marketing Strategies During Recession: A Comparison of Small and Large Firms”, Journal of Small Business Management, 31(3), ss.62-72.
 • SRINIVASAN, Rajı; Arvind RANGASWAMY ve Gary LILIEN; (2005), “Turning Adversity into Advantage: Does Proactive Marketing During a Recession Pay off ?”, International Journal of Research in Marketing, 22, ss.109-125.
 • TUSHMAN, Michael ve Philiph ANDERSON; (1986), “Technological Discontinuities and Organizational Environments”, Administrative Science Quarterly, 31(3), ss.207-232.
 • YU, Chiung Huang; (2004), “Structural Equation Modelling”, İnternet Adresi: http://seamonkey.ed.asu.edu/~alex/teaching/WBI/SEM. html,Erişim Tarihi: 01.05.2005.
APA CENGİZ E (2009). Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. , 153 - 171.
Chicago CENGİZ Ekrem Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. (2009): 153 - 171.
MLA CENGİZ Ekrem Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. , 2009, ss.153 - 171.
AMA CENGİZ E Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. . 2009; 153 - 171.
Vancouver CENGİZ E Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. . 2009; 153 - 171.
IEEE CENGİZ E "Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi." , ss.153 - 171, 2009.
ISNAD CENGİZ, Ekrem. "Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi". (2009), 153-171.
APA CENGİZ E (2009). Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(32), 153 - 171.
Chicago CENGİZ Ekrem Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 0, no.32 (2009): 153 - 171.
MLA CENGİZ Ekrem Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.0, no.32, 2009, ss.153 - 171.
AMA CENGİZ E Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2009; 0(32): 153 - 171.
Vancouver CENGİZ E Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2009; 0(32): 153 - 171.
IEEE CENGİZ E "Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi." Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0, ss.153 - 171, 2009.
ISNAD CENGİZ, Ekrem. "Ekonomik kriz dönemlerinde müşteri memnuniyeti ve proaktif pazarlama ilişkisi". Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 32 (2009), 153-171.