Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili

Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 22 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili

Öz:
İletişim teknolojilerindeki gelişmelerin bir sonucu olarak hayatımıza giren internet; insanların ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye ulaşmalarına, eğlenceli ve hoşça vakit geçirmelerine ve sevdikleriyle eş zamanlı iletişimde bulunabilmelerine imkân tanıyan bir kitle iletişim aracıdır. Ancak internetin getirdiği bu kolaylıkların yanında çok sık kullanımdan kaynaklanan bir takım sorunlara da yol açtığı bir gerçektir. Söz konusu sorunların başında hiç kuşkusuz internet bağımlılığı gelmektedir. Bu çalışmada da üniversite öğrencilerinin internet bağımlılığı araştırılmıştır. Selçuk Üniversitesi’nde öğrenimini sürdüren 953 öğrenciden elde edilen verilere göre, katılımcıların yüzde 23.2’si internet bağımlılığı belirtisi göstermektedir. İnternet bağımlılığı üzerinde demografik değişkenlerin (cinsiyet ve aylık harcama miktarı) ayırt edici bir etkisi bulunmamaktadır. İnternet bağımlılarını, bağımlı olmayanlardan ayıran en güçlü iki değişken ise sırasıyla internet kullanım süresi ve internete duyulan güvendir. Açık bir ifadeyle internet bağımlıları daha uzun süre internet kullanmakta ve internete daha fazla güven duymaktadırlar.
Anahtar Kelime: üniversite öğrencileri anket kullanıcı davranışları internet internet kullanımı internet bağımlılığı kullanıcı profili

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Balta Ö Ç ve Horzum M B (2008) Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Derg, 41 (1), 187-205.
 • Cengizhan C (2003) Öğrencilerin Bilgisayar ve İnternet kullanımında Yeni Bir Boyut: Bağımlılık. http://mimoza.marmara.edu.tr/ ~cahit/ Yayin/bildiri/inet-tr03/index2.html, adresinden 16.02.2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Chen K, Tarn J M ve Han B T (2004) Internet Dependency: It’s Impact on Online Behavioral Patterns in E-Commerce, Human Systems Management, 23, 49-58.
 • Chou C ve Hsiao M C (2000) Internet Addiction, Usage, Gratification, and Pleasure Experience: The Taiwan College Students Case, Computers & Education, 35 (1), 65-80.
 • Chou C, Condron L ve Belland, J C (2005) A Review of the Research on Internet Addiction, Educational Psychology Review, 17 (4), 363- 388.
 • Ekinci A (2002) Aziz Antonius’un Baştan Çıkarılması: Bir Kötü Alışkanlık Olarak İnternet. COGİTO Dergisi, Kış 2002, http:// www.felsefeekibi.com/site/default.asp?PG=50 0 adresinden 16.02.2009 tarihinde erişilmiştir.
 • Goldberg I (1996) Internet Addiction Disorder. Retrieved February 10.2009 from http://www.rider.edu/~suler/psycber/supportgp. html.
 • Işık U (2007) Medya Bağımlılığı Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı, Doktora Tezi, S Ü, Sos. Bil. Enst., Konya.
 • Johansson A ve Götestam K G (2004) Internet Addiction: Characteristics of a Questionnaire and Prevalence in Norwegian Youth (12-18 years), Scandinavian Journal of Psychology, 45, 223-229.
 • Kandell J J (1998) Internet Addiction on Campus: The Vulnerability of College Students, CyberPsychology & Behavior, 1 (1), 11-17.
 • Leung L (2004) Net-Generation attributes and Seductive Properties of the Internet As Predictors of Online Activities and Internet Addiction, CyberPsychology & Behavior, 7 (3), 333- 348.
 • Lin S S J ve Tsai C C (2002) Sensation Seeking and Internet Dependence of Taiwanese High School Adolescents, Computers in Human Behavior, 18, 411-426.
 • Morahan-Martin J ve Schumacker P (2000) Incidence and Correlates of Pathological Internet Use among College Students, Computers in Human Behavior, 16, 13-29.
 • Nalwa K ve Anand A P (2003) Internet Addiction in Students: A Cause of Concern, CyberPsychology & Behavior, 6 (6), 653-656.
 • Niemz K, Griffiths M ve Banyard P (2005) Prevalence of Pathological Internet Use among University Students and Correlations with Self- Esteem, the General Health Questionnaire (GHQ), and Disinhibition, CyberPsychology & Behavior, 8 (6), 562-570.
 • Sally L P M (2006) Prediction of Internet Addiction for Undergraduates in Hong Kong, Baptist University, Hong Kong, UMI Dissertation Information Service.
 • Scherer K (1997) College Life On-line: Healthy and Unhealthy Internet Use, Journal of College Student Development. Retrieved February 10.2009 from http://findarticles. com/p/articles/mi_qa3752/is_199711/ai_n8776 618.
 • Simkova B ve Cincera J (2004) Internet Addiction Disorder and Chatting in the Czech Republic, CyberPsychology & Behavior, 7 (5), 536-539.
 • Song I, Larose R et al. (2004) Internet Gratifications and Internet Addiction: On the Uses and Abuses of New Media, CyberPsychology & Behavior, 7 (4), 384-394.
 • Soule L C, Shell L W ve Kleen B A (2003) Exploring Internet Addiction: Demographic Characteristics and Stereotypes of Heavy Internet Users, The Journal of Computer Information Systems, 44 (1), 64-73.
 • Tsai C C ve Lin S S J (2003) Internet Addiction of Adolescents in Taiwan: An Interview Study, CyberPsychology & Behavior, 6 (6), 649-652.
 • Wang W (2001) Internet Dependency and Psychosocial Maturity among College Students, Int. J. Human-Computer Studies, 55, 919-938.
 • Young K S (1998) Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder, CyberPsychology & Behavior, 1 (3), 237-244.
 • Young K S (2004) Internet Addiction: A New Clinical Phenomenon and Its Consequences, American Behavioral Scientist, 48 (4), 402- 415.
 • Yuen C N ve Lavin M J (2004) Internet Dependence in the Collegiate Population: The Role of Shyness, CyberPsychology & Behavior, 7 (4), 379-383.
APA Balcı Ş (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. , 5 - 22.
Chicago Balcı Şükrü Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. (2009): 5 - 22.
MLA Balcı Şükrü Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. , 2009, ss.5 - 22.
AMA Balcı Ş Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. . 2009; 5 - 22.
Vancouver Balcı Ş Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. . 2009; 5 - 22.
IEEE Balcı Ş "Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili." , ss.5 - 22, 2009.
ISNAD Balcı, Şükrü. "Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili". (2009), 5-22.
APA Balcı Ş (2009). Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, 6(1), 5 - 22.
Chicago Balcı Şükrü Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim 6, no.1 (2009): 5 - 22.
MLA Balcı Şükrü Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim, vol.6, no.1, 2009, ss.5 - 22.
AMA Balcı Ş Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim. 2009; 6(1): 5 - 22.
Vancouver Balcı Ş Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili. Selçuk İletişim. 2009; 6(1): 5 - 22.
IEEE Balcı Ş "Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili." Selçuk İletişim, 6, ss.5 - 22, 2009.
ISNAD Balcı, Şükrü. "Üniversite öğrencileri arasında internet bağımlılığı ve internet bağımlılarının profili". Selçuk İletişim 6/1 (2009), 5-22.