Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması

Yıl: 2009 Cilt: 6 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 172 - 184 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması

Öz:
Bu çalışmanın birincil amacını seçimlere yönelik televizyon haberlerinin sunuş biçimleri ve görsel yapısıyla haber içeriklerinin yani seçim haberlerini oluşturan farklı unsurların Şişli - Ayazağa Köyü örnekleminde televizyon haber bültenlerinde yer alan haberleri alımlama / okuma biçimleri üzerindeki etkilerinin ortaya konması olarak tanımlamamız mümkündür. Bu amaç doğrultusunda çalışmada medya sosyolojisi içinde yer alan bir yöntem olarak alımlama çözümlemesi kullanılmıştır. İzleyicilerin haberlere katılma yani seçimler üzerine yapılan siyasal haberlere katılma ve özellikle bu haber kategorisini yorumlama biçimlerini kavrama noktasında yine alımlama çözümlemesi içinde değerlendirilebilecek Tamar Liebes’in “izleyicilerin televizyon metinlerine katılma biçimleri” modeli uygulanmıştır. Haber bültenleri katılımcılarla birlikte izlenmiştir. Her katılımcıyla ayrı ayrı derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Sonuçta örneklemin siyasal içerikli televizyon haberlerini seçim öncesinde değerlendirirken en çok yapısal okumaya başvurdukları ve bu okumalarla özellikle haberlerde kullanılan sunum biçimi ve görsel yapı üzerine yoğunlaştıkları bulgulanmıştır. Ayrıca izleyicilerin televizyon haberleri karşısında genel olarak etken bir konumda oldukları, haberler üzerine konuştukları ve bunun bir müzakere süreci olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: haber değeri medya sosyolojisi habercilik televizyon kanalları izleyici alımlama modeli alımlama analizi siyasi haberler televizyon haberciliği televizyon haberleri

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon

News value and the effects of TV newsgiving on political communication: A reception analysis on the Şişli Ayazağa village residents' ways of TV News reading

Öz:
We can define the major aim of this paper as the ways the Şişli Ayazağa Village residents read TV news, especially how these people read political news, their visual content and presentation pattern, in addition to different elements of the news. In doing this, reception analysis which is a method in media sociology is used. In this study the effects of presentation of the television news on readings of the tele-viewers, reception studies in general, and Tamar Liebes’s model in particular are chosen. By the help of ethnographic method, the bulletins are followed with the tele-viewers and each of them is reported intensively. In conclusion the types of reception are proposed and we can note that most viewers prefer structural reading and they concentrate on the visual structure. Furthermore, viewers in general are active while viewing TV news and they comment on them, which is considered as a period of discussion.
Anahtar Kelime: political news television news reporting television news news value media sociology news reporting television channels audience reception model reception analysis

Konular: İletişim Film, Radyo, Televizyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Alemdar K (1990) Medyanın Gücü Ve Demokratik Kurumlar, Afa Yayınları, İstanbul.
 • Baudrillard J (1998) Simülarklar ve Simülasyon, O. Adanır (çev), 9 Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir.
 • Baudrillard J (2000) Tam Ekran, B. Gülmez (çev). YKY Yayınları, İstanbul.
 • Cankaya Ö ve Köksalan E (2005) Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haber Değeri ve Habercilik Üzerindeki Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Akademik Yayını, 7-27.
 • Dağtaş B (2003) Reklamı Okumak, Ütopya Yayınları, Ankara.
 • Dursun Ç (2001) Televizyon Haberlerinde İdeoloji, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Fiske J (der.) (1991) Postmodernism and Television, Mass Media and Society, Edward Arnold, London.
 • Hall S (1999) “Encoding / Decoding”, Media Studies, Paul Morris & Sue Thornhom (ed), Edinburgh University Press, Edinburgh, 51-61.
 • İnal A (1996) Haberi Okumak, TimuçinYayınları, İstanbul.
 • İrvan S (1994-1995) Eleştirel Yaklaşımlarda İzleyici Araştırmaları: Bir Yöntem Olarak Alımlama Çözümlemesi, İLEF Yıllık 94, A.Ü. İ.F. Yayını, Ankara.
 • Liebes T (der.) (1997) A Propos de la Participation de Téléspectateur, Sociologie de la Communication, Réseaux, Paris, 798-809.
 • Mc Quail D ve Windahl S (1997) Kitle İletişim Modelleri, Konca Yumlu (çev), İmge Yayınevi, Ankara.
 • Mutlu E (1999) Televizyon ve Toplum, TRT Yayınları, Ankara.
 • Pasquier D (1997) Les Travoux Sur la Reception, ed. Paul Beaud. Sociologie de la Communication ed. Reseaux, Paris.
 • Ramonet I (2000) Medyanın Zorbalığı, A. Derman (çev), Om Yayınları, İstanbul.
 • van Dijk T A (2000) New(s) Racism: A Discourse Analytical Approach.
 • Yalçın G Ü (2001) Türk Basınında Haber Metinlerinin Yapısı, İletişim, 9, Ankara, 137-148.
APA EROL E (2009). Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. , 172 - 184.
Chicago EROL E. Gülbuğ Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. (2009): 172 - 184.
MLA EROL E. Gülbuğ Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. , 2009, ss.172 - 184.
AMA EROL E Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. . 2009; 172 - 184.
Vancouver EROL E Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. . 2009; 172 - 184.
IEEE EROL E "Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması." , ss.172 - 184, 2009.
ISNAD EROL, E. Gülbuğ. "Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması". (2009), 172-184.
APA EROL E (2009). Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim, 6(1), 172 - 184.
Chicago EROL E. Gülbuğ Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim 6, no.1 (2009): 172 - 184.
MLA EROL E. Gülbuğ Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim, vol.6, no.1, 2009, ss.172 - 184.
AMA EROL E Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim. 2009; 6(1): 172 - 184.
Vancouver EROL E Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması. Selçuk İletişim. 2009; 6(1): 172 - 184.
IEEE EROL E "Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması." Selçuk İletişim, 6, ss.172 - 184, 2009.
ISNAD EROL, E. Gülbuğ. "Haber değeri ve televizyon haberciliğinin siyasal iletişim üzerindeki etkileri: Şişli- Ayazağa köyü sakinlerinin televizyon haberlerini okuma biçimleri üzerine bir alımlama çalışması". Selçuk İletişim 6/1 (2009), 172-184.