Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 10 Sayfa Aralığı: 1 - 9 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği

Öz:
Bir alanın sahip olduğu doğal özellikler, yerleşimlerin gelişimi ve şekillenmesinde büyük bir rol oynamaktadır. Doğal özellikler dikkate alınmadan ortaya çıkan yerleşimlerin bilinçsiz ve plansız gelişimi, ekolojik dengeye zarar vererek doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini engellenmektedir. Buna bağlı olarak da insan konforu bakımından elverişsiz yaşam ortamları oluşmaktadır. Bu çalışmada, doğal peyzaja ilişkin faktörlerin Bartın merkez ilçeye bağlı 83, Arıt beldesine bağlı 14 kırsal yerleşim ile etkileşimi incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, araştırma alanına ilişkin doğal yapı özellikleri Coğrafî Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarından ArcView 3.2 programı kullanılarak haritalanmış ve elde edilen veriler kırsal yerleşim alanları ile çakıştırılmıştır. Sonuç olarak, doğal peyzaj özelliklerinin, yerleşimlerin gereksinimleri ile çevresi arasındaki dengenin sağlanabilmesi bakımından taşıdığı önem ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelime: Bartın kırsal yerleşim peyzaj

Konular: Çevre Çalışmaları Coğrafya Çevre Bilimleri Orman Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi

Effects of natural landscape features on the rural settlements: the case study of Bartın

Öz:
Natural features of a land play an important role on lands development and organization. Unconscious and unplanned development of settlements which are arisen without taking into consideration of the natural features of the land harms the ecologic balance by hindering sustainability of natural resources. According to this, inadequate living conditions for human comfort have been arisen. In this study, factors that are related to natural landscape have been analyzed based on the interaction between 83 rural settlement areas in the city of Bartin and 14 in the district of Arit. For this aim, natural structure features of study area have been mapped using the GIS (Geographic Information Systems) tool, Arc View 3.2 software and acquired data has been compared with rural settlement areas. To sum up, the importance of natural landscape features for the needs of settlements with the balance of their environs has been resulted.
Anahtar Kelime: landscape Bartin rural settlement

Konular: Çevre Çalışmaları Coğrafya Çevre Bilimleri Orman Mühendisliği Ziraat, Toprak Bilimi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
  • o Anonim, 2004a. Bartın Tarım Master Planı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bartın Tarım İl Müdürlüğü Yayınları, 128 s., Bartın.
  • o Anonim, 2004b. Bartın Meteoroloji Müdürlüğü Verileri, Bartın.
  • o Atik, G., 2005. Doğal ve Kültürel Peyzaj Özelliklerinin Kırsal Yerleşim Dokusuna Etkilerinin Bartın Merkez İlçe Örneğinde Saptanması Üzerinde Bir Araştırma. Y.Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
  • o Doğanay, H., 1994. Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi Yayınları, s. 245-412, Ankara.
  • o Şahin, S. 1998 Bartın İlinin Beşeri Coğrafyası, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 218 s. Ankara.
  • o Tümertekin, E., 1994. Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi Yayınları, Yayın No: 3819, Fakülte Yayın No: 2464, 245 s., İstanbul.
  • o Yılmaz, B., 2001. Bartın İli ve Yakın Çevresi Peyzaj Potansiyelinin Saptanması ve Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Ankara.
APA Yılmaz B, ATİK G (2006). Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. , 1 - 9.
Chicago Yılmaz Bülent,ATİK Gonca Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. (2006): 1 - 9.
MLA Yılmaz Bülent,ATİK Gonca Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. , 2006, ss.1 - 9.
AMA Yılmaz B,ATİK G Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. . 2006; 1 - 9.
Vancouver Yılmaz B,ATİK G Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. . 2006; 1 - 9.
IEEE Yılmaz B,ATİK G "Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği." , ss.1 - 9, 2006.
ISNAD Yılmaz, Bülent - ATİK, Gonca. "Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği". (2006), 1-9.
APA Yılmaz B, ATİK G (2006). Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8(10), 1 - 9.
Chicago Yılmaz Bülent,ATİK Gonca Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi 8, no.10 (2006): 1 - 9.
MLA Yılmaz Bülent,ATİK Gonca Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.8, no.10, 2006, ss.1 - 9.
AMA Yılmaz B,ATİK G Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2006; 8(10): 1 - 9.
Vancouver Yılmaz B,ATİK G Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 2006; 8(10): 1 - 9.
IEEE Yılmaz B,ATİK G "Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği." Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 8, ss.1 - 9, 2006.
ISNAD Yılmaz, Bülent - ATİK, Gonca. "Doğal peyzaj özelliklerinin kırsal yerleşimler üzerindeki etkileri: Bartın örneği". Bartın Orman Fakültesi Dergisi 8/10 (2006), 1-9.