Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 1 - 10 Metin Dili: Türkçe

Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi

Öz:
Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerini ve depresyon düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Tanımlayıcı tipte olan araştırma, 1-15 Mart 2005 tarihleri arasında Erzurum Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılmayı kabul eden öğrencilere tanımlayıcı özellikleri içeren form, Problem Çözme Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, t-testi, Kruskall Wallis Varyans Analizi, Mann Whitney U testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerinin Problem Çözme Envanteri puan ortalamalarının 89.9±22.1 olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin arkadaş sayılarının problem çözme becerilerini etkilediği bulunmuştur. Araştırmaya katılan öğrencilerinin Beck Depresyon Ölçeği puan ortalamalarının 14.1 ±9.7 olduğu ve öğrencilerin depresyon düzeyinin arkadaş grubunun varlığından etkilendiği bulunmuştur. Öğrencilerin problem çözme becerileri ile depresyon düzeyleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırma kapsamına alınan öğrencilerin problem çözme becerilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin hafif düzeyde depresyonu olduğu saptanmıştır. Depresyonu olmayan öğrencilerin problem çözme becerileri, depresyonu olan öğrencilerin problem çözme becerilerinden yüksek bulunmuştur.
Anahtar Kelime:

The investigation of the problem solving skill and depression level of Nursing students

Öz:
The study was performed to determine the problem solving skill and depression level of nursing students. This descriptive study was applied 1-15 Mart 2005 by Erzurum Health School Nursing Department. The data of research were gathered by using an information document including descriptive feature of the students and Problem Solving Inventory and Beck Depression Inventory. In the analysis of data percentage, mean, t test, Mann-Whitney U test, Kruscall Wallis variance analysis and Pearson correlation were used. The average point of the students in problem solving skills was determined as 89.9±22.1. It was determined that problem solving skills of nursing students was affected by friends number. The mean depression score was 14.1±9.7. It was also determined that the depression level of nursing students was affected by variation of friend groups. There was positively relation between the problem solving skill and depression level.. According to the research results, it has been found that the problem solving skills of the students is moderate. The depression level of nursing student was mild. Problem solving skills of nursing student who non-depressed were higher than the ones who depressed.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA TEZEL A, ARSLAN S, TOPAL M, AYDOĞAN Ö, KOÇ Ç, ŞENLİK M (2009). Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12(4), 1 - 10.
Chicago TEZEL AYFER,ARSLAN Sevban,TOPAL Meryem,AYDOĞAN Öznur,KOÇ Çiğdem,ŞENLİK Melek Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12, no.4 (2009): 1 - 10.
MLA TEZEL AYFER,ARSLAN Sevban,TOPAL Meryem,AYDOĞAN Öznur,KOÇ Çiğdem,ŞENLİK Melek Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, no.4, 2009, ss.1 - 10.
AMA TEZEL A,ARSLAN S,TOPAL M,AYDOĞAN Ö,KOÇ Ç,ŞENLİK M Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(4): 1 - 10.
Vancouver TEZEL A,ARSLAN S,TOPAL M,AYDOĞAN Ö,KOÇ Ç,ŞENLİK M Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2009; 12(4): 1 - 10.
IEEE TEZEL A,ARSLAN S,TOPAL M,AYDOĞAN Ö,KOÇ Ç,ŞENLİK M "Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi." Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 12, ss.1 - 10, 2009.
ISNAD TEZEL, AYFER vd. "Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerileri ve depresyon düzeylerininincelenmesi". Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12/4 (2009), 1-10.