Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri

Yıl: 2009 Cilt: 0 Sayı: 26 Sayfa Aralığı: 102 - 112 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri

Öz:
Bu araştırmanın amacı kamu liselerinde öğrenim gören lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerini incelemektir. Bu araştırmanın örneklemini, Ankara ili merkez ilçelerinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilmiş 408 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin okul bağlılığı durumlarına ilişkin görüşlerinin, öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık gösterip göstermediğine ilişkisiz t-testi ile, anne ve babalarının eğitim durumuna ve ailenin gelir durumuna göre farklılık gösterip göstermediğine tek yönlü ANOVA (One-way ANOVA) ile bakılmıştır. Kız öğrencilerin okula bağlılıkları erkek öğrencilere göre yüksek bulunmuştur. Annesinin eğitim durumu ve ailenin gelir durumu düşük olan öğrencilerin okula bağlılıkları, annesinin eğitim durumu ve ailesinin gelir durumu daha yüksek durumda olan öğrencilere göre daha yüksektir. Öğrencilerin okul bağlılığı görüşleri ile babalarının eğitim durumu arasında anlamlı bir fark yoktur. Hem öğretmenler hem de yöneticiler, öğrencilerin okul bağlılığını azaltan nedenlere ilişkin olarak öğretmenden kaynaklanan nedenleri, yönetimden kaynaklanan nedenlere göre daha yüksek düzeyde algılamaktadırlar.
Anahtar Kelime: davranış görüş okula bağlılık öğrenciler öğretmen

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Bruyn, H.D. (2005). Role strain, engagement and academic achievement in early adolescence. Educational Studies, 31(1), 15-27
 • Bruce, G ve Crump, D.A.(2003). Association of parental involvement and social competence with school adjustment and engagement among six graders. Journal of School Health, 73,(3), 121-126
 • Caraway, K., Tucker, C. M., Reinke, W. M. ve Hall, C. (2003). Self-efficacy, goal orientation, and fear of failure as predictors of school engagement in high school students. Psychology in the Schools, 40(4), 417-427
 • Connell, J.P. ve Wellborn, J.G (1991). Competence ,autonomy and relatedness: A motivational anlysis of self-system processes, 23. Hillsdale, N.J.; Lavrence Erlbaum Assoc.
 • Finn, J.D. (1993). Student engagement and student at risk. Washington,DC: National Center For Education Statistics
 • Finn,J.D (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59, 117-142.
 • Finn,J.D. ve Voelkl.K.E. (1993). School Characteristics Related to school engagement. Journal of Negro Education, 62, 249-268.
 • Finn, J.D., Rock, D.A. (1997). Academic success among students at risk for school failure. Journal of Applied Psychology, 82, 221-261.
 • Fredricks,J.A., Blumenfeld, P.C. ve Paris, A.H. (2004). School engagement: Potential of the concept, State of tehe Evidence. Reviev of Educational Research, 74,59-109.
 • Fullarton, S. (2002). Student engagement with school: Individual and school-level influences (LSAY Research Report No. 27). Camberwell: ACER
 • HSSE.(2005) High School Survey of Student Engagement. İnternetten 20 Nisan 2006 tarihinde http://www.indiana.edu/~ceep/hssse/pdf /hssse_2005_report.pdf, adresinden alınmıştır.
 • Manlove, J. (1998). The influence of high school drop out and school disengagement on the risk of school-aged pregnancy. Journal of Research on Adolescence, 82, 187-220
 • Newmann, F. M., Wehlage, G. G. ve Lamborn, S. D. (1992). The significance and sources of student engagement. In F. M. Newmann (Ed.). Student engagement and achievement in American schools (p.11-39). New York: Teachers College Press.
 • Schlechty, P.C. (2005). Creating great schools. Six critical systems at the heart of educational innovation. Jossey-Bass Wiley imprint. San Francisco
 • Schlechty, P.C. (2001). Shaking up the schoolhouse: how to support and sustain educational innovation. Jossey-Bass Education. SanFrancisco.
 • Thompson, S.(2005). Engaging students with school life. Youth Studies Australia,24,(1)
 • Weinstein,C., ve Mayer,R. (1986). The teaching of learning strategies. Handbook of research on teaching and learning,3, 315-317. New York: Mc Millian
APA ARASTAMAN G (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. , 102 - 112.
Chicago ARASTAMAN Gökhan Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. (2009): 102 - 112.
MLA ARASTAMAN Gökhan Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. , 2009, ss.102 - 112.
AMA ARASTAMAN G Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. . 2009; 102 - 112.
Vancouver ARASTAMAN G Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. . 2009; 102 - 112.
IEEE ARASTAMAN G "Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri." , ss.102 - 112, 2009.
ISNAD ARASTAMAN, Gökhan. "Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri". (2009), 102-112.
APA ARASTAMAN G (2009). Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0(26), 102 - 112.
Chicago ARASTAMAN Gökhan Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 0, no.26 (2009): 102 - 112.
MLA ARASTAMAN Gökhan Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.0, no.26, 2009, ss.102 - 112.
AMA ARASTAMAN G Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(26): 102 - 112.
Vancouver ARASTAMAN G Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 0(26): 102 - 112.
IEEE ARASTAMAN G "Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri." Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0, ss.102 - 112, 2009.
ISNAD ARASTAMAN, Gökhan. "Lise birinci sınıf öğrencilerinin okula bağlılık (school engagement) durumlarına ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri". Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (2009), 102-112.