Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 82 - 91 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri

Öz:
Bu çalışmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) öğretim elemanları tarafından kullanılmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu çalışma, bir özel durum çalışması olup, OFMA Bölümünde görev yapan altı öğretim elemanının gönüllü katılımıyla yürütülmüştür. Bulgular, öğretim elemanlarının BİT ile ilgili ilgi-endişe seviyeleri azaldıkça, BİT’i benimseyip öğretim etkinliklerinde ve özel ve mesleki ihtiyaçlarında kullanımlarının artmakta olduğunu göstemiştir. Bununla birlikte öğretim elemanlarının eğitimde baskın olarak kullandıkları öğretim yöntem ve tekniklerinin BİT’den faydalanma yollarını önemli ölçüde etkilediği görülmüştür. Bunun öğretim elemanlarının BİT hakkında bilgi ve becerilerininin gelişmesi, sağladığı olanakları görmeleri ile uygulamalarında benimseyip kullanmalarında ikna olmalarının bir sonucu olduğu söylenebilir. BİT’in yüksek öğretimde ve özellikle öğretmen eğitim programlarında etkin kullanımı için öğretim elemanlarına hizmet-içi kurslar ve sürekli teknik ve pedagojik desteğin sağlanması gerekmektedir.
Anahtar Kelime: öğretim teknolojileri öğretmen eğitim programları benimseme düzeyleri öğretim elemanları bilgi ve iletişim teknolojileri bilgi teknolojileri iletişim teknolojileri uyarlama öğretim yöntemleri ilgi düzeyleri

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel

-

Öz:
The aim of this study is to determine lecturers’ stages of concern and stages of adoption of Information and Communications Technology in the Department of Secondary Science and Mathematics Education, Fatih Faculty of Education, and to investigate the relation between their stage of adoption and stages of concern. The study, as a case study, was carried out with six volunteer lecturers who work in the Department of SSME. The results showed that as lecturers’ stage of concern decreased, their stages of adoption of ICT in their teaching, personal and professional needs is increased. However, the lecturers’ preference on teaching methods and techniques affects ways to exploit potential of ICT. This might be because of the fact that the lecturers see and understand the potential of ICT as their knowlege and skills of ICT developed. To exploit the full potential of İCT in higher education, especially in teacher education programmes, the lecturers should provide with in-service courses and continual technical and pedagogic support.
Anahtar Kelime: information technologies communication technologies adaptation teaching methods stage of concern instructional technologies teacher education programs stages of adoptation faculty members information and communication technologies

Konular: Eğitim, Eğitim Araştırmaları Matematik Eğitim, Özel
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Bennett, C.K. Daniel, L.H. (1999) Preparing Novice Teachers to Use Technology: Do They Practice What We Teach? Paper Presented at the Annual Conference of SITE'99 (Society for Information Technology & Teacher Education), USA.
 • Bennett, J. ve Bennett, L. (2003). A review of factors that influence the diffusion of innovation when structuring a faculty training program, The Internet and Higher Education, 6, 53-63.
 • Brown, C.A. (2002). Simple and Effective-Teacher Roles Remain a Powerful Framework to Embed ICT within the Practice of Teaching, Paper Presented at the Annual Conference of SITE’02 (Society for Information Technology & Teacher Education), USA.
 • Comber, C., Lawson, T. and Hargreaves, L. (1998). From familiarisation to adaptation: Teachers’ responses to the introduction of ICT into the classroom, Proceedings of IN-TELE 98.
 • Dwyer, D.C., Ringstaff, C. and Sandholtz, J.H. (1990). Teacher Beliefs and Practices: Part I:Patterns of Change, available at: http://www.apple.com/education/k12/leadership/acot/pdf/10yr.pdf.
 • Fullan, M.G. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell.
 • Georgina, D.A. ve Olson, M.R. (2008). Integration of technology in higher education: A review of faculty self-perceptions, The Internet and Higher Education, 11, 1-8.
 • Hall, G.E. (1995). The Local Educational Change Process and Policy Implementation, In Carter,D.S.C. and O’Neill, M.H. (eds.), International Perspectives on Educational Reform and Policy Implementation. London: The Falmer Press.
 • Hord, S. (1987). Evaluating Educational Innovation. London: Croom Helm. Merriam, S.B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. USA:Jossey-Bass.
 • Meyer, K.A. ve Xu, Y.J. (2007). A Bayesian analysis of institutional and individual factors influencing faculty technology use, The Internet and Higher Education, 10, 184-195.
 • Miles, M.B. and Huberman, A.M. (1994). Qualitative Data Analysis (Second Edition), London:Sage.
 • Persichitte, K.A. and Bauer, J.W. (1996). Diffusion of computer-based technologies: getting the best start, Journal of Information Technology for Teacher Education, 5 (1/2), 35-41.
 • Robson, C. (1993). Real World Research. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. Turan, A.H. ve Çolakoğlu, B.E (2008). Yüksek öğrenimde öğretim elemanlarının teknoloji kabulü ve kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesi’nde amprik bir değerlendirme, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 9 (1), 106-121.
 • Usluel, Y. K., Aşkar, P. ve Baş, T. (2008). A Structural equation model for ICT usage in higher educaition, Educational Technology & Society, 11 (2), 262-273.
 • Xu, Y. ve Meyer, K.A. (2007). Factors explaining faculty technology use and productivity, The Internet and Higher Education, 10, 41-52.
 • Yeomans, D., Martin, A. and Williams, R. (1995). From vertical to horizontal? a longitudinal study of information technology in ten schools, Journal of Information Technology for Teacher Education, Vol. 4, No. 3, pp. 329-349
APA ALEV N, YİĞİT N (2009). Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. , 82 - 91.
Chicago ALEV Nedim,YİĞİT Nevzat Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. (2009): 82 - 91.
MLA ALEV Nedim,YİĞİT Nevzat Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. , 2009, ss.82 - 91.
AMA ALEV N,YİĞİT N Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. . 2009; 82 - 91.
Vancouver ALEV N,YİĞİT N Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. . 2009; 82 - 91.
IEEE ALEV N,YİĞİT N "Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri." , ss.82 - 91, 2009.
ISNAD ALEV, Nedim - YİĞİT, Nevzat. "Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri". (2009), 82-91.
APA ALEV N, YİĞİT N (2009). Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(37), 82 - 91.
Chicago ALEV Nedim,YİĞİT Nevzat Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3, no.37 (2009): 82 - 91.
MLA ALEV Nedim,YİĞİT Nevzat Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, no.37, 2009, ss.82 - 91.
AMA ALEV N,YİĞİT N Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 3(37): 82 - 91.
Vancouver ALEV N,YİĞİT N Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 3(37): 82 - 91.
IEEE ALEV N,YİĞİT N "Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri." Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, ss.82 - 91, 2009.
ISNAD ALEV, Nedim - YİĞİT, Nevzat. "Öğretim elemanlarının bilgi ve iletişim teknolojilerini öğretmen eğitim programlarına uyarlanmasında ilgi-endişe ve benimseme seviyeleri". Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3/37 (2009), 82-91.