Yıl: 2009 Cilt: 33 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 283 - 285 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti

Öz:
Acanthamoeba keratiti (AK), patojenik Acanthamoeba'lar tarafından oluşturulan çoğunlukla kontakt lens kullanan kişilerde görülen bir özgür amip enfeksiyonudur. Enfeksiyon hızla tedavi edilmediği takdirde göz ve görme sağlığını tehdit etmektedir. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz hastalıkları kliniğine, her iki gözde kızarıklık, batma, yanma ve görmede bulanıklık şikayetleri ile başvuran 23 yaşındaki kontakt lens kullanan olgu klinik ve laboratuar incelemeleri sonucunda AK tanısı almıştır. Etken izole edilmiş ve “T4” genotipinde “Acanthamoeba castellani” olarak tanımlanmıştır. Tedaviyi takiben olgunun görme keskinliği düzelmiştir. Kontakt lens kullanımının Acanthameba keratitinde en önemli risk faktörü olduğu bilinmektedir ancak genellikle tek taraflı olarak görülen bu rahatsızlığın her iki gözde de olması dikkat çekici bulunmuştur. Kontakt lens kullanan kişilerin lens kullanım ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri göz sağlığını tehdit eden enfeksiyonlardan korunmaları açısından önemli olduğu vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime: Kontakt lensler, hidrofilik Genotip Acanthamoeba castellanii Kadın Yan etkiler Acanthamoeba Akantomoeba keratiti Genç erişkin

Konular: Göz Hastalıkları

Case report: Acanthamoeba keratitis

Öz:
Acanthamoeba keratitis (AK) is an opportunistic protozoan infection caused by the pathogenic Acanthamoeba and associated with soft contact lens wear. If untreated, it can cause serious visual disability. A 23 year-old female wearing soft contact lenses applied to the Department of Ophthalmology of the Aydın Adnan Menderes University School of Medicine, with symptoms of redness, pain and blurred vision of both eyes.She was given a diagnosis of AK on clinical and laboratory grounds. The agent isolated was found to be T4 genotype “Acanthamoeba castellani”. The patient regained visual ability following treatment. Although contact lens wear is the major risk factor for Acanthamoeba keratitis, the disease is usually seen unilaterally whereas in our case a bilateral involvment was observed. Great care should be practiced during contact lens use and there should be strict adherence to hygienic conditions if infections affecting the eye are to be avoided.
Anahtar Kelime: Acanthamoeba castellanii Female Adverse effects Acanthamoeba Acanthamoeba Keratitis Young Adult Contact Lenses, Hydrophilic Genotype

Konular: Göz Hastalıkları
Belge Türü: Makale Makale Türü: Olgu Sunumu Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1) Akisu Ç, Tuğlu İ, Baka M, Durak İ, Orhan V, 1999. Acanthamoeba keratitli bir olgu: ışık ve elektron mikroskopi bulguları. Türkiye Parazitol Derg, 23(3): 340-342.
 • 2) Akyol N, Aşçı Z, Kükner S, 1996. Acanthamoeba keratitis: The first reported case from Turkey. Ophtalmic Practice Asia Ed., 2: 46-48.
 • 3) Dağcı H, Gül S, Emre S, Meral T, Sönmez G, Tünger A, Yağcı A, 2001. Planlı Değişimli Yumuşak Kontakt Lenslerin Acanthamoeba ve Bakteriyal Kontaminasyon Yönünden Değerlendirilmesi. İnfeksiyon Derg, 15(3): 357-362.
 • 4) Dart JK, Saw VP, Kilvington S, 2009. Acanthamoeba keratitis: diagnosis and treatment update. Am J Ophthalmol, 148(4): 487-
 • 5) Demirci G, Ay GM, Karabas LV, Altintas O, Tamer GS, Cağlar Y, 2006. Acanthamoeba keratitis in a 5-year-old boy without a history of contact lens usage. case reports, Cornea, 25(3): 356-358.
 • 6) Ertabaklar H, Türk M, Dayanır V, Ertug S, Walochnik J, 2007. Acanthamoeba keratitis due to Acanthamoeba genotype T4 in a non-contact-lens wearer in Turkey. Parasitol Res, 100(2): 241-246.
 • 7) Hewett MK, Robinson BS, Monis PT, Saint CP, 2003. Identification of a new Acanthamoeba 18S rRNA gene sequence type, corresponding to the species Acanthamoeba jacobsi Sawyer, Nerad and Visvesvara, 1992 (Lobosea: Acanthamoebidae). Acta Protozool, 42: 325–329.
 • 8) Khan NA, Paget TA, 2002. Molecular tools for speciation and epidemiological studies of Acanthamoeba. Curr Microbiol, 44: 444–449.
 • 9) Kilic A, Tanyuksel M, Sissons J, Jayasekera S, Khan N, 2004. Isolation of Acanthamoeba isolates belonging to T2, T3, T4, and T7 genotypes from environmental samples in Ankara, Turkey. Acta Parasitol, 49: 246–252.
 • 10) Maghsood AH, Sissons J, Rezaian M, Nolder D, Warhurst D, Khan NA, 2005. Acanthamoeba genotype T4 from the UK and Iran and isolation of the T2 genotype from clinical isolates. J Med Microbiol, 54: 755–759.
 • 11) Markel EK, Voge M, Jhon DT, 1992. Medical parasitology, 7th edition, WB saunders Co Philedelphia. Pp. 22-96.
 • 12) Özkoç S, Tuncay S, Delibaş SB, Akisu C, Ozbek Z, Durak I, Walochnik J, 2008. Identification of Acanthamoeba genotype T4 and Paravahlkampfia spp. from two clinical samples. J Med Microbiol, 57: 392-396.
 • 13) Seal D, 2003. Acanthamoeba keratitis update- incidence, molecular epidemiology and new drugs for treatment. Eye, 17: 893-905.
 • 14) Seal D, Hay J, Kirkness C, Morrell A, Booth A, Tullo A, Ridgway A, Armstrong M, 1996. Successful medical therapy of Acanthamoeba keratitis with topical chlorhexidine and propamidine. Eye, 10: 413–421.
 • 15) Sharma S, Garg P, Rao GN, 2000. Patient characteristics, diagnosis, and treatment of non-contact lens related Acanthamoeba keratitis. Br J Ophthalmol, 84: 1103–1108.
 • 16) Stothard DR, Schroeder-D JM, Awwad MH, Gast RJ, Ledee DR, Rodriguez-Zaragoza S, Dean CL, Fuerst PA, Byers TJ, 1998. The evolutionary history of the genus Acanthamoeba and the identification of eight new 18S rNA gene sequence types. J Eukaryot Microbiol, 45: 45–54.
 • 17) Walochnik J, Haller-Schober E, Kolli H, Picher O, Obwaller A, Aspöck H, 2000. Discrimination between clinically relevant and non-relevant Acanthamoeba strains isolated from contact lenswearing keratitis patients in Austria. J Clin Microbiol, 38: 3932–3936.
APA ERTABAKLA H, DAYANIR V, APAYDIN P, ERTUĞ S, WALOCHNIK J (2009). Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. , 283 - 285.
Chicago ERTABAKLA Hatice,DAYANIR Volkan,APAYDIN Pınar,ERTUĞ Sema,WALOCHNIK Julia Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. (2009): 283 - 285.
MLA ERTABAKLA Hatice,DAYANIR Volkan,APAYDIN Pınar,ERTUĞ Sema,WALOCHNIK Julia Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. , 2009, ss.283 - 285.
AMA ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. . 2009; 283 - 285.
Vancouver ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. . 2009; 283 - 285.
IEEE ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J "Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti." , ss.283 - 285, 2009.
ISNAD ERTABAKLA, Hatice vd. "Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti". (2009), 283-285.
APA ERTABAKLA H, DAYANIR V, APAYDIN P, ERTUĞ S, WALOCHNIK J (2009). Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33(4), 283 - 285.
Chicago ERTABAKLA Hatice,DAYANIR Volkan,APAYDIN Pınar,ERTUĞ Sema,WALOCHNIK Julia Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. Türkiye Parazitoloji Dergisi 33, no.4 (2009): 283 - 285.
MLA ERTABAKLA Hatice,DAYANIR Volkan,APAYDIN Pınar,ERTUĞ Sema,WALOCHNIK Julia Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. Türkiye Parazitoloji Dergisi, vol.33, no.4, 2009, ss.283 - 285.
AMA ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2009; 33(4): 283 - 285.
Vancouver ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti. Türkiye Parazitoloji Dergisi. 2009; 33(4): 283 - 285.
IEEE ERTABAKLA H,DAYANIR V,APAYDIN P,ERTUĞ S,WALOCHNIK J "Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti." Türkiye Parazitoloji Dergisi, 33, ss.283 - 285, 2009.
ISNAD ERTABAKLA, Hatice vd. "Olgu sunumu: Acanthamoeba keratiti". Türkiye Parazitoloji Dergisi 33/4 (2009), 283-285.