Yıl: 2004 Cilt: 19 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 43 - 50 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi

Öz:
Sayısal (dijital) veya analog (fotoğrafik) görüntüler üzerindeki bilgilerin, mimari nesnelerin ölçekli görsel belgelerinin elde edilmesinde kullanılmak üzere değerlendirilmesi tekniklerinin bütününe mimari fotogrametri denilmektedir. Tarihi uygulamalarda genellikle ayrıntılı cephe çizimleri ile belgeleme sonuçları sunulurken, çağdaş olanaklar, koruma uzmanı mimarın gereksinim duyduğu çözümleyici görselleştirmelerin sunumuna da olanak vermiştir. Artık fotogrametri ile belgelenen tarihi binalar; bilgisayar ortamında hazırlanan üç boyutlu modelleri, çeşitli perspektifleri ve tematik bilgilerin döküldüğü ayrıntılı haritaları ile incelenebilmektedirler. Etkileşimsel çoklu ortamda gerçekleştirilen sunumlar da yapılabilmektedir. Bu sunumlara olanak veren yüksek geometrik hassasiyetteki filmli ve dijital fotoğraf makineleri, yüksek çözünürlükteki tarayıcılar ve görüntü değerlendirme yazılımları hızla geliştirilmektedir. Diğer yandan fotogrametrinin temel ilkeleri yeniden yorumlanarak yöntem kurguları çeşitlenmektedir. Tüm bu çağdaş gelişimlerin mimari koruma alanındaki yeri, derlenen kaynaklar yorumlanarak bu yazı kapsamında vurgulanmıştır.
Anahtar Kelime:

Evaluation of contemporary developments in the field of architectural photogrammetry

Öz:
Architectural photogrammetry is defined as the set of techniques for the evaluation of the data on photographs in order to obtain scaled visual documents of architectural objects. In historical applications, the documentation results are presented generally in form of detailed facade drawings. However, analytic visualizations, which are indispensable for the architect restorer, are made possible in contemporary applications. Nowadays, the historical buildings documented via photogrammetry can be presented with their 3D models, various perspectives and maps including thematic information prepared in computer environment. Interactive multi-media presentations are also possible. The tools that make such presentations possible are developing in a rapid rate. These are namely film and digital cameras with high geometric accuracy, scanners with high resolution and image evaluation software. At the same time, the basic principles of photogrammetry are re-interpreted to give way to the development of various new methods. The significance of all these developments from the point of view of architectural conservation is interpreted in this article.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1.Hanke, K. ve Grussenmeyer, P., "Architectural Photogrammetry: Basic Theory, Procedures,Tools", ISPRS Commission V Tutorial, Corfu,2002.
 • 2.Pomaska, G., Applied Architectural Photo­grammetry for Conservation of Historical Buildings, Unpublished Lecture Notes, Bielefeld University of Applied Sciences, Minden, 2002.
 • 3.Pomaska, G., "Automated Processing of Digital Image Data in Architectural Surveying, Real Time Imaging Analysis", ISPRS Commission V Symposium, Halkodate, 637-642,1998.
 • 4.Pomaska, G.,"Stereoscopic Images for Visualization of Cultural Heritage", Photogrametric Measurement, Object Modeling and Documentation in Architecture and Industry, Tsessaloniki, 153-159,1999.
 • 5.Pomaska, G., "Reconstruction of the Appearance of Schloss Herborn back to 1540 and Its Multimedia Presentation", ISPRS Commission V Symposium, Cilt XXXIII, Amsterdam, 2000.
 • 6.Pomaska, G., "Image Acquisition for Digital Photogrammetry Using off the Shelf and Metric Cameras", Proceedings of the 18th International Symposium CIPA 2001, Potsdam, Germany,490-495,2001.
 • 7.Hamamcıoğlu-Turan, M., "Applied Architectural Photogrammetry - Defensionskaserne in Minden",Unpublished Research Project Report, Minden, 2002.
 • 8.www.rolleimetric.de
 • 9.www.fokus-GmbH-Leipzig.de
 • 10.Meydenbauer, A., Handbuch der Messbildkunst in Anwendung auf Baudenmaler und Reiseaufnahmen, Kapp Verlag, Halle, 1912.
 • 11.Fellbaum, M., "Low Cost Systems in Architectural Photogrammetry", International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Cilt XXIX, Bölüm B5, Washington DC, 771-777,1992.
 • 12.Bock, I. ve Pomaska, G., "Software Development for Remote Control of Digital Metric Cameras via LAN and Internet", Proceedings of the Commision V Sympossium, Close Range Imaging, Long Range Vision, Corfu, Greece, Cilt: XXXIV, Bölüm: 5 Kom..5, 3-11, 2002.
 • 13.www.imagefact.de
 • 14.Hamamcıoğlu-Turan, M., "Yapısal Bozulmaların Mimari İncelemesi-Dervişağa Medresesi Örneği", Yapı, No 259, 96-101, 2003.
 • 15.www.pms.co.at
 • 16.www.photoplan.net
 • 17.www.cipa.icomos.org
APA TURAN H (2004). Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. , 43 - 50.
Chicago TURAN Hamamcıoğlu Mine Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. (2004): 43 - 50.
MLA TURAN Hamamcıoğlu Mine Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. , 2004, ss.43 - 50.
AMA TURAN H Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. . 2004; 43 - 50.
Vancouver TURAN H Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. . 2004; 43 - 50.
IEEE TURAN H "Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi." , ss.43 - 50, 2004.
ISNAD TURAN, Hamamcıoğlu Mine. "Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi". (2004), 43-50.
APA TURAN H (2004). Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19(1), 43 - 50.
Chicago TURAN Hamamcıoğlu Mine Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 19, no.1 (2004): 43 - 50.
MLA TURAN Hamamcıoğlu Mine Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, 2004, ss.43 - 50.
AMA TURAN H Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19(1): 43 - 50.
Vancouver TURAN H Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2004; 19(1): 43 - 50.
IEEE TURAN H "Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi." Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 19, ss.43 - 50, 2004.
ISNAD TURAN, Hamamcıoğlu Mine. "Mimari fotogrametri alanındaki çağdaş gelişimlerin değerlendirilmesi". Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 19/1 (2004), 43-50.