Yıl: 2009 Cilt: 38 Sayı: 184 Sayfa Aralığı: 102 - 119 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri

Öz:
Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, Türkiye’deki bazı üniversitelerin fakülte ve yüksek okullarında zorunlu veya seçmeli ders olarak okutulmakta iken, Yükseköğretim Kurulu tarafından Eğitim Fakültelerinin programlarının güncellenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 2006 yılından itibaren zorunlu ders haline getirildi. Bunu sonucu olarak sözü edilen ders eğitim fakültemizin tüm programlarında okutulmaya başlandı. Ders etkinlikleri fakültedeki sınıf ortamından ziyade bizzat toplumun içerisinde uygulamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma ile topluma hizmet uygulamaları dersini alan öğrencilerin bu derse karşı tutumlarını, kazanımlarını ve topluma hizmet alanında hizmet veren kurum ve kuruluşların amaçlarını ve işlevlerini ortaya çıkarmak, toplumun ihtiyaçlarını ve üniversiteden beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, öğrencilere 20 sorudan oluşan bir anket ve toplumsal hizmet kuruluşlarının yöneticileriyle yapılan yarı yapılandırılmış mülakatlarla yürütülmüştür. Anket ve mülakat sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda toplumun üniversitelerden, ihtiyaçları kapsamında, beklentilerinin olduğu ve üniversite toplum ilişkisinin güçlendirilmesi gerektiği, bu dersi alan öğrencilerin de olumlu tutum ve davranış geliştirdikleri sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: kazanım üniversite öğrencileri öğrenci beklentileri öğrenci tutumları topluma hizmet uygulamaları dersi

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Atlaş, S. (2000). Eğitim Yoluyla Toplum Kalkınmasında Köy Enstitüleri
 • Çepni, S., Çil. E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı. PegemA Yayıncılık
 • Çınar İ. (2008). Eğitişim Dergisi, E-Eğitim, Bilim ve Sanat Dergisi, Üniversitenin Bazı Sorunları Sayı:18
 • Çuhadar, A. (2008). Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Aracılığı ile Yurttaş-Öğretmen Yaratmak
 • Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (2008) Kayseri
 • Kahraman, S. (2006). Köy Enstitüleri Unutulur mu?, Akşam
 • Nas Z., Çelik A & Gültekin N. (2008) Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları, Cilt:7, Sayfa:24
 • SHILS, E. (1988). The Üniversity and The City, From Medieval Origins to The Present, New York, Oxford University Pres.,Oxford.
 • Ortaş İ. (2009). Çukurova Üniversitesi Köy Enstitülerinin Önemi ve Fen Okuryazarı Olmak
 • Teknik Eğitim Fakültelerinin Yeniden Yapılandırılması Raporu (2007) YÖK
 • Varış F.(1998), Eğitimde Program Geliştirme: Teoriler, teknikler (6. Baskı). Ankara: Alkım.
 • Yükseköğretim Kanunu (2547 S.K.), Resmi Gazete, 17506; 6 Kasım 1981
APA AYVACI H, AKYILDIZ S (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. , 102 - 119.
Chicago AYVACI Hakan Şevki,AKYILDIZ Salih Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. (2009): 102 - 119.
MLA AYVACI Hakan Şevki,AKYILDIZ Salih Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. , 2009, ss.102 - 119.
AMA AYVACI H,AKYILDIZ S Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. . 2009; 102 - 119.
Vancouver AYVACI H,AKYILDIZ S Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. . 2009; 102 - 119.
IEEE AYVACI H,AKYILDIZ S "Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri." , ss.102 - 119, 2009.
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki - AKYILDIZ, Salih. "Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri". (2009), 102-119.
APA AYVACI H, AKYILDIZ S (2009). Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim, 38(184), 102 - 119.
Chicago AYVACI Hakan Şevki,AKYILDIZ Salih Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim 38, no.184 (2009): 102 - 119.
MLA AYVACI Hakan Şevki,AKYILDIZ Salih Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim, vol.38, no.184, 2009, ss.102 - 119.
AMA AYVACI H,AKYILDIZ S Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim. 2009; 38(184): 102 - 119.
Vancouver AYVACI H,AKYILDIZ S Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri. Milli Eğitim. 2009; 38(184): 102 - 119.
IEEE AYVACI H,AKYILDIZ S "Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri." Milli Eğitim, 38, ss.102 - 119, 2009.
ISNAD AYVACI, Hakan Şevki - AKYILDIZ, Salih. "Topluma hizmet uygulamaları dersinin bireye ve topluma kazandırdıkları ve toplumun beklentileri". Milli Eğitim 38/184 (2009), 102-119.