Yıl: 2009 Cilt: 39 Sayı: 5 Sayfa Aralığı: 661 - 669 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications

Öz:
Amaç: Diabetes Mellitusta, diyabetik komplikasyonlar ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkileri konu alan çalışmalar çalışmamızın ilham kaynağı olmuştur. Bu çalışmada, Diyabetik hastalarda hastalık sürecinin ve komplikasyonlarının kognitif fonksiyonlar ile olan çeşitli ilişkilerini araştırdık.Yöntem ve gereçler: Tip 2 diyabetli hastalar, hastalıklarının durumu, diyabetik komplikasyonlar ve kognitif fonksiyonları (Mini Mental Durum İncelemesi ile ) yönünden incelendi . Hastaların sonuçları kontrol grubu ile karşılaştırıldı.Bulgular: Çalışmada, 75 diyabetik hasta ve 49 kontrol vakasını inceledik. Kontrol grubunun “Oryantasyon” (P = 0,006), “Dikkat ve Hesaplama” (P = 0,002), ve “Toplam” (P < 0,001), skorları diyabetik grubunkilerden anlamlı olarak yüksek idi. Diabetik hastalarda “Hastalık süresi” ile çeşitli kognitif fonksiyonlar arasında negative korelasyonlar saptadık. HBAIC düzeyleri 6 ve daha düşük olan diyabetik hastaların “Hatırlama” skorları, HBAIC düzeyleri 6.1 ve daha yüksek olanlarınkinden daha yüksek idi (P = 0,049). Diyabetli hastalarda ayrıca “Kayıt” skorları ile Retinopati komplikasyonu arasında, “Oryantasyon” ve “Toplam” skorlar ile hipertansiyon arasında olumsuz ilişkiler gözledik. Sonuç: Tip 2 Diabetes Mellitus, kognitif fonksiyonları olumsuz yönde etkileyebilir. Hastalığın süresi, yüksek serum HBAIC seviyeleri, hipertansiyon ve retinopati belirgin ek risk faktörleridir. Tip 2 diabetes Mellitusun yönetiminde kognitif fonksiyon incelenmesi rutin bir işlem olmalıdır.
Anahtar Kelime: Diabetik retinopati Diabetes mellitus Kavrayış bozuklukları Diyabet komplikasyonları

Konular: Cerrahi

Tip 2 diyabetli kişilerde kognitif bozulma ve uzun süreli komplikasyonlarla ilişkisi

Öz:
Abstract: Aim: Studies about relationships between diabetes mellitus, diabetic complications, and cognitive functions have been initiative factors for this study. We evaluated various relations between procedure of the disease, diabetic complications, and cognitive functions among diabetic subjects. Materials and methods: Type-2 diabetic patients were evaluated for their disease status, complications, and cognitive functions (by Mini Mental State Examination (MMSE) test). We compared MMSE results of the patients with the control group. Results: We evaluated 75 patients with type-2 diabetes mellitus and 49 control subjects. Orientation (P = 0.006), attention and calculation (P = 0.002), and total (P < 0.001) scores of the control group were significantly greater compared to the diabetic group. We observed negative correlation between the length of disease and cognitive functions within the diabetic group. Recall scores of the diabetic subjects with 6 and less HBAIC levels were significantly greater than those with 6.1 and greater levels (P = 0.049). We observed negative relations between registration scores and retinopathy, but not between orientation and total scores and hypertension among diabetic subjects. Conclusion: Type-2 diabetes mellitus may destroy cognitive function. Length of disease, high serum HBAIC levels, hypertension, and retinopathy are significant additional risk factors. We conclude that cognitive function assessment should be routine procedure in the management of type-2 diabetes mellitus.
Anahtar Kelime: Diabetes Complications Diabetic Retinopathy Diabetes Mellitus Cognition Disorders

Konular: Cerrahi
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
  • 1. Ferguson SC, Blane A, Perros P , McCrimmon RJ, Best JJ, Wardlaw J et al. Cognitive ability and brain structure in type 1 diabetes: relation to microangiopathy and preceding severe hypoglycemia. Diabetes 2003; 52: 149-56.
  • 2. Ryan CM, Williams TM, Finegold DN, Orchard TJ. Cognitive dysfunction in adults with type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus of long duration: efects of recurrent hypoglycemia and other chronic complications. Diabetologia 1993; 36: 329-34.
  • 3. Austin EJ, Deary IJ. Efects of repeated hypoglycemia on cognitive function: a psychometrically validated reanalysis of the Diabetes Control and Complications Trial data. Diabetes Care 1999; 22: 1273-7.
  • 4. Ferguson SC, Deary IJ, Evans JC, Ellard S, Hattersley AT, Frier BM. Apo lipoprotein-e inluences aspects of intellectual ability in type 1 diabetes. Diabetes 2003; 52: 145-8.
  • 5. Hofman RG, Speelman DJ, Hinnen DA, Conley KL, Guthrie RA, Knapp RK. Changes in cortical functioning with acute hypoglycemia and hyperglycemia in Type I diabetes. Diabetes Care 1989; 12: 193-7.
  • 6. Dejgaard A, Gade A, Larsson H, Balle V, Parving A, Parving HH. Evidence for diabetic encephalopathy. Diabet Med 1991; 8: 162-7.
  • 7. Aiello LP, Gardner TW, King GL, Blankeship G, Cavallerrano JD, Fellis FL et al. Technical review: diabetic retinopathy. Diabetes Care 1998; 21: 143-56.
  • 8. 30. UK Prospective Diabetes Study Group. Tight blood pressure control and risk of macro vascular and micro vascular complications in type 2 diabetes (UKPDS 38). BMJ 1998; 317: 703-13.
  • 9. Ivnik RJ, Smith GE, Cerhan JH, Boeve BF, Tangalos EG, Petersen RC. Understanding the diagnostic capabilities of cognitive tests. Clin Neuropsychol. 2001; 15: 114-24.
  • 10. Tangalos EG, Smith GE, Ivnik RJ, Petersen RC, Kokmen E, Kurland LT et al.he Mini-Mental State Examination in general medical practice: clinical utility and acceptance. Mayo Clin Proc 1996; 71: 829-37.
APA TEKİN O, ÇUKUR S, KARADAĞ R, TUNCA A, GÖKTAŞ O, Ozkara A, IŞIK B, CEBECİ S, YİĞİTOĞLU M (2009). Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. , 661 - 669.
Chicago TEKİN Oğuz,ÇUKUR Serdar,KARADAĞ REMZİ,TUNCA Ayşe,GÖKTAŞ Olgun,Ozkara Adem,IŞIK Bünyamin,CEBECİ Sevsen,YİĞİTOĞLU M. Ramazan Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. (2009): 661 - 669.
MLA TEKİN Oğuz,ÇUKUR Serdar,KARADAĞ REMZİ,TUNCA Ayşe,GÖKTAŞ Olgun,Ozkara Adem,IŞIK Bünyamin,CEBECİ Sevsen,YİĞİTOĞLU M. Ramazan Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. , 2009, ss.661 - 669.
AMA TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. . 2009; 661 - 669.
Vancouver TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. . 2009; 661 - 669.
IEEE TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M "Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications." , ss.661 - 669, 2009.
ISNAD TEKİN, Oğuz vd. "Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications". (2009), 661-669.
APA TEKİN O, ÇUKUR S, KARADAĞ R, TUNCA A, GÖKTAŞ O, Ozkara A, IŞIK B, CEBECİ S, YİĞİTOĞLU M (2009). Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. Turkish Journal of Medical Sciences, 39(5), 661 - 669.
Chicago TEKİN Oğuz,ÇUKUR Serdar,KARADAĞ REMZİ,TUNCA Ayşe,GÖKTAŞ Olgun,Ozkara Adem,IŞIK Bünyamin,CEBECİ Sevsen,YİĞİTOĞLU M. Ramazan Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. Turkish Journal of Medical Sciences 39, no.5 (2009): 661 - 669.
MLA TEKİN Oğuz,ÇUKUR Serdar,KARADAĞ REMZİ,TUNCA Ayşe,GÖKTAŞ Olgun,Ozkara Adem,IŞIK Bünyamin,CEBECİ Sevsen,YİĞİTOĞLU M. Ramazan Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. Turkish Journal of Medical Sciences, vol.39, no.5, 2009, ss.661 - 669.
AMA TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. Turkish Journal of Medical Sciences. 2009; 39(5): 661 - 669.
Vancouver TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications. Turkish Journal of Medical Sciences. 2009; 39(5): 661 - 669.
IEEE TEKİN O,ÇUKUR S,KARADAĞ R,TUNCA A,GÖKTAŞ O,Ozkara A,IŞIK B,CEBECİ S,YİĞİTOĞLU M "Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications." Turkish Journal of Medical Sciences, 39, ss.661 - 669, 2009.
ISNAD TEKİN, Oğuz vd. "Cognitive impairment among type-2 diabetic subjects and its relationship with long-term complications". Turkish Journal of Medical Sciences 39/5 (2009), 661-669.