Yıl: 2009 Cilt: 23 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 351 - 365 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü

Öz:
Çalışma, toplumu oluşturan her bireyin hak ve sorumluluğudur. 1924,1961 ve 1982 Anayasaları herhangi bir ayırım yapmaksızın bu hak ve sorumluluğu herkese vermiştir. Bu çalışmada genel olarak Dünyada ve Türkiye’de istihdam edilen kadın işgücü ve özel olarak da Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde çalışan kadın işgücü sayısal veriler yardımıyla incelenmiştir.
Anahtar Kelime:

Konular: İş Sosyal Çalışma İşletme Sosyoloji İktisat İşletme Finans Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Altan, Ö.Z. (1980). Kadın işçiler ve Türkiye’de kadın işçilerin 1475 sayılı iş kanunu ile korunması. Eskişehir: Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi.
 • Altan, Ö.Z. (2006). Sosyal politika. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Borjas, G. J. (2005). Labor Economics. Boston: McGraw-Hill.
 • Çitçi, O. (1982). Kadın sorunu ve Türkiye’de kamu görevlisi kadınlar. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Dalkıranoğlu, T. (2006). Çalışma yaşamında kadın işgücü ve cinsiyet ayrımcılığı: Konaklama işletmelerinde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Eğitim-Sen. (2004). 1. Kadın kurultayı. Ankara: Yazar.
 • Ekmekçi, Y. (2004). Türkiye’de kadın işgücünün gelişimi ve çalışma yaşamında karşılaştıkları engeller. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Ersoy, O. (1969) Ankara Üniversitesi kütüphanecilik bölümünün onbeş yılı. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, 18 (4). 22 Şubat 2009 tarihinde http://www. kutuphaneci.org.tr/ web/node.php? adresinden erişildi.
 • Ertürk, Ş. (2008) Uluslararası belgeler ve Avrupa Birliği direktifl eri ışığında çalışma hayatımızda kadın erkek eşitliği. Ankara: Belediye-İş Sendikası.
 • Goodson, P. (2008). Male Librarians: Gender issues and sterootypes. Library Student Journal, 20 Mart 2009 tarihinde http:www.librarystudentjournal.org adresinden erişildi.
 • International Federation of Library of Associations and Institutions [IFLA] (2003) Global library statistics: 1990-2000, 31 Mart 2009 tarihinde www.ifl a.org/III/ wsis/wsis-stats4pub_v.pdf adresinden erişildi.
 • İncioğlu, A. (2001). Kadının çalışma yaşamındaki sorunları ve Bankacılık Sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • İşveren (2007). Kadınlar ve gençler. İşveren, 45 (1). 23 Mart 2009 tarihinde http:// www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?yazi_id=1621&id=84 adresinden erişildi.
 • Karakaş, S. (1999). Türkiye’de ilk kütüphanecilik bölümünün kuruluşu ve Emily Dean. Türk Kütüphaneciliği, 13 (4). 22 Şubat 2009 tarihinde http://www. kutuphaneci.org.tr /web/node.php? adresinden erişildi.
 • Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD] (1980-2000). Labour Statistics. Paris: Yazar.
 • Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM] (2000-2007). Yükseköğretim istatistikleri. Ankara: Yazar.
 • Ötüken, A. (1979) Kütüphaneciliğimiz için-Milli Kütüphane nasıl kuruldu ve Türkiye’de kütüphanecilik öğretiminin tarihçesi. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği
 • Selamoğlu, A. ve Lordoğlu, K. (2006). Katılım sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye’de işgücü ve istihdamın görünümü. Ankara: Belediye-İş.
 • Stukas, J. F., Kirkland, J. ve Myers, M. (1990). Do libraries pay fair? Library Journal 115, 20 Mart 2009 tarihinde http://web.ebscohost.com/ehost adresinden erişildi.
 • Topçuoğlu, O. (1984) Cumhuriyet döneminde Olaylarda ve mesleklerde basınımızda yeralan ilk kadınlar. Ankara: Demircioğlu Matbaacılık.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (1999). Cinsiyete dayalı ayrımcılık: Türkiye’de eğitim sektörü örneği. Ankara: Yazar.
 • T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (2000) Kentlerde kadınların iş yaşamına katılım sorunlarının sosyo-ekonomik ve kültürel boyutları. Ankara: Yazar.
 • Türk Dil Kurumu. (2008) Sesli sözlük. 4 Mart 2009 tarihinde http://www.tdk.gov. tr adresinden erişildi.
 • Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği. [TÜSİAD] (2008). Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliği: Sorunlar öncelikler ve çözüm önerileri [Elektronik versiyon]. İstanbul: Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). İşgücü istatistikleri. 20 Şubat 2009 tarihinde http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?tb_id=25&ust_id=8 adresinden erişildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2009). Kültür istatistikleri. 20 Şubat 2009 tarihinde htt p://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?tb_id=15&ust_id=5 adresinden erişildi.
 • U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics. (2005 Women in the Labor Force: Data Book. 3 nisan 2009 tarihinde http://www.bls.gov/cps/wlfdatabook2005. htm adresinden erişildi.
 • Üner, S. (2008). Toplumsal cinsiyet eşitliği. 4 nisan 2009 tarihinde http://www.aileicisiddet.net/egitim/set/Toplumsal-Cinsiyet-Esitligi.pdf adresinden erişildi.
APA YÖRÜ ATIL H (2009). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. , 351 - 365.
Chicago YÖRÜ ATIL Halime Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. (2009): 351 - 365.
MLA YÖRÜ ATIL Halime Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. , 2009, ss.351 - 365.
AMA YÖRÜ ATIL H Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. . 2009; 351 - 365.
Vancouver YÖRÜ ATIL H Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. . 2009; 351 - 365.
IEEE YÖRÜ ATIL H "Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü." , ss.351 - 365, 2009.
ISNAD YÖRÜ ATIL, Halime. "Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü". (2009), 351-365.
APA YÖRÜ ATIL H (2009). Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği, 23(2), 351 - 365.
Chicago YÖRÜ ATIL Halime Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği 23, no.2 (2009): 351 - 365.
MLA YÖRÜ ATIL Halime Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği, vol.23, no.2, 2009, ss.351 - 365.
AMA YÖRÜ ATIL H Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği. 2009; 23(2): 351 - 365.
Vancouver YÖRÜ ATIL H Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü. Türk Kütüphaneciliği. 2009; 23(2): 351 - 365.
IEEE YÖRÜ ATIL H "Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü." Türk Kütüphaneciliği, 23, ss.351 - 365, 2009.
ISNAD YÖRÜ ATIL, Halime. "Türkiye'deki üniversite kütüphanelerinde kadın işgücü". Türk Kütüphaneciliği 23/2 (2009), 351-365.