Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 3 Sayfa Aralığı: 133 - 139 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi

Öz:
Denge, koordinasyon kavramı içinde değerlendirilmektedir ve basitçe destek yüzeyi üzerinde vücut ağırlık merkezini koruma yeteneği olarak tanımlanır. Koordinasyon ise amaca uygun, düzgün, kontrollü hareketler yapabilme yeteneğidir. İnce motor yeteneklerin kullanılmasında, mesleki aktivitelerin gerçekleştirilmesinde, yürüme, koşma, atlama gibi günlük yaşamla ilgili basit ve yardımcı aktiviteleri yapmada motor koordinasyon gereklidir. Koordine hareketler, iyi bir denge ve postür fonksiyonu ile birlikte sinerjistik ve resiprokal kas aktivitelerinin doğru sıralama ve zamanlamasını gerektirir. Erekt postürün sağlanması ve aktiviteler sırasında dengenin sürdürülebilmesi için, oldukça karmaşık nöromüsküler mekanizmalar gereklidir. Bu mekanizma, çeşitli duysal kaynaklardan (proprioseptif, görsel, vestibuler) vücudun uzaydaki konumu, yönelimi ve hareketleri ile ilgili bilgi elde eden ve bu bilgiyi kütle merkezini destek merkezinde tutma konusunda uygun bir motor yanıt üretmek için kullanan bir sinir kas etkileşiminden oluşmaktadır. Birçok sistemin katıldığı, oldukça karmaşık bir fonksiyon olan dengenin değerlendirilmesinde; duyu, motor ve biyomekanik faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. İncelemeler problemin nedenleri ve derecesi hakkında fikir verecek nitelikte çok boyutlu olmalıdır. Bu amaçla denge fonksiyonunun değerlendirilmesine yönelik basitten karmaşık tekniklere kadar birçok klinik ve laboratuvar değerlendirme yöntemi geliştirilmiştir. Denge bozukluğu, duyusal ve motor kontrol sistemini etkileyen birçok nedenle ortaya çıkabilir ve fonksiyonel kapasiteyi, bağımsız yaşam ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Doğru bir değerlendirme ile tedaviye yönelik tıbbi rehabilitasyon ve cerrahi müdahele planları kolaylaşır. Bu derleme makalede klinik uygulamalarda ve bilimsel çalışmalarda denge fonksiyonunun değerlendirilmesinde kullanılan klinik ve laboratuvar değerlendirme yöntemleri üzerinde durulmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Rehabilitasyon

The evaluation of the balance function

Öz:
The balance is evaluated within the concept of the coordination and it is simply defined as the ability to keep the center of gravity of the body on the support surface. The coordination is the ability to make relevant, proper and controlled moves. Motor coordination is required in use of fine motor skills, in realisation of professional activities and performing basic and assistive activities associated with daily life such walking, running and jumping. Coordinated moves require a proper sequence and timing of the sinergistic and reciprocal mucle activities beside a good balance and posture function. Very complicated neuromuscular mechanisms are necessary to obtain the erect posture and to maintain the balance during activities. This mechanism includes a neuromuscular interaction that receives data on position in space, tropism and movements of the body from various sensorial sources (proprioseptive, visual, vestibular) and uses this data to generate a proper motor response to maintain the mass center at the support center.The sensorial, motor and biochemical factors must be considered in evaluation of balance that is a very complicated function including many systems. The investigations must be multi-dimensional to provide data on reasons and grade of the problem. For this purpose, numerous clinical and laboratory methods have been developed from simple to complicated techniques for evaluation of balance function. Balance disorders may be revealed due to many reasons that affect sensorial and motor control systems and may affect the functional capacity, independent life and life quality negatively. An accurate evaluation may ease the treatment-oriented medical rehabilitation and plans for surgical interventions. This review article has dwelled on clinical and evaluation methods that have been used for evaluation of balance function in clinical applications and scientific works.
Anahtar Kelime:

Konular: Genel ve Dahili Tıp Rehabilitasyon
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Sindel D, Denge ve Koordinasyon Egzersizleri, In: Diniz F, Ketenci A, Ed. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevi; 2000. p. 227-37.
 • 2. Michael E. Rogers ME. Balance and Bands,The Journal Active Aging. 2003 Sept.-Oct.: 24-32.
 • 3. Means KM, Rodell DE, O’Sullivan P et al. Use of an obstacle course to assess balance and mobility in the elderly: A validation study. Am J Phys Med Rehabil 1996;75:88-95.
 • 4. Duncan PW, Weiner DK. Chandler J. Studenski S. Functional Reach: A New Clinical Measure of Balance, Journal of Gerontology. Medical Sciences 1990;45:192-7.
 • 5. Emily A, Keshner PT. Postural Abnormalities in Vestibular Disorders Chapter:3,In: Vestibular Rehabilitation, Ed:Herdman SJ, Wolf SL, Second Edition, FA. Davis Company, Philadelphia 2000. p. 52-8.
 • 6. Judge OJ, Lindsey C, Underwood M, Winsemius D. Balance Improvements in Older Women: Effects of Exercise Training, Phys Ther 1993;73:254-65.
 • 7. Bohannon RW, Larkin PA, Cook AC, Gear J et al. Decrease in timed balance test scores with aging. Phys Ther 1984;64:1067-70.
 • 8. MS Clark, The Unilateral Forefoot Balance Test: Reliability and validity for measuring balance in late midlife women. NZ Journal of Physiotherapy 2007;35:110-8.
 • 9. Black FO. Normal subject postural sway during the Romberg test. Am J Otolaryngol 1982:3;309-18.
 • 10. Anacker SL, Di Fabio RP. Influence of sensory inputs on standing balance in community dwelling elders with a recent history of falling. Phys Ther 1992;72:575-81.
 • 11. http://www.onbalance.com/neurocom/protocols/sensoryImpairment/CITSIB.aspx
 • 12. Di Fabio PR, Seay R. Use of the “Fast Evaluation of Mobility, Balance and Fear” in Elderly Community Dwellers; Validity and Reliability. Phys Ther 1997;77:904-16.
 • 13. http://resourcesonbalance.com/neurocom/protocols/sensoryimpairment/index.aspx
 • 14. Nashner L. Adaptation of human movement to altered environments. Trends Neurosci 1982:5:358-461.
 • 15. http://www.onbalance.com/neurocom/protocols/motorImpairment/los.aspx
 • 16. Black FO. "Clinical status of computerized dynamic posturography in neurotology." Current Opinion in Otolarynogol Head Neck Surg 2001;9:314-8.
 • 17. Horak FB, Shumway Cook A. Assessing the Influence of Sensory Interaction on Balance. Phys Ther 1986;66:1548-50.
 • 18. Gustafson AS, Noaksson L, Kronhed AG, Möller M et al. Changes in Balance Performance in Physically Active Elderly People Aged 73-80, Scand J Rehab Med 2000;32:168-72.
 • 19. Nashner LM (ed.) Computerized dynamic posturography. Handbook of balance function and testing. Jacobson G, Newman C, Kartush J (eds.). Mosby Year Book, St. Louis, 1993;280-307.
 • 20. http://www.onbalance.com/neurocom/protocols/motorImpairment/mct.aspx
 • 21. http://www.onbalance.com/neurocom/protocols/motorImpairment/adt.aspx
 • 22. Whitney SL, Management of the Elderly Person with Vestibular Dysfunction, Chapter: 22, In: Vestibular Rehabilitation, Ed: Herdman SJ Wolf SL, Second Edition, FA. Davis Company, Philadelphia 2000. p. 510-533).
 • 23. Hill KD, Schwarz JA, Kalogeropoulos AJ, Gibson SJ. Fear of falling revisited. Arch Phys Med Rehabil 1996;77:1025-9.
 • 24. Arroyo JF, Herrmann F, Saber H, et al. Fast evaluation test for mobility balance, and fear: a new strategy for the screening of elderly fallers. Arth Rheum 1994;37:416. Abstract.
 • 25. Berg KO, Maki BE, Williams JI, Holliday PJ, Wood-Dauphinee SL. Clinical and laboratory measures of postural balance in an elderly population. Arch Phys Med Rehabil 1992;73:1073-80.
 • 26. Ünlü ‹, Saraçoğlu M, Erdem HR, Nacır B, Samim E. Kronik unilateral periferik vestibüler bozukluğu olan hastalarda vestibüler rehabilitasyon programının etkinliği (Uzmanlık Tezi).
 • 27. Balaban Ö, Nacır B, Erdem HR, Karagöz A, Çakıt BD, Erbaş B, Geriatrik hastalarda denge egzersiz programının denge fonksiyonu ve düşme riski üzerine etkisi (Uzmanlık Tezi, Yayın Aşamasında).
 • 28. MG Sue, T Li-Chen, T Yue-Her, Chun-Hou W, Psychometric Properties of Functional Balance Assessment in Children With Cerebral Palsy, Neurorehabilitation and Neural Repair 2008;22:745-53.
 • 29. Stevenson TJ, Garland SJ. Standing balance during internally produced perturbations in subject with hemiplegia: validation of the balance scale Arch Phys Med Rehab 1996;77:656-72.
 • 30. Whitney SL, Management of the Elderly Person with Vestibular Dysfunction, Chapter: 22 In: Vestibular Rehabilitation, Ed: Herdman SJ Wolf SL, Second Edition, FA. Davis Company, Philadelphia 2000. p. 510-533)
 • 31. Tinetti ME. Performance oriented assessment of mobility problems in the elderly patient. Am Geriatr Soc. 1986;34:119-26.
 • 32. Tinetti ME,Williams TF, Mayewski R, Fall Risk Index for elderly patients based on number of chronic disabilities.Am J Med 1986:80:429-43.
 • 33. Riemann B, Guskiewicz K . Effects of mild head injury on postural stability as measured through clinical balance testing. Journal of Athletic Training 2000;35:19-25.
 • 34. Bennie S, Brunner K, Dizon A, Feitz H, Measurements of balan- ce: comparison of the timed ‘’up and go’’ test and the functional reach test with the berg balance scale. J Phys Ther Sci 2003;15:93-7. 35. Mathias S, Nayak U, Isaacs B. Balance in elderly patients: the "Get-up and Go" test. Arch Phys Med Rehabil 1986;67:387-9.
 • 36. Newton RA. Validity of the multi-directional reach test: A practical measure of limits of stability in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001;56:248-52.
 • 37. Brauer S, Burns Y, Galley P. Lateral reach: a clinical measure of mediolateral postural stability. Physiotherapy Research ‹nternatio- nal 1999;4:81-8.
 • 38. Weiner DK, Bongiorni DR, Studenski SA, et al. Does Functional Reach Improve With Rehabilitation? Arch Phys Rehabil 1993:74;796-800.
APA BALABAN Ö, Nacır B, Erdem H, Karagoz A (2009). Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. , 133 - 139.
Chicago BALABAN Özlem,Nacır Barış,Erdem Hatice Rana,Karagoz Aynur Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. (2009): 133 - 139.
MLA BALABAN Özlem,Nacır Barış,Erdem Hatice Rana,Karagoz Aynur Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. , 2009, ss.133 - 139.
AMA BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. . 2009; 133 - 139.
Vancouver BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. . 2009; 133 - 139.
IEEE BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A "Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi." , ss.133 - 139, 2009.
ISNAD BALABAN, Özlem vd. "Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi". (2009), 133-139.
APA BALABAN Ö, Nacır B, Erdem H, Karagoz A (2009). Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 12(3), 133 - 139.
Chicago BALABAN Özlem,Nacır Barış,Erdem Hatice Rana,Karagoz Aynur Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 12, no.3 (2009): 133 - 139.
MLA BALABAN Özlem,Nacır Barış,Erdem Hatice Rana,Karagoz Aynur Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, vol.12, no.3, 2009, ss.133 - 139.
AMA BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2009; 12(3): 133 - 139.
Vancouver BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi. 2009; 12(3): 133 - 139.
IEEE BALABAN Ö,Nacır B,Erdem H,Karagoz A "Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi." Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi, 12, ss.133 - 139, 2009.
ISNAD BALABAN, Özlem vd. "Denge fonksiyonunun değerlendirilmesi". Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 12/3 (2009), 133-139.