Yıl: 2010 Cilt: 16 Sayı: 2 Sayfa Aralığı: 329 - 335 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga

Öz:
Süt üretimi ile süt üretiminde kullanılan faktörler arasındaki ilişkilerin incelendiği ve süt üretim maliyetinin hesaplandığı bu çalışmada kullanılan veriler süt sığırcılığı üretim faaliyetinde bulunan 94 işletmeden yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Süt sığırcılığında kaba ve kesif yem masraflarının toplam üretim masrafları içerisinde %57 ve değişen masraflar içerisinde ise %71’ini oluşturduğu belirlenmiştir. Süt sığırcılığı üretim masraflarının %20.99’unun PDKA’na (Prodüktif Demirbaş Kıymet Artışı), %76.31’inin süt üretimine ve %2.7’sinin gübre üretimine ait olduğu belirlenmiş ve 1 kg süt üretim maliyeti 0.407 TL olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yapılan path analizi sonucunda süt üretiminde meydana gelen varyasyonun %61.49’unun kesif ve kaba yem kullanımında meydana gelen değişmelerle açıklanabildiği belirlenmiştir. Path analizi ile süt üretiminde kullanılan yem maddelerinin süt üretimi üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri incelenmiştir. Sonuç olarak süt verimi üzerine en fazla etkiyi silajlık mısır (%20) ve arpanın (%14) yaptığı belirlenmiştir.
Anahtar Kelime: mısır silajı sığır üretim maliyeti Zea mays süt verimi süt üretimi Hordeum vulgare arpa maliyet mısır bitkisel yem silaj Türkiye süt sığırı yem değerlendirmesi Çanakkale süt fiyatları

Konular: Veterinerlik

Süt üretimini etkileyen faktörler ve süt üretim maliyeti: Çanakkale İli biga İlçesi örneği

Öz:
In this study, the relationship between milk production and the factors used in milk production have been analyzed and the cost of milk production has been calculated. The data used for this study has been acquired from 94 dairy cattle breeder enterprises by the face to face survey method. It has been determined that the forage and concentrated feed costs compose 57% of the total production costs and 71% of the variable costs. It has been also determined that the dairy cattle breeding production division of the costs belong to 20.99% of productive stock value (PSA), 76.31% of milk production and 2.7% of manure production and 1 kg milk cost has been calculated as 0.29$. Additionally, according to the path analysis, it has been found out that the 61.49% variation resulting from the milk production can be explained with the changes resulting in the use of forage and concentrated feed. Through the path analysis, the direct and indirect effects of the feed materials used on the milk production have been analyzed. As a result, it has been found that silage maize (20%) and barley(14%) have the biggest effect on the milk yield.
Anahtar Kelime: costs maize forage silage Turkey dairy cattle feed evaluation Canakkale milk prices maize silage cattle production costs Zea mays milk yield milk production Hordeum vulgare barley

Konular: Veterinerlik
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
APA AKTÜRK D, BAYRAMOĞLU Z, SAVRAN F, TATLIDİL F (2010). The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. , 329 - 335.
Chicago AKTÜRK Duygu,BAYRAMOĞLU Zeki,SAVRAN Ferhan,TATLIDİL F. Füsun The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. (2010): 329 - 335.
MLA AKTÜRK Duygu,BAYRAMOĞLU Zeki,SAVRAN Ferhan,TATLIDİL F. Füsun The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. , 2010, ss.329 - 335.
AMA AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. . 2010; 329 - 335.
Vancouver AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. . 2010; 329 - 335.
IEEE AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F "The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga." , ss.329 - 335, 2010.
ISNAD AKTÜRK, Duygu vd. "The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga". (2010), 329-335.
APA AKTÜRK D, BAYRAMOĞLU Z, SAVRAN F, TATLIDİL F (2010). The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(2), 329 - 335.
Chicago AKTÜRK Duygu,BAYRAMOĞLU Zeki,SAVRAN Ferhan,TATLIDİL F. Füsun The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16, no.2 (2010): 329 - 335.
MLA AKTÜRK Duygu,BAYRAMOĞLU Zeki,SAVRAN Ferhan,TATLIDİL F. Füsun The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.16, no.2, 2010, ss.329 - 335.
AMA AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16(2): 329 - 335.
Vancouver AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2010; 16(2): 329 - 335.
IEEE AKTÜRK D,BAYRAMOĞLU Z,SAVRAN F,TATLIDİL F "The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga." Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16, ss.329 - 335, 2010.
ISNAD AKTÜRK, Duygu vd. "The factors affecting milk production and milk production cost: Çanakkale case - biga". Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 16/2 (2010), 329-335.