Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları

Yıl: 2009 Cilt: 2009 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 36 - 49 Metin Dili: Türkçe

Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları

Öz:
Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançlarını belirlemek ve aralarında anlamlı bir fark olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara merkez ilçelerinde görev yapmakta olan 311 sınıf öğretmeni ve 180 yönetici oluşturmuştur. Çalışmada Milson ve Mehlig (2002) tarafından geliştirilen ve 24 maddeden oluşan karakter eğitimi öz-yeterlik inancı ölçeği Türkçe’ye çevrilerek uygulanmıştır. Gerek öğretmenlerin, gerekse okul yöneticilerinin ölçeğe verdikleri yanıtların dağılımı, karakter eğitimine ilişkin yüksek yeterlik inancını işaret etmektedir. Araştırma sonunda öğretmenlerin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançlarının cinsiyet, eğitim durumu, kıdem, sınıf mevcudu ve hizmet-içi eğitim alma değişkenlerine göre değişiklik göstermediği; sadece sınıf düzeyine göre anlamlı bir fark gösterdiği bulunmuştur. Okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları cinsiyet, kıdem, eğitim durumu, yöneticilik süresi ve karakter eğitimine ilişkin hizmet-içi eğitim alıp/almama değişkenlerine göre değişiklik göstermemektedir. Elde edilen bulgulara göre yöneticilik deneyimi, karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançlarını olumlu yönde etkilemektedir. Öğretmen ve yöneticilerin öz-yeterlik puan ortalamaları arasında kişisel, genel ve toplam yeterlikte yöneticiler lehine anlamlı bir fark vardır.
Anahtar Kelime: okul yöneticileri ilk öğretim yöneticileri öz yeterlik ölçeği okul müdürü öz yeterlik inancı ilk öğretim öğretmenleri karakter eğitimi Ankara sınıf öğretmenleri ilk öğretim okulu müdürleri

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Alfassi, M. (2003). Promoting the will and skill of students at academic risk: An evaluation of an instructional design geared to foster achievement, self-efficacy and motivation. Journal of Instructional Psychology, 30,28-40.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84,191-215.
 • Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In.V.S.Ramachaudran(Ed), Encylopedia of human behavior. (pp.71-81). New York: Academic Press.
 • Berkowitz, M.W. (1999). Building a good person. In M. M. Williams ve E. Schaps (Eds). Character education: The foundation for teacher education. Washington, DC: Character Education Partnership and Association of Teacher Educators.
 • Black, S. (1996). The character conundrum. American School Board Journal, 183, 29-31.
 • Character Education Partnership.(1999). Character education: A national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people (Questions and answers). Washington, DC: Character Education Partnership, 1999.
 • Demirhan, C. (2008). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gibson, S. ve Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4),569-582.
 • Halstead, J.M. ve Taylor, M.J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of of Education, 30(2), 169-202.
 • Haynes, C. C. (1994). Character education in the public schools. In C.C.Haynes(Ed.) Finding common ground: A first amendment guide to religion and public education. Nashville,TN:Freedom Forum First Amendment Center, ED 379743.
 • Lapsley, D. K, ve Power, F.C. (2005). Character psychology and character education. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
 • Lee,W.S. (2005). Encylopedia of school psychology, Sage Publication.
 • Leming, J. S. (2000). Tell me a story: An evaluation of a literature-based character education programme. Journal of Moral Education, 29(4),413-427.
 • Lickona, T. (1993). The return of character education. Educational Leadership, 51, 6-11.
 • Lickona, T., Schaps ,E., ve Lewis, C. (1996) Eleven principles of effective character education. Washington, DC: Character Education Partnership.
 • McClellan, B. E. (1992). Schools and the shaping of character: Moral education in America. In: ERIC Clearinghouse for Social Studies/Social Science Education. (ED 352310).
 • Milson, A. J. ve Mehlig, L. M. (2002). Elementary school teachers’ sense of efficacy for character education. The Journal of Educational Research, 96 (1), 47-53.
 • Milson, A.J. (2003). Teachers’ sense of efficacy fort the formation of students’ character. Journal of Research in Character Education, 1(2),89-106.
 • Nucci, L. (2005). Conflict, contradiction and contrarian elements in moral development and education. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
 • Özmen, F. (2003). Eğitimde okul ve sınıf. M. Taşpınar (Ed) Öğretmenlik mesleği. Ankara: Nobel Basımevi.
 • Pajares, F. (1991).Current directions in self efficacy research In M. Maehr ve P. R. Pintrich (Ed) Advances in motivation and achievement. 10, 1 - 49, Greenwich, CT: JAI Press.
 • Ryan, K. (1993). Mining the values in the curriculum. Educational Leadership, 16-18.
 • Ryan, K. (1996). Character education in the United States. Journal For A Just and Caring Education, January,75 – 84. EJ 521443.
 • Ryan, K. A. ve Bohlin, K. E. (1999). Building character in schools: Practical ways to bring moral instruction to life. San Francisco: Jossey-Bass.
 • Ryan, K. ve Bohlin, K. (2000). Teacher education’s empty suit: Why is targeted preparation on character development and the teaching of core ethical values missing? Education Week, 19 (26), 41-42.
 • Şişman, M. (2004). Öğretmenliğe giriş. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Şişman,M. ve Turan, S.(2004). Eğitim ve okul yönetimi. Y.Özden (Ed) Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Tschannen-Moran, M., ve Hoy,A.W.K.(1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research. 68 (2), 202 - 248.
 • Vessels, G. G. (1998). Character and community development: A school planning and teacher training handbook. Westport: Praeger Publishers.
 • Wynne, E. ve Ryan, K. (1997). Rechaiming our schools: Teaching character, academics and discipline. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
 • Yalçınkaya, M. (2005). Okul ve sınıf ortamı. D.Ekiz ve H.Durukan (Ed). Öğretmenlik mesleğine giriş İstanbul: Lisans Yayıncılık.
APA DEMİREL M (2009). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. , 36 - 49.
Chicago DEMİREL Melek Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. (2009): 36 - 49.
MLA DEMİREL Melek Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. , 2009, ss.36 - 49.
AMA DEMİREL M Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. . 2009; 36 - 49.
Vancouver DEMİREL M Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. . 2009; 36 - 49.
IEEE DEMİREL M "Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları." , ss.36 - 49, 2009.
ISNAD DEMİREL, Melek. "Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları". (2009), 36-49.
APA DEMİREL M (2009). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009(37), 36 - 49.
Chicago DEMİREL Melek Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, no.37 (2009): 36 - 49.
MLA DEMİREL Melek Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2009, no.37, 2009, ss.36 - 49.
AMA DEMİREL M Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 2009(37): 36 - 49.
Vancouver DEMİREL M Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 2009(37): 36 - 49.
IEEE DEMİREL M "Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, ss.36 - 49, 2009.
ISNAD DEMİREL, Melek. "Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009/37 (2009), 36-49.