Yıl: 2009 Cilt: 2009 Sayı: 37 Sayfa Aralığı: 136 - 148 Metin Dili: Türkçe

The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study

Öz:
Bu araştırmada, babalara verilen eğitimin, babaların 2–9 yaş çocuklarıyla ilgilenme düzeylerine olan etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma grubunu baba eğitim programına katılan 14 baba oluşturmuştur. Araştırmada, ön test-son test deseni kullanılmıştır. Çalışmanın verileri, Baba Görüşme Formu kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni ön test-son test arasında çalışma grubuna verilen Baba Eğitim Programı etkinliğidir. Çalışma grubuna Baba Görüşme Formu ön test olarak verildikten bir hafta sonra babalar on hafta süren bir eğitim almıştır. Eğitimin tamamlanmasından bir hafta sonra aynı test babalara ikinci kez son test olarak tekrar verilmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler Non-Parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları, babalara verilen eğitimin; “babaların çocuklarının oyunlarına katılma, çocuklarıyla birlikte dışarı çıkma, sözel etkileşime girme, çocuklarına yeni birşeyler öğretme, günlük bakımlarıyla ilgilenme ve çocuklarına özel zamanlarda bakma sıklığını” artırdığını ortaya koymuştur.
Anahtar Kelime: baba çocuk ilişkisi baba çocuk etkileşimi baba katılımı çocuk gelişimi aksaray baba eğitim programları

Babalara verilen eğitimin babaların çocuklarıyla ilgilenmelerine etkisi: Deneysel bir çalışma

Öz:
This study aims to reveal the effects of father education programs on the levels of their involvement with their children aged 2 to 9. The study group comprised 14 fathers who participate in a father education program. The study employed the pre-test-posttest design. Data were collected by using Father Interview Forms. The independent variable of the study is the Father Education Program activity implemented on the study group between the pre- and posttest. Starting from one week after the fathers were given the Father Interview Form as a pretest, the fathers took participated a 10-week education. One week after the education program was complete, the same test was administered once again to the fathers as a posttest. Data obtained from the study were analyzed with the Non-Parametric Wilcoxon Signed Rank Test. The findings have shown that the father education program increased “the frequency of fathers becoming involved with their children’s games, going out with their children, having verbal interactions with them, teaching them new things, becoming involved with their daily care, and looking after them at special times”.
Anahtar Kelime: child development father education programs father child relationship father involvement father child interaction aksaray

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aydin, A. (2003). The effect of father involvement training on the father’s involvement level and perceptions of their fathering roles. METU, unpublished master’s thesis.
 • Deutsch, F.M., Lussier, J. B. & Servis, L. J. (1993). Husbands at home: predictors of paternal participation in child care and housework. Journal of Personality and Social Psychology, 65(6), 1154-1166.
 • Barnett, R.C. & Baruch, G. K. (1987). Determinants of father’s participation in family work. Journal of Marriage and the Family, 49, 29-40.
 • Bekman, S. (2001). Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını.
 • Darling-Fisher, C. S. & Tiedje, L. B. (1990). The impact of maternal employment characteristics on fathers’ participation in child care. Family Relations, 39, 20-26.
 • Dinçer, Ç. (2003). Babaların 3-6 yaş grubundaki çocuklarının eğitimine ve bakımına katılım durumlarının incelenmesi. OMEP 2003 dünya konsey toplantısı ve konferansı özet kitabı. İstanbul: Ya-Pa Yayınları.
 • Evans, C. (1997). Turkish fathers’ attitudes to and involvement in their fathering role: low socio-economic sample. Boğaziçi Üniversitesi, unpublished master’s thesis.
 • Fişek, G. (2001). Değişik açılardan babanın çocuk gelişimindeki rolü ve önemi. Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını.
 • Güleç, A. N. (1998). The effect of role satisfaction, father involvement and maternal working status on maternal ınvolvement. Boğaziçi Üniversitesi, unpublished master’s thesis.
 • Hossain, Z., & Roopnarine, J. L. (1993). Division of household labor and child care in dual-earner families with infants. Sex Roles, 29, 571-583.
 • Kimmet, E. (2003). Baba destek programı. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. M. Sevinç (Ed.), İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Kimmet, E. (2001). Türkiye’deki babaya yönelik eğitim programı. Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını.
 • Koçak, A. A. (2004). Baba destek programı değerlendirme raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
 • Lamb, M. E. (2001). Kültürler arası bakış açısı ile babanın çocuk gelişimindeki rolü ve önemi,” Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını.
 • LaRossa, R. (1988). Fatherhood and social change. Family Relations. 37(4), 451-457.
 • Levant, R. F. (1988). Education for faterhood, fatherhood today. Men’s changing role in the family. P. Bronstein, & P. Cowan (Ed.), New York: John Wiley, Sons, Inc.
 • Levant, R. F. & Doyle, G.F. (1983). An evaluation of a parent education program for fathers of school-aged children. Family Relations, 32, 29-37.
 • Marsiglio, W. (1993). Contemporary scholarship on fatherhood. Journal of Family Issues, 14, 484-509.
 • Mcbride, B. A. (1991). Parent education and support programs for fathers: outcome effect on paternal involvment. Early Childhood Development and Care, 67(1), 73-85.
 • Mcbride, B. A. (1989). Interaction, accesibility and responsibility: a view of father ınvolvement and how to encourage ıt. Young Children, 44(5), 13-19.
 • Mcbride, B. A. & Mills, G. (1993). A comparison of mother and father involment with their preschool age children. Early Childhood Research Quarterly, 8(4), 457-477.
 • Öğüt, Ü. (1998). Father ınvolvement with respect to the age and gender of preschool children and the employment status of the mother in a sample of upper and middle socio-economic status Turkish father. Boğaziçi Üniversitesi, unpublished master’s thesis.
 • Powel, D. R. (1986). Research in review: parent education and support programs, Young Children, 41, 47-52.
 • Russel, G. & Russel, A. (1987). Mother-child and father-child relationships in middle childhood. Child Development, 58(6), 1573-1585.
 • Saygili, S. & Çankirili, A. (2003). Babacığım nerdesin, çocuk eğitiminde babanın rolü. İstanbul: Elit Yayınları.
 • Şahin, F. T. (1998). Destekleyici eğitim programlarının 5-6 yaş grubunda çocuğu olan babalar üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, yayımlanmamış doktora tezi.
 • Tiedje, L. B. & Darling-Fisher, C. S. (1993). Factors that influence fathers’ participation in child care. Health Care for Women İnternational, 14(1), 99-107.
 • Volling, B. L. & Belsky, J. (1991). Multiple determinants of father involvement during infancy in dual-earner and single-earner families. Journal of Marriage and the Family, 53(2), 461-474.
 • Yavuzer, H. (2001). Türkiye’deki babaya yönelik eğitim programı. Çocuğun yaşamında babanın rolü ve önemi sempozyum raporu. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayını.
APA TAŞKIN N, ERKAN N (2009). The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009(37), 136 - 148.
Chicago TAŞKIN NECDET,ERKAN NEFİSE SEMRA The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009, no.37 (2009): 136 - 148.
MLA TAŞKIN NECDET,ERKAN NEFİSE SEMRA The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2009, no.37, 2009, ss.136 - 148.
AMA TAŞKIN N,ERKAN N The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 2009(37): 136 - 148.
Vancouver TAŞKIN N,ERKAN N The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 2009(37): 136 - 148.
IEEE TAŞKIN N,ERKAN N "The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study." Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009, ss.136 - 148, 2009.
ISNAD TAŞKIN, NECDET - ERKAN, NEFİSE SEMRA. "The influence of father education programs on the levels of father involvement with children: An experimental study". Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2009/37 (2009), 136-148.