Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 89 - 105 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye

Öz:
Bu makalede, Avrupa Birligi (AB) ile tam üyelik müzakerelerine baslanmasına esas olusturan, Türkiye-AB ortaklık süreci ve bu süreçte gelinen asama incelenmektedir. Tarihsel gelismeler kısaca ele alındıktan sonra, Türkiye için büyük öneme sahip olan tam üyelik öncesi fiili müzakereler süreci degerlendirilmistir. Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesiminin sürekli vetoları ile geçecek olan bu süreçte ülke olarak izleyecegimiz strateji büyük önem tasımaktadır. Bundan dolayı makalede, müzakerelerin temel ilkelerine, içerigine, sürecine ve müzakerelerde basarılı olma kosullarına ayrı bir önem verilmistir. Tüm bu bilgiler verildikten sonra, makalenin sonunda Türkiye'nin AB’ye tam üye olarak katılımı sürecinin bir degerlendirmesi yapılmaktadır.
Anahtar Kelime:

Konular: Uluslararası İlişkiler

Turkey, On the Threshold of Full Membership to The European

Öz:
In this paper, Turkey European Union partnership that enables starting full membership negotiations with European Union and historical background are being analysed. After evaluating historical events, will analyse negotiation process for full membership that is very important for Turkey. In this process, Turkey’s strategy will be very important because Greece and Cyprus may vote against Turkey frequently. For this reason, in this paper, we analyse basic principles of negotiations, its content, process and being successful conditions in detail. After this, we will evaluate Turkey’s process of full membership negotiations with European Union.
Anahtar Kelime:

Konular: Uluslararası İlişkiler
Belge Türü: Makale Makale Türü: Derleme Erişim Türü: Erişime Açık
 • AB Haber (2008), “Avrupa Birligi-Türkiye iliskileri”, http://www.abhaber.com.
 • AKTAR, Cengiz (2003), Avrupa Okumaları, Pusula Yay., İstanbul.
 • ARCAAJANS (2008), “Avrupa Birligi”, http://www.arcaajans.com.
 • AYTAÇ, Fethi (1989), “Avrupa Konseyi ve Mahalli idareler”, Türk idare Dergisi, S.384.
 • BAYKAL, Sanem (2003), “Yeni Hukuki Metinlerin Isıgında Türkiye-AB iliskileri: Gözden Geçirilmis Katılım Ortaklıgı ve Ulusal Program, isveren, Agustos.
 • BELGENET (2008), “Katılım Ortaklıgı Belgeleri”, http://www. belgenet.com.
 • ÇAYHAN, Esra (1997), Dünden Bugüne Türkiye-Avrupa Birligi iliskileri, Boyut Yay., İstanbul.
 • DAGI, İhsan (1997). “insan Hakları ve Demokratiklesme:Türkiye-Avrupa Birligi iliskilerinde Siyasal Boyut”, Türkiye ve Avrupa, Ed. Atila ERALP, imge Yay., Ankara.
 • DELTUR (2008), “AB Haberleri”, http://www.deltur.cec.eu.int.
 • DPT (2004), Türkiye’nin Üyeliginin AB’ye Muhtemel Etkileri, DPT, Ankara.
 • EMİRHAN, P. Narin- Rengin GÜN (2001). “AB’nin Gelisme Perspektifi Açısından Türkiye’nin Ekonomik ve Siyasi Durumu: Konverjans (Yakınlastırma) ve Kopenhag Kriterleri Bazında Makro Göstergelerin Karsılastırmalı Analizi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 3, Sayı:3.
 • ESFAHANI, Hadi Selahi (2003). “Fatal attraction: Turkey’s troubled relationship with the European Union”, The Quarterly Review of Economics and Finance 43.
 • EUROPEAN COUNCIL (2008), “European Council”, http://ue.eu.int.
 • EUROPEAN PARLIAMENT (2008),“European Parliament”, http://europarl.eu.int.
 • EUROPEAN UNION (2008), “European Union”, http://europa.eu.int.
 • . MANİSALI, Erol (2002/a), Türkiye-Avrupa iliskilerinde Sessiz Darbe, Derin Yayınları, İstanbul.
 • MANİSALI, Erol (2002/b), içyüzü ve Perde Arkasıyla Avrupa Çıkmazı, Otopsi Yayınları, İstanbul.
 • NIKOLAYDIS, Kalipso-Gilles BERTRAND (2003), “Avrupa için Türklere Evet”, (http://www.radikal.com.tr/haber (13.05.2003).
 • ORTAYLI, İlber (1995), “Türkiye’nin Batılılasma Hareketlerine Genel Bakıs”, Avrupa Birligi El Kitabı, (Ed. M.ÖZDEMR-S.ALTINISIK), T.C. Merkez Bankası Yay., Ankara.
 • UGUR, Mehmet (2005), Müzakerelerden Üyelige: AB-Türkiye Gündemindeki Sorunlar (Söylesi:Osman Akınhay), Agora Kitaplıgı, İstanbul.
 • YAZGAÇ (2005), Suavi Kemal; AB, insan Yay., İstanbul
APA ÖZER M (2009). Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. , 89 - 105.
Chicago ÖZER MEHMET AKİF Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. (2009): 89 - 105.
MLA ÖZER MEHMET AKİF Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. , 2009, ss.89 - 105.
AMA ÖZER M Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. . 2009; 89 - 105.
Vancouver ÖZER M Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. . 2009; 89 - 105.
IEEE ÖZER M "Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye." , ss.89 - 105, 2009.
ISNAD ÖZER, MEHMET AKİF. "Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye". (2009), 89-105.
APA ÖZER M (2009). Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(1), 89 - 105.
Chicago ÖZER MEHMET AKİF Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16, no.1 (2009): 89 - 105.
MLA ÖZER MEHMET AKİF Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, no.1, 2009, ss.89 - 105.
AMA ÖZER M Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2009; 16(1): 89 - 105.
Vancouver ÖZER M Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2009; 16(1): 89 - 105.
IEEE ÖZER M "Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye." Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16, ss.89 - 105, 2009.
ISNAD ÖZER, MEHMET AKİF. "Avrupa Birligine Tam Üyeligin Eşiğinde Türkiye". Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 16/1 (2009), 89-105.