Yıl: 1999 Cilt: 5 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 40 - 42 Metin Dili: Türkçe

Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü

Öz:
Ulkemizde yash niijius giderek artmaktadir. Yaslilarda travma nedenlerive travmaya verilen cevap diger yas gruplanna gore farkhhk gostermektedir. Ocak 1997 He Haziran 1998 tarihleri arastnda hastanemize travma nedeni He basvuran hastalann dosya kayttlan incelendi. Hastalar erken yaslt grubu (55-64yas arasi), ileri yash grubu (65 yas veyukartsi) olmak iizere ikigruba aynldi. Aynca 35-44 yas arast hastalar kontrol grubu olarak cahsmaya dahil edildi. Bu tarihler arasinda travma nedeni He basvuran 9450 hastamn %5,5'i 55yas veyukansmda idi. En sik travma bolgesi her iicgrupta da kafa idi. En sik travma nedeni ise kontrol ve erken yaslt gruplartnda trafik kazast iken ileri yash gmbunda "dusme* idi. Ortalama Travma Siddet Skorlan kontrol, erken yash ve ileri yash gruplartnda strastyla 9, 9, 16 olarak bulundu. Ortalama hastanede yatma sureleri, kontrol, erken yash ve ileri yash gruplannda strastyla 5, 7, 9 gun olarak bulundu. Kontrol gmbunda mortalite %5,9 iken, erken yash gmbunda %10,7, ileri yash gmbunda ise %23,7idi. Sonucolarakyash hastalannfizyolojik rezervlerinin daha az olmast ve travmaya gosterdikleri metabolik ve endokrin cevabtnyetersiz olmast, travma sonrast hayattakalma sanslannt azaltmts olabilir.
Anahtar Kelime: Çoklu travma Yaşlı Seyir Yaralar ve yaralanmalar Ölüm oranı Travma şiddeti indeksleri Yaralanma şiddeti skoru Yaş faktörü Travma

Age factor in determining the prognosis of the patients with multitrauma

Öz:
Elderly population is increasing every year in our country. Reasons of trauma and response to trauma changes with age. Files of the patients who applied to our hospital for trauma between January 1997 and June 1998 have been examined. Patients were divided into two groups: Those who are 55 to 64 years old and those who are 65years old and over. In addition, patients of 35 to 44 years have been included in the study as control group. 5.5% of9450 patients who were admitted to the hospital for trauma were 55 years old and over. The most frequent trauma was head trauma in each of the 3 groups. While most frequent trauma reason was traffic accident in control and early elderly group, in the late elderly it was fall. Average ISS in control, early elderly and late elderly groups have been found 9,9 and 16 respectively. Average hospitalization periods in control, early elderly and late elderly groups have beenfounds 5,7,9 days, respectivefy. While mortality was 5.9% in control group, itwas 10.7%inearfyelderlygroup, and 23.7% in the late elderly group. As a conclusion, the fact that elderly patients physiological reserves are less and their insufficient metabolic and endocrine response to trauma might have reduced their survival chance after trauma.
Anahtar Kelime: Trauma Trauma Severity Indices Injury Severity Score Age Factors Aged Mortality Prognosis Wounds and Injuries Multiple Trauma

Belge Türü: Makale Makale Türü: Diğer Erişim Türü: Erişime Açık
APA İKİZCELİ İ, SÖZÜER E, BEDİRLİ A, YILDIRIM C, GÜNAY N, YÜRÜMEZ Y (1999). Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Ulusal Travma Dergisi, 5(1), 40 - 42.
Chicago İKİZCELİ İBRAHİM,SÖZÜER Erdoğan M.,BEDİRLİ Abdulkadir,YILDIRIM Cuma,GÜNAY Nurullah,YÜRÜMEZ YUSUF Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Ulusal Travma Dergisi 5, no.1 (1999): 40 - 42.
MLA İKİZCELİ İBRAHİM,SÖZÜER Erdoğan M.,BEDİRLİ Abdulkadir,YILDIRIM Cuma,GÜNAY Nurullah,YÜRÜMEZ YUSUF Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Ulusal Travma Dergisi, vol.5, no.1, 1999, ss.40 - 42.
AMA İKİZCELİ İ,SÖZÜER E,BEDİRLİ A,YILDIRIM C,GÜNAY N,YÜRÜMEZ Y Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Ulusal Travma Dergisi. 1999; 5(1): 40 - 42.
Vancouver İKİZCELİ İ,SÖZÜER E,BEDİRLİ A,YILDIRIM C,GÜNAY N,YÜRÜMEZ Y Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü. Ulusal Travma Dergisi. 1999; 5(1): 40 - 42.
IEEE İKİZCELİ İ,SÖZÜER E,BEDİRLİ A,YILDIRIM C,GÜNAY N,YÜRÜMEZ Y "Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü." Ulusal Travma Dergisi, 5, ss.40 - 42, 1999.
ISNAD İKİZCELİ, İBRAHİM vd. "Multitravmalı hastaların prognozunu belirlemede yaş faktörü". Ulusal Travma Dergisi 5/1 (1999), 40-42.