Yıl: 2009 Cilt: 12 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 293 - 298 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi

Öz:
Hafif agregalarla hafif beton (HB) üretilmesindeki en büyük sorunlardan biri, agregaların farklı elek gruplarında farklı ve büyük su emme oranlarına sahip olmalarıdır. Bu çalışmada, pomza agregasının farklı zamanlardaki (5 dak., 10 dak., 60 dak., 1 gün ve 1 hafta) su emme miktarları tespit edilmiştir. 5 farklı zamandaki su emme miktarı ilavesi 5 farklı karışım oluşturacak şekilde, PÇ 42,5 R tipi çimento ile 700 dozlu ve 0,41 su/çimento (s/ç) oranına sahip her bir karışım için 18 adet, toplamda 90 adet 10x10x10 cm boyutlu taşıyıcı hafif beton (THB) numune üretilmiştir. 7 ve 28 günlük numunelerde su emme, yoğunluk, basınç dayanımı, yarmada çekme dayanımı, beton test çekici, ultrases geçiş hızı ve yüzeysel aşınma deneyleri yapılmıştır. Sonuç olarak, doğal neme sahip agregalarla yapılan karışımlarda, pomza agregasının ilk 10 dakikalık su emme miktarının karışım sırasında ilave su olarak eklenildiği numunelerin, referans betonu olarak düşünülen 1 günlük su emme miktarının ilave su olarak eklenildiği numunelerin basınç dayanımlarından % 21, ultrases geçiş hızlarından % 4, beton test çekici değerlerinin % 16, yarmada çekme dayanımlarından % 21 fazla olduğu ve yüzeysel aşınma kaybı da % 3 daha az olduğu gözlenmiştir.
Anahtar Kelime:

Lightweight concrete the mecanical and physical properties effect of pumice aggragate’s at different times water absorption

Öz:
One of the biggest difficulties of lightweight concrete that are produced with lightweight aggregate is the different and big water absorption of aggregates at different sieve groups. In this study, water absorption rates of pumice aggregates were determined at different periods as 5 minutes, 10 minutes, 60 minutes, a day and a week. 90 pieces of 10x10x10 cm cube samples were produced as 18 pieces from each mixer with different water absorption rates of five periods using PC 42,5 R type cement. The water/cement (w/c) rates of these samples are 0.41 and 700 kg/m3 cement. Water absorption, density, compressive strength, tensile splitting strength, concrete test hammer, ultrasound, and abrasion resistant tests were applied for 7 and 28 days hardened samples. As a result, for mixtures of concrete that are prepared with naturally moistured aggregate, the samples in which the 10 minutes water absorption amount is added in pumice aggregate as addition water, have been observed that they have more than high %21 compressive strength, more than %4 ultrasound velocity, more than %16 concrete test hammer values, more than %21 tensile splitting strength and less than %3 abrasion less than the reference concrete in which a day water absorption is added as addition water.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. James, A., Barr, Jr., “Pumice and Pumrite Inductrial Minerals and Rocks, New York”, 1949.
 • 2. Tolgay, A., Yaşar, E., Erdoğan, Y., “Nevşehir Pomzasının Agrega Olarak Betonda Kullanılabilirliğinin Araştırılması”, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, s: 345-354, İzmir, 2004.
 • 3. Şimşek, O., “Yapı Malzemeleri II”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2007.
 • 4. Sarıışık, A., Tozaçan, B., Davraz, M., Uğur, İ., Çankıran, O., “Pomza Teknolojisi”Cilt I-II, Isparta, 1998
 • 5. Topçu, İ. B., Uygunoğlu, T., Ünal, O., “Otoklavlarda Kür Edilmiş Pomzalı Hafif Betonun Özellikleri, Türkiye Pomza Sempozyumu ve Sergisi, ss. 219-224, Isparta. 2005.
 • 6. Akyüz, S., “Boşluk Oranı ve Geometrisinin Betonun Basınç Dayanımına Etkisi ve Yüksek Dayanımlı Betonda Boşluk Yapısı”, 2. Ulusal Beton Kongresi, 53-66, İstanbul, 1991.
 • 7. Şimşek, O., “Beton ve Beton Teknolojisi”, Seçkin Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, 2009.
 • 8. Süvari, Y., Hızlandırılmış Rötre ile Hidrolik Rötre Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1995.
 • 9. Öner, A., “Betonun Hidrolik Rötresinin İç Yapıyla İlişkisi”, İTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1997.
 • 10. Postacıoğlu, B., “Beton Bağlayıcı Maddeler, Agregalar, Beton” Cilt 2, İTÜ, İnşaat Fakültesi, Teknik Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 1987.
 • 11. Popovıcs, S., "Concrete Materials, Properties, Specifications and Testing", Noyes Publications, New Jersey, US, 1992.
 • 12. Atış, C. D., vd., “Su-Çimento Oranının Beton Dayanımına Etkisi”, Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, s:91-98, 2000.
 • 13. Sancak, E., Şimşek, O., “Yüksek Sıcaklığın Silis Dumanı Ve Süperakışkanlaştırıcı Katkılı Hafif Betona Etkileri”, Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der., Cilt 21, No 3, 443-450, 2006.
 • 14. ASTM C 330-05 “Standard Specification for Lightweight Aggregates for Structural Concrete”, Annual Book of ASTM Standard, ASTM, West Conshohocken, PA., 2006.
 • 15. TS EN 12350-1, “Beton-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 1 : Numune Alma”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • 16. TS EN 12350-2, “Beton-Taze Beton Deneyleri-Bölüm 2 : Çökme (slamp) Deneyi”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • 17. TS EN 12390-7, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 7 : Sertleşmiş Betonun Yoğunluğunun Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • 18. TS EN 12390-3, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 3 : Deney Numunelerinde Basınç Dayanımı Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2003.
 • 19. TS EN 12390-6, “Beton-Sertleşmiş Beton Deneyleri- Bölüm 6 : Deney Numunelerinin Yarmada Çekme Dayanımının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
 • 20. ASTM C 944/ C 944M-99 “Standard Test Method for Abrasion Resistance of Concrete or Mortar Surfaces by Rotating-Cutter Method, Annual Book of ASTM Standard, June 2005.
 • 21. ASTM C 597-02 “Standard Test Method for Pulse Velocity Through Concrete”, Annual Book of ASTM Standard, Febuary 2003.
 • 22. ASTM C 805/C 805/M-08 “Standard Test Method for Rebound Number of Hardened Concrete”, Annual Book of ASTM Standard, September 2008.
 • 23. Erdoğan, T. Y., Beton, METU Press Publishing Company, Ankara, 2003.
 • 24. TS EN 1097-6, “Agregaların Mekanik ve Fiziksel Özellikleri İçin Deneyler-Bölüm 6: Tane Yoğunluğu ve Su Emme Oranının Tayini”, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 2002.
APA GÖKÇE H, CAN Ö (2009). Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. , 293 - 298.
Chicago GÖKÇE H. Süleyman,CAN ÖMER Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. (2009): 293 - 298.
MLA GÖKÇE H. Süleyman,CAN ÖMER Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. , 2009, ss.293 - 298.
AMA GÖKÇE H,CAN Ö Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. . 2009; 293 - 298.
Vancouver GÖKÇE H,CAN Ö Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. . 2009; 293 - 298.
IEEE GÖKÇE H,CAN Ö "Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi." , ss.293 - 298, 2009.
ISNAD GÖKÇE, H. Süleyman - CAN, ÖMER. "Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi". (2009), 293-298.
APA GÖKÇE H, CAN Ö (2009). Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. Politeknik Dergisi, 12(4), 293 - 298.
Chicago GÖKÇE H. Süleyman,CAN ÖMER Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. Politeknik Dergisi 12, no.4 (2009): 293 - 298.
MLA GÖKÇE H. Süleyman,CAN ÖMER Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. Politeknik Dergisi, vol.12, no.4, 2009, ss.293 - 298.
AMA GÖKÇE H,CAN Ö Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. Politeknik Dergisi. 2009; 12(4): 293 - 298.
Vancouver GÖKÇE H,CAN Ö Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi. Politeknik Dergisi. 2009; 12(4): 293 - 298.
IEEE GÖKÇE H,CAN Ö "Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi." Politeknik Dergisi, 12, ss.293 - 298, 2009.
ISNAD GÖKÇE, H. Süleyman - CAN, ÖMER. "Pomza agregasının farklı zamanlardaki su emmelerinin hafif betonun mekanik ve fiziksel özelliklerine etkisi". Politeknik Dergisi 12/4 (2009), 293-298.