Yıl: 2008 Cilt: 9 Sayı: 16 Sayfa Aralığı: 107 - 130 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri

Öz:
Bu çalışmada evrensel bir sorun olan kayıtdışı ekonomi olgusu nedenleri, boyutu ve ölçüm yöntemleri açısından ele alınmış ve geçiş ülkeleri açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Piyasa ekonomisinin gelişmesinin ön koşullarından birisinin kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin azaltılması olduğundan, bu konunun daha da büyük önem taşıdığı görülmektedir. Geçiş ülkeleri açısından değerlendirildiğinde, bağımsızlık sonrası dönemde bu ülkelerde kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu amaçla geçiş ülkelerindeki kayıtdışı ekonomi büyüklüğünü tahmin etmeye yönelik literatür taraması yapılmış ve çalışmada elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
In this paper after given causes, size and measuring models of shadow economies, this worldwide problem is discussed for transition economies. Because it is necessary to decrease shadow economic activities in order to improve the market economy, this is a matter of great importance. Considered from the side of transition economies, it has been seen that after their independence, shadow economic activities have increased rapidly. Fort his aim in this paper literature about the size of shadow economy in transition conomies has been reviewed and the outcome has been given.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Ağdaş, O. (2006). Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin Bağımsızlık Sonrası Temel Makro Ekonomik Göstergeler Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Bişkek: Manas Üniversitesi S.B.E. http: //sbe.manas.kg/tr/images/pdf/tezler/iktisat/Oktay AGDAS.pdf (erişim tarihi: 24.01.2008).
 • Alexeev, M. & Pyle, W. (2001). "A Note On Measuring The Unofficial Economy In The Former Soviet Republics". William Davidson Working Paper Nr. 436. http: //www. wdi.umich.edu/files/PublicationsAVorkingPapers/wp436.pdf (erişim tarihi: 12.03.2008).
 • Bal, H. (2004). "Geçiş Ülkelerinde Yolsuzluk ve Kayıtdışı Ekonomi: Kırgızistan Bavul Ticareti Örneği". http://vordam.manas.kg/ekitap/pdf/Manasdergi/sbd/sbd9/sbd-9-10.pdf (erişim tarihi: 12.02.2008)
 • Çetintaş, H. & Vergil, H. (2003). "Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Tahmini". Doğuş Üniversitesi Derigisi, 4 (1): 15-30.
 • Demir, M. (2002). "Kazakistan'da Geçiş Ekonomisi Uygulamaları ve Piyasa Ekonomisine Geçiş Süreci". Dış Ticaret Dergisi (Özel Sayı), http: //www.dtm.gov.tr/dtmadmin/ upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/piyasadergi.doc (erişim tarihi: 12.02.2008)
 • Eilat, Y. & Zinnes, C. (2002). "The Shadow Economy in Transition Countries: Friend or Foe?".Essays in Industrial Economics, http://proquest.umi.com/pqdweb? did= 764938121&sid= 1 &Fmt=6&clientld=41947&ROT=3Q9&VNanem=POD (erişim ta¬rihi: 19.03.2008).
 • Ilgın, Y. (2002). "Kayıtdışı Ekonomiyi Tahmin Yöntemleri ve Türkiye'de Durum". DPT Planlama Dergisi (Özel Sayı), http: //ekutup.dpt.gov.tr/planlama/42ncivil/ilginy/ kavitdis.pdf (erişim tarihi: 11.09.2006)
 • Işık, N. & Acar, M. (2003). "Kayıtdışı Ekonomi: Ölçme Yöntemleri, Boyutları, Yarar ve Zararları Açısından Bir Değerlendirme". Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi (21): 117-136.
 • Kaufmann, D. & Schleifer, A. (1997). "The Unofficial Economy in Transition". Brookings Papers on Economic Activity. Vol. 1997 (2): pp. 159-239. http://www.istor.org/stable/ 2534688?seq=l Erişim Tarihi: 21.02.2008).
 • Kılıç, R. & Özçelik, Ö. (2006). "Küresel Bir Sorun: Kayıtdışı Ekonomi". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (16): 337-358.
 • Sarılı, m. A. (2002). "Türkiye'de Kayıtdışı Ekonominin Boyutları, nedenleri, Etkileri ve Alınması Gereken Tedbirler". Bankacılar Dergisi (41): 32-50.
 • MERİÇ, M. (2002). "Geçiş Ekonomilerinde Mali Reformlar Kıgızistan Cumhuriyeti İçin Dersler". Küreselleşme ve Geçiş Ekonomileri Uluslararası Sempozyumu. Bişkek: Manas Üniversitesi Yayınları.
 • Sarsılmaz, F. (2003). Kırgızistan'ın Makroekonomik Analizi. Yüksek Lisans Tezi. Bişkek: Manas Üniversitesi S.B.E. http://sbe.manas.kg/tr/images/pdf/tezler/iktisat/FILIZSARSILMAZ. pdf (erişim tarihi: 23.01.2008).
 • Schneider, F. (2002). The Size and Development of the Shadow Economies of 22 Transition and 21 OECD Countries. IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) DP No.2315. http; //ftpiza.org/dp2315.pdf (erişim tarihi: 19.03.2008).
 • Schneider, F. (2006). Shadow Economies And Corruption All Over The World: What Do We Really Know? IZA (Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) DP No.2315. http: //ftpiza.org/dp2315.pdf (erişim tarihi: 19.03.2008).
 • Schneider, F. (2007). Shadow Economies And Corruption All Over The World: New Estimates For 145 Countries, http://economics-ejournal.org/economics/ journalarticles /2007-9 (erişim tarihi: 19.03.2008).
 • Schneider, F. & Enste, D. (2000). Shadow Economies Around The World: Size, Causes, and Consequences. IMF Working Paper (WP/00/26. http: //www.imf.org/external/pubs/ft/ wp/2000/wpQ026.pdf (erişim tarihi: 19.03.2008).
 • Turan, G. (2007). "Piyasa Ekonomisine Geçiş Ülkelerinde Yoksulluk ve Gelir Eşitsizliği". Kamu-İş Dergisi (9/2): 121-135.
 • Us, V. (2004). Kayıtdışı Ekonomi Tahmini Yöntem Önerisi: Türkiye Örneği. Türkiye Ekonomi Kurumu Tartışma Metni 2004/17. http: //www.tek.org.tr/dosyalar/VUSLAT- US1 -KAYIDISI.pdf (erişim tarihi: 21.02.2005).
 • Ülgen, S. & Öztürk, U. (2006). Kayıtdışı Ekonomi ve Sürdürülebilir Büyüme (AB Yolunda Değerlendirme ve Çözüm Önerileri). İstanbul: Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği Yayını. (TÜSİAD-T/2007-01/428).
 • Yavuz, Hasan Bilgehan. (2005). Geçiş Ekonomileri, Gelişmekte Olan Ülkeler Ve Türkiye. Yüksek Lisans Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi S.B.E.
APA YAZICI A (2008). Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. , 107 - 130.
Chicago YAZICI Ayla Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. (2008): 107 - 130.
MLA YAZICI Ayla Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. , 2008, ss.107 - 130.
AMA YAZICI A Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. . 2008; 107 - 130.
Vancouver YAZICI A Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. . 2008; 107 - 130.
IEEE YAZICI A "Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri." , ss.107 - 130, 2008.
ISNAD YAZICI, Ayla. "Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri". (2008), 107-130.
APA YAZICI A (2008). Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(16), 107 - 130.
Chicago YAZICI Ayla Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9, no.16 (2008): 107 - 130.
MLA YAZICI Ayla Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.16, 2008, ss.107 - 130.
AMA YAZICI A Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2008; 9(16): 107 - 130.
Vancouver YAZICI A Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2008; 9(16): 107 - 130.
IEEE YAZICI A "Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri." Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, ss.107 - 130, 2008.
ISNAD YAZICI, Ayla. "Kayıt dışı ekonomi ve geçiş ülkeleri". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9/16 (2008), 107-130.