Yıl: 2009 Cilt: 9 Sayı: 18 Sayfa Aralığı: 353 - 373 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi

Öz:
Örgütlerdeki farklı uygulamalar, çalışanların tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır. Bu uygulamalardan biri olan örgütsel sosyalleşme, işe girdikten sonra gerçekleşmekte ve çalışanın tutum ve davranışlarını etkilemektedir. Örgütsel sosyalleşmenin yeni çalışanların uyumunda temel bir rol oynadığı bilinmektedir. Örgütsel sosyalleşme; işe başlangıç aşamasındaki stresi azaltmakta, iş performansını yükseltmekte ve yeni çalışanın iş doyumunu ve işe bağlılığını artırmaktadır. İşe alıştırma eğitimi ise, işverenlerin çalışanlar için oluşturmaya çalıştıkları sosyalizasyon sürecinin bir parçası ya da unsurudur. Makale, yeni çalışanın sosyalleşmesinde işe alıştırma eğitiminin etkisi ile ilgilidir.
Anahtar Kelime:

-

Öz:
Many different practices in organizations influence an individual's attitude and behaviours. The organizational socialization that occurs after employment is key element that impact critical employee attitude and behaviours. Organizational socialization is known to play a major role in newcomers' adjustment. Organizational socialization diminishes the stress of the early work period, enhances early work effectiveness, and improves new hires' job satisfaction and commitment. Orientation training program is also a part of or one component of the employer's new-employee socialization process. The current study focuses on evaluating the impact of a formal organizational-level orientation training program, used in socializing new hires.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • Akıncı Vural, Beril Z. (2003); Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, Genişletilmiş Basım, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Aldemir Ceyhan, Ataol Alpay ve Budak, Gönül (2004); İnsan Kaynakları Yönetimi, 5. Baskı, Barış Yayınları, İzmir.
 • Bakan İsmail, Büyükbeşe Tuba ve Bedestenci Çetin (2004); Örgüt Sırlarının Çözümünde Örgüt Kültürü: Teorik ve Ampirik Yaklaşım, Alfa Yayınları, İstanbul.
 • Balcı, Ali (2003); Örgütsel Sosyalleşme: Kuram, Strateji ve Taktikler, 2. Bası, Pegem Yayıncılık, Ankara.
 • Bozkurt, Veysel (2006); Sosyoloji: Temeller, Kavramlar, Kurumlar, Ekin Kitapevi, Bursa.
 • Buchanan II, Bruce (1974); "Building Organizational Commitment: The Socialization Of Managers In Work Organizations", Administrative Science Quarterly, Vol. 19, Issue: 4, s. 533-546.
 • Cascıo, Wayne F. (1992); Managing Human Resources: Productivity, Quality Öf Work Life, Profits, Third Edition, Me Grill-Hill Company, New York.
 • DeCenzo, David A. ve Robbıns, Stephen P. (1988); Personnel/Human Resource Management, Third Edition, Prentice Hall, New Jersey.
 • Dersal, William R. Van (1962); The Successful Supervisor, Harper and Brothers, New York, 1962. Dessler, Gary (1999); Essentials Of Human Resource Management, Prentice Hall, New Jersey.
 • Feldman, Daniel Charles (1976a); "A Practical Program For Employee Socialization", Organizational Dynamics, Vol. 5, Issue: 2, s. 64-80.
 • Feldman, Daniel Charles (1976b); "A Contingency Theory Of Socialization", Administrative Science Quarterly, Vol. 21, Issue: 3, s. 433-452.
 • İshakoğlu, Gülem (1998); Örgüt-Birey Uyumunun Sağlanmasında Personel Seçimi ve Sosyalleşmenin Önemi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), DEÜ.,SBE., İzmir.
 • Flıppo, Edwin B. (1971); Principles Of Personnel Management, Third Edition, Me Graw-Hill Company, New York.
 • Henderson, Richard I. (1979); Compensation Management: Rewarding Performance, Second Edition, Prentice-Hall Company, New Jersey.
 • Imundo, Louis V. (1980); The Effective Supervisor's Handbook, Third Printing, Amacom Publications, New York.
 • Klem, Howard J. ve Weaver, Natasha A. (2000); "The Effectiveness Of An Organizational-Level Orientation Training Program In The Socialization Of New Hires", Personnel Psychology, Vol. 53, Issue: 1, s. 47-66.
 • Mathıs, Robert L. ve Jackson, John H. (1979); Personel, Contemporary Perspectives And Applications, Second Edition, West Publishing Company, St. Paul.
 • Mılkovıch, George T. ve Boudreau, John W. (1988); Personnel Human Resource Management: A Diagnostic Approach, Fifth Edition, BPI, Illinois.
 • Ostroff, Cheri ve Kozlowski, Steve W. J. (1992); "Organizational Socialization as a Learning Process: The Role of Information Acquisition", Personnel Psychology, Vol. 45, Issue: 4, s. 849-874.
 • Pigors, Paul ve Myers, Charles, A. (1969); Personnel Administration: A Point Of View And A Method, Sixth Edition, Me Graw - Hill Book Company, New York.
 • Rue, Leslie W. ve Byars, Lloyd L. (1997); Management, Skills and Application, Eighth Edition, Irwin Books, Chicago.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat (1982); Endüstriyel Davranışlar, Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi Yayın No: 10, Bursa.
 • Saks, Alan M. ve Ashforth, Blake E. (1997); "Organizational Socialization: Making Sense Of The Past And Present as a Prologue For The Future", Journal of Vocational Behavior, Vol. 51, Issue: 2, s. 234-279.
 • Sayles, Leonard R. ve STRAUSS, George (1977); Managing Human Resources, Prentice Hall, New Jersey.
 • Scheer, Wilbert E. (1969); Personnel Director's Handbook, The Dartnell Corporation, Chicago.
 • Schem, Edgar H. (1980); "Organizational Socialization and The Profession of Management", (Edt.: Louis E. Bone ve Donal D. Bowen), The Great Writings in Management and Organizational Behaviour, The PPC Boks Management Series, Tulsa.
 • Thomas, Helena D. C. ve Anderson, Neil (1998): "Changes in Newcomers' Psychological Contracts during Organizational Socialization: A Study of Recruits Entering the British Army", Journal of Organizational Behavior, Vol.19, Issue: SI, s. 745-767.
 • Tinar, Mustafa Yaşar (1997); "Mesleki Sosyalleşme ve Kişilik", DEÜ., İİBF. Dergisi, C. 12, Sa: 1.
 • Tınaz, Pınar (2000); Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri, MESS Yayınları No: 334, İstanbul.
 • Wanous, John, P. (1980); Organizational Entry: Recruitment, Selection And Socialization Of Newcomers, Addison-Wesley Publishing Company, Massachusetts.
 • Wanous, John P. ve Reıchers, Arnon E. (2000); "New Employee Orientation Programs", Human Resource Management Review, Vol. 10, Issue: 4, s. 437- 439.
 • Yoder, Dale (1959); Personnel Principles And Policies, Modern Manpower Management Series, Second Edition, P^rentice-Hall Company, New Jersey.
 • Yoder, Dale (1970); Personnel Management And Industrial Relations, Sixth Edition, Prentice-Hall Company, New Jersey.
APA DEMİRBİLEK T (2009). Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. , 353 - 373.
Chicago DEMİRBİLEK Tunç Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. (2009): 353 - 373.
MLA DEMİRBİLEK Tunç Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. , 2009, ss.353 - 373.
AMA DEMİRBİLEK T Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. . 2009; 353 - 373.
Vancouver DEMİRBİLEK T Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. . 2009; 353 - 373.
IEEE DEMİRBİLEK T "Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi." , ss.353 - 373, 2009.
ISNAD DEMİRBİLEK, Tunç. "Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi". (2009), 353-373.
APA DEMİRBİLEK T (2009). Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(18), 353 - 373.
Chicago DEMİRBİLEK Tunç Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9, no.18 (2009): 353 - 373.
MLA DEMİRBİLEK Tunç Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.18, 2009, ss.353 - 373.
AMA DEMİRBİLEK T Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2009; 9(18): 353 - 373.
Vancouver DEMİRBİLEK T Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi. 2009; 9(18): 353 - 373.
IEEE DEMİRBİLEK T "Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi." Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9, ss.353 - 373, 2009.
ISNAD DEMİRBİLEK, Tunç. "Örgütsel sosyalleşmede işe alıştırma eğitiminin yeri ve önemi". Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 9/18 (2009), 353-373.