Yıl: 2009 Cilt: 36 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 252 - 257 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları

Öz:
Amaç: Yoğun bakım ünite (YBÜ)’lerinin sıkça saptananetkenlerinin ve bunların duyarlı oldukları antibiyotiklerinbilinmesi bunlara yönelik uygulanacak tedavilerin planlanmasında yarar sağlayabilir. Bu çalışmada nöroşirürjikliniği YBÜ’sinde alınan kültürlerden izole edilen etkenlerve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlandı.Gereç ve Yöntem: Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nöroroşirurji Kliniği’nde 2001-2005 yılları arasındadeğişik etyolojilerle yatırılıp, nöroroşirurji YBÜ’sinde 48saatten uzun süre takip edilmiş hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek alınan kültürler değerlendirildi.Bulgular: Beş yıllık sürede ameliyat edilen toplam 2197hastanın 457’sinin NYBÜ’sinde izlendiği ve bunlardantoplam 1155 kültür örneğinin alındığı belirlendi.NYBÜ’sinde izlenen 123 olgudan alınan 317 kültürü pozitif örneğin 73’ü beyin omurilik sıvısı, 45’i yara yeriaspiratı, 47’si derin trakeal aspirat (DTA), 96’sı idrar,27’si kan, 29’u damar yolu kateter ucu incelemeleriydi.En sık Staphylococcus aureus, koagülaz negatif stafilokok (KNS) bakterileri saptandı. BOS, kan ve yara yeriörneklerinden KNS, idrar örneklerinden Eschericha coli;DTA’dan Klebsiella pneumoniae; kan kateterlerindenPseudomonas aureginosa en sık üreyen bakterilerdi.İzole edilen Gram pozitif suşların hiç birinde vankomisinedirenç saptanmadı. Gram negatif suşlarda ise en etkiliantibiyotiğin imipenem olduğu belirlendi.Sonuç: Nöroşirürji YBÜ’sinde en sık S aureus, KNS veP. aureginosa, bakterilerinin izole edildi. Enfeksiyonkontrol önlemlerinin sıkı uygulanmasıyla bu infeksiyonoranlarında düşme sağlanabilir.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
0
0
0
 • 1. Laborde G, Grosskopf U, Schmieder K, et al. Nosocomial infections in a neurosurgical intensive care unit. Anaesthesist. 1993;42:724-31 [Abstract, Article in German, MED- LINE].
 • 2. O'Shea M, Crandon I, Harding H et al. Infections in neurosurgical patients admitted to the intensive care unit at the University Hospital of the West Indies. West Indian Med J 2004;53:159-63 [Abstract, MEDLINE].
 • 3. Dettenkofer M, Ebner W, Els T et al. Surveillance of nosocomial infections in a neurology intensive care unit. J Neurol 2001;248:959-964.
 • 4. Derbent A, Balbastı T, Özdamar N, Özenç D. Nöroşirürji yoğun bakım ünitesinde hastalardan izole edilen mikroorganizmalar. Türk Nöroşirürji Dergisi 2003;13:165-70.
 • 5. Agarwal R, Gupta D, Ray P, Aggarwal AN, Jindal SK. Epidemiology, risk factors and outcome of nosocomial infections in a Respiratory Intensive Care Unit in North India. Infect Dis 2006;53:98-105.
 • 6. Girou E, Stephan F, Novara A, Safar M, Fagon JY. Risk factors and outcome of nosocomial infections: results of a matched case-control study of ICU patients. Am J Respir Crit Care Med 1998;157:1151-1158.
 • 7. Spencer RC. Epidemiology of infection in ICUs. Intensive Care Med 1994;20 (Suppl 4):2-6.
 • 8. Artenstein WA, Kim JH. Antimicrobials for use in neurosurgical patients. Wilkins HR, Reghancy SS (Eds). Nerosurgery. 2nd ed. New york, Mc Graw Hill 1996:3269-3283.
 • 9. Holzheimer RG, Quoika P, Patzmann D, Fussle R. Nosocomial infections in general surgery: surveillance report from a German university clinic. Infection 1990;18:219-225.
 • 10. Dettenkofer M, Ebner W, Hans FJ et al. Nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Acta Neurochir (Wien) 1999;14:1303-1308.
 • 11. Widmer AF. Infection control and prevention strategies in the ICU. Intensive Care Med 1994;20 (supl):7-11.
 • 12. Korinek AM. Risk factors for neurosurgical infections after craniotomy: a prospective multicenter study of 2944 patients. Neurosurgery 1997;4:1073-1081.
 • 13. Simmons RL. Wound infection:a review of diagnosis and treatment. INFECT Control, 1982; 3:44-51.
 • 14. Garner JS, Favero MS. CDC guidelines for the prevention and control of nosocomial infections. Guideline for handwashing and hospital environmental control, 1985. Supersedes guideline for hospital environmental control pub- lished in 1981. Am J Infect Control 1986;14:110-29.
 • 15. Celikbaş A. Diyabet seyrinde gelişen infeksiyonlarda immünpatogenez. Klimik Derg 2005;18:17-20.
 • 16. Brachman PS. Epidemiology of nosocomial infectons. Bennett JV, Brachman PS (Eds). Hospital infections. Boston: Little, Brown Company, 1992;3-20.
 • 17. Bullock R, van Delen JR, Ketelbey W et al. A doubleblind placebo controlled trial of perioperative prophylactic antibiotics for elective neurosurgery. J Neurosurg 1988;69:687-691.
 • 18. Hossein IK, Hill DW, Hotfield RH. Controversies in the prevention of neurosurgical infection. J Hosp Infect 1999;43:5-11.
 • 19. Dickinson LD, Hoff JD. Infectiosus disease in neurosurgical intensive care. Andrews BT (Ed). Neurosurgical Intensive Care. New York, Mc Graw Hill 1993:201-226.
 • 20. Apelgren P, Hellström I,Weitzberg E et al. Risk factors for nosocomial intensive care infection:a long term prospective analysis. Acta Anaesthesiol Scand 2001;45:710-719.
 • 21. Zolldann D, Thiex R, Hafner H, Waitschies B, Lutticken R, Lemmen SW. Periodic surveillance of nosocomial infections in a neurosurgery intensive care unit. Infection 2005;33:115-121.
 • 22. Erbay H, Yalcin AN, Serin S et al. Nosocomial infections in intensive care unit in a Turkish university hospital: a 2-year survey. Intensive Care Med 2003;29:1482-1488.
 • 23. Suri A, Mahapatra AK, Kapil A. Acinetobacter infection in neurosurgical intensive care patients. Natl Med J India 2000;13:296-300.
 • 24. Hader WJ, Steinbok P. The value of routine culturs of the cerebrospinal fluid in patients with external ventricular drains. Neurosurgery 2000,46:1149-1155.
 • 25. Oztoprak N, Cevik MA, Akinci E et al. Risk factors for ICU-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. Am J Infect Control 2006;34:1-5.
 • 26. Üstün C, Ayaz C, Tekin R, Çelen MK, Güzel A. Beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde alet ilişkili hastane infeksiyonlar. III. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu, 21-24 Haziran 2007, Trabzon. Klimik Derg 2007;20:71 Özel Sayı 2 (P005).
 • 27. Fraenkel DJ, Rickard C,Lipman J. Can we achieve consen- sus on central venous catheter related infections? Anaesth Intensive Care 2000;28-32.
APA GÜZEL A, AKTAŞ G, ÇELEN M, TATLI M, GEYİK M, ÖZEKİNCİ M, ÜSTÜN C, ÖZKAN Ü, SATICI Ö, CEVİZ A (2009). Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. , 252 - 257.
Chicago GÜZEL Aslan,AKTAŞ Gökhan,ÇELEN M. Kemal,TATLI MEHMET,GEYİK M. Faruk,ÖZEKİNCİ Mehmet,ÜSTÜN Cemal,ÖZKAN Ümit,SATICI Ömer,CEVİZ Adnan Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. (2009): 252 - 257.
MLA GÜZEL Aslan,AKTAŞ Gökhan,ÇELEN M. Kemal,TATLI MEHMET,GEYİK M. Faruk,ÖZEKİNCİ Mehmet,ÜSTÜN Cemal,ÖZKAN Ümit,SATICI Ömer,CEVİZ Adnan Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. , 2009, ss.252 - 257.
AMA GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2009; 252 - 257.
Vancouver GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. . 2009; 252 - 257.
IEEE GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A "Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları." , ss.252 - 257, 2009.
ISNAD GÜZEL, Aslan vd. "Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları". (2009), 252-257.
APA GÜZEL A, AKTAŞ G, ÇELEN M, TATLI M, GEYİK M, ÖZEKİNCİ M, ÜSTÜN C, ÖZKAN Ü, SATICI Ö, CEVİZ A (2009). Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 252 - 257.
Chicago GÜZEL Aslan,AKTAŞ Gökhan,ÇELEN M. Kemal,TATLI MEHMET,GEYİK M. Faruk,ÖZEKİNCİ Mehmet,ÜSTÜN Cemal,ÖZKAN Ümit,SATICI Ömer,CEVİZ Adnan Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi 36, no.4 (2009): 252 - 257.
MLA GÜZEL Aslan,AKTAŞ Gökhan,ÇELEN M. Kemal,TATLI MEHMET,GEYİK M. Faruk,ÖZEKİNCİ Mehmet,ÜSTÜN Cemal,ÖZKAN Ümit,SATICI Ömer,CEVİZ Adnan Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi, vol.36, no.4, 2009, ss.252 - 257.
AMA GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 252 - 257.
Vancouver GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 252 - 257.
IEEE GÜZEL A,AKTAŞ G,ÇELEN M,TATLI M,GEYİK M,ÖZEKİNCİ M,ÜSTÜN C,ÖZKAN Ü,SATICI Ö,CEVİZ A "Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları." Dicle Tıp Dergisi, 36, ss.252 - 257, 2009.
ISNAD GÜZEL, Aslan vd. "Beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesi enfeksiyon etkenleri ve antibiyotik duyarlılıkları". Dicle Tıp Dergisi 36/4 (2009), 252-257.