Yıl: 2009 Cilt: 36 Sayı: 4 Sayfa Aralığı: 283 - 287 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 12-03-2023

Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı

Öz:
Amaç: Kan kaynaklı patojenlerle temas; sağlık çalışanları için çok ciddi bir mesleki risk oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı elektif cerrahi öncesi hastalarda HBsAg,anti-HCV ve anti-HIV seroprevalansını belirlemektir.Gereç ve yöntem: Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’ne Ocak 2007 ve Temmuz 2007 tarihleri arasında elektif cerrahi girişim uygulamak amacıylayatırılan ameliyat hazırlığı döneminde 486 hastanın kanörneklerinde; HbsAg, anti-HCV ve anti-HIV testleriELISA yöntemiyle çalışıldı. Aynı dönemde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Bankası’na başvuran gönüllükan vericilerinden (n=14354) kontrol grubu oluşturuldu.Bulgular: Preoperatif hastalarda HBsAg ve anti-HCVseroprevalansı sırasıyla %6.6, %1.6 olarak bulunmuştur.Kontrol grubunda ise HBsAg ve anti-HCV seroprevalansısırasıyla %2.9, %0.7 olarak bulundu ve hasta grubunagöre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. Busonuç; preoperatif hastalardaki HBsAg ve anti-HCV pozitiflik oranının, kan bankasından elde edilecek verilerdendaha yüksek olması beklenilmesi gerektiği göstermektedir. Kontrol ve hasta gruplarının her ikisinde de anti-HIVpozitifliği saptanmamıştır.Sonuç: Kan ve vücut sıvılarıyla bulaşan hastalıklar hakkında tüm sağlık çalışanları eğitilmeli, HBV’ne karşı aşılanmalı, ameliyathanelerde infeksiyon geçişini engelleyecek evrensel önlemlerle ilgili standartlar hazırlanıpciddiyetle uygulanmalı ve temas edilen her hastanıninfekte olabileceği kabul edilmelidir.
Anahtar Kelime:

Preoperative Seroprevalence of HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV in general surgery patients

Öz:
Objectives: Exposure to blood borne pathogens is themost serious occupational health risk faced by healthcare workers. The aim of this study was to evaluate thepreoperative seroprevalences of HBsAg, anti-HCV andanti-HIV.Materials and methods: In this study we evaluated theseroprevalence of HBsAg, anti-HCV and anti-HIV in 486preoperative patients who admitted to Dicle UniversityMedical Faculty General Surgery Clinic for elective surgical procedures between January 2007 and July 2007;retrospectively. The results were compared with those of14354 blood donations during the same period as control group.Results: The seroprevalence of HBsAg and anti-HCVwere; %6.6 and %1.6 subsequently in preoperative patients. HBsAg and anti-HCV seropositivity rates werelower in the control group. Thus, the positively rates ofHBsAg and anti-HCV for preoperative patients should beassessed higher than the data obtained from the bloodbank. Anti-HIV seropositivity was not detected in bothpatient and control group.Conclusion: All healthcare workers must be trainedabout occupational diseases and vaccinated against hepatitis B. Establishment of universal precautions is necessary and these precautions must be strictly followedparticularly in the operating room. In addition all patientsshould be considered as potential carriers.
Anahtar Kelime:

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • 1. Fry DE. Occupational risks of blood exposure in the operating room. Am Surgeon 2007; 73: 637-646.
 • 2. Phillips EK, Owusu-Ofori A, Jagger J. Bloodborne pathogen exposure risk among surgeons in Sub-Saharan Africa. Infect Control Hosp Epidemiol 2007; 28: 1334-1336.
 • 3. Hoşoğlu S, Akalın Ş, Sünbül M, Oktun M, Öztürk R. Predictive factors for occupational bloodborne exposure in Turkish hospitals. Am J Infect Control 2009; 37: 65-69.
 • 4. Öner M, Güney A, Halıcı M, Argün M, Kafadar İ. Ortopedik cerrahi uygulanan olgularda hepatit B ve Hepatit C prevalansı: 10 yıllık retrospektif çalışma. Genel Tıp Derg 2007; 17: 167-171.
 • 5. Gupta A, Anand S, Sastry J et al. High risk for occupational exposure to HIV and utilization of post-exposure prophylaxis in a teaching hospital in Pune, India. BMC Infect Dis 2008; 8:142.
 • 6. Patterson JMM, Novak CB, Mackinnon SE, Pafterson GA. Surgeons' concern and practices of protection against bloodborne pathogens. Ann Surg 1998; 228: 266-272.
 • 7. Çöl C, Dağlı Z. Genel cerrahi hastalarında hepatit B virüsü prevalansı ve risk faktörlerinin analizi. MN Klinik Bilimler ve Doktor 2004; 10:34-39.
 • 8. Dursun M, Ertem M, Yılmaz Ş, Saka G, Özekinci T, Şimşek Z. Prevalence of hepatitis B infection in the Southeastern Region of Turkey: Comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis 2005; 58: 15-19.
 • 9. Myers DJ, Epling C, Dement J, Hunt D. Risk of sharp device-related blood and body fluid exposure in operating rooms. Infect Control Hosp Epidemiol 2008; 29: 1139-1148.
 • 10. Okpalugo CE, Oguntibeju OO. Prevalence of human immunodeficiency virus and hepatitis B virus in preoperative patients: Potential risk of transmission to health professionals. Pak J Biol Sci 2008; 11: 298-301.
 • 11. Berguer R, Heler PJ. Strategies for preventing sharps injuries in the operating room. Surg Clin N Am 2005; 85: 1299–1305.
 • 12. Halpern SD, Asch DA, Shaked A, Stock P, Blumberg EA. Inadequate hepatitis B vaccination and post-exposure evaluation among transplant surgeons: Prevalence, correlates, and implications. Ann Surg 2006; 244: 305-309.
 • 13. Mingoli A, Sapienza P, Sgarzini G, Modini C. Letters to the editor. Ann Surg 1999; 230: 736–738.
 • 14. Caillot JL, Voiglio EJ. First clinical study of a new virusinhibiting surgical glove. Swiss Med Wkly 2008; 138: 18–22.
 • 15. Fry ED. Occupational blood-borne diseases in surgery. Am J Surg 2005; 190: 249-254.
 • 16. Rantala M, van de Laar1 MJW. Surveillance and epidemiology of hepatitis B and C in Europe a review. Eurosurveillance 2008; 13: 1-8.
 • 17. Ertem M, Dalar Y, Çevik U, Şahin H. Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2008; 14: 40-45.
 • 18. Kargı E, Külah C, Hoşnuter M, Babuccu O, Tekerekoğlu B, Tekin İ. Plastik cerrahide hepatit B, hepatit C ve HIV enfeksiyonu riski. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 5: 14-17.
 • 19. Ocak S, Kaya H, Çetin M, İnandı T. Antakya’da preoperatif hastalarda hepatit A ve B seropozitifliği, yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 2005; 10: 169-175.
 • 20. Utkan A, Dayıcan A, Toyran A, Tümöz MA. Ortopedi ve travmatoloji hastalarında hepatit B, hepatit C ve HIV seroprevalansı. Acta Orthop Traumatol Turc 2006; 40:367-370.
 • 21. Temiz H, Gül K. Kan vericilerinin HBsAg, anti-HCV, anti-HIV ve VDRL tTest sonuçlarının değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi 2008; 22: 79-82.
 • tzman DJ, Williams RA, Gelfand DV, Wilson SE. The surgeon and AIDS: Twenty years later. Arch Surg 2005; 140: 961-967.
 • 23. http://www.saglik.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F88 92433CFF71BE64510F6C8BC9896F9EC5A003E1BC Erişim tarihi: 23.02.2008.
 • 24. Dua RS, Wajed SA, Winslet MC. Impact of HIV and AIDS on surgical practice. Ann R Coll Surg Engl 2007; 89: 354-358.
 • 25. Aldemir M, Çaça İ, Akalın Ş, Süner A, Kaya Z. The eye splash injuries of echinococcal fluid during surgery of peritoneal echinococcosis: Our experiences due to two cases. Eur J Gen Med 2004; 1: 43-44.
 • 26. Watson KJR. Surgeon, test (and heal) thyself: sharps inju- ries and hepatitis C risk. MJA 2004; 181: 366-367
APA GİRGİN S, TEMİZ H, GEDİK E, GÜL K (2009). Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. , 283 - 287.
Chicago GİRGİN Sadullah,TEMİZ HAKAN,GEDİK Ercan,GÜL Kadri Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. (2009): 283 - 287.
MLA GİRGİN Sadullah,TEMİZ HAKAN,GEDİK Ercan,GÜL Kadri Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. , 2009, ss.283 - 287.
AMA GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. . 2009; 283 - 287.
Vancouver GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. . 2009; 283 - 287.
IEEE GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K "Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı." , ss.283 - 287, 2009.
ISNAD GİRGİN, Sadullah vd. "Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı". (2009), 283-287.
APA GİRGİN S, TEMİZ H, GEDİK E, GÜL K (2009). Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi, 36(4), 283 - 287.
Chicago GİRGİN Sadullah,TEMİZ HAKAN,GEDİK Ercan,GÜL Kadri Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi 36, no.4 (2009): 283 - 287.
MLA GİRGİN Sadullah,TEMİZ HAKAN,GEDİK Ercan,GÜL Kadri Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi, vol.36, no.4, 2009, ss.283 - 287.
AMA GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 283 - 287.
Vancouver GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı. Dicle Tıp Dergisi. 2009; 36(4): 283 - 287.
IEEE GİRGİN S,TEMİZ H,GEDİK E,GÜL K "Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı." Dicle Tıp Dergisi, 36, ss.283 - 287, 2009.
ISNAD GİRGİN, Sadullah vd. "Genel cerrahi hastalarında preoperatif HBsAg, Anti-HCV, Anti-HIV seroprevalansı". Dicle Tıp Dergisi 36/4 (2009), 283-287.