Yıl: 2000 Cilt: 34 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 34 - 39 Metin Dili: Türkçe

Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler

Öz:
Amaç: Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörleri incelemek. Çalışma planı: Tibia plato kırığı nedeniyle cerrahi tedavi gören 28 hastanın (23 erkek, 5 kadın; ort. yaş 41.53; yaş dağılımı 15-68) 28 dizi retrospektif olarak değerlendirildi. Kırıklar ve klinik sonuçlar Hohl sınıflandırma sistemine ve kriterlerine göre değerlendirildi. Sonuçlar: Ortalama izleme süresi 22.14 ay (dağılım 5-80 ay) idi. Hohl kriterlerine göre dokuz hastada çok iyi (%32.2), 13 hastada iyi (%46.2), iki hastada orta (%7.1) ve dört hastada kötü (% 14.3) sonuç alındı. Orta ve kötü sonuç alınan altı hastanın ikisinde tip 3, birinde tip 4, üçünde ise tip 7 kırık vardı. Postoperatif dönemde 4-6 hafta alçı tespiti uygulanan 18 hastanın ikisinde (%11.1); 7-10 hafta uygulanan 10 hastanın dördünde (%40) orta ve kötü sonuç görüldü. Kontrol grafilerinde 0-3 mm çökme saptanan 13 hastanın yedisinde çok iyi, altısında iyi sonuç alındı. Tibia platosunda 4-10 mm çökme olan 15 hastanın altısında tatmin edici olmayan sonuçlar görüldü. Kontrol grafilerinde 0-9 mm kondiler genişleme olan 26 hastanın dördünde orta ve kötü sonuç elde edilirken, 9 mm üzerinde kondiler genişleme olan iki hastada kötü sonuç saptandı. Beraberinde fibula kırığı görülen 10 hastanın dördünde (%40) tatminkar olmayan sonuçlar elde edildi. Bu hastaların üçünde beş derecenin üzerinde angülasyon vardı.Çıkarımlar: Tibia plato kırığı olan hastalarda kırık tipi, anatomik redüksiyonun sağlanması, postoperatif tespit süresi ve beraberinde fibula kırığının bulunmasının klinik sonuçları etkileyen faktörler olduğu görüldü.
Anahtar Kelime: İzleme çalışmaları Ameliyat sonrası komplikasyonlar Kırık tespiti, internal Tibia kırıkları Tibia Komplikasyonlar Tedavi sonucu Menisküs, tibial Ligamentler, eklem Ortopedik işlemler Cerrahi tedavi Diz yaralanmaları Kırıklar

Factors affecting the results of surgical treatment of tibial plateau fractures

Öz:
Objectives: To investigate the factors affecting the results of surgical treatment of tibial plateau fractures. Methods: Twenty-eight patients (23 males, 5 females; mean age 41.53 years; range 15-68 years) who underwent surgery for tibial plateau fractures (28 knees) were retrospectively evaluated. Fractures and clinical results were evaluated according to the Hohl classification and criteria, respectively. Results: Mean follow-up was 22.14 months (range 5-80 months). According to Hohl criteria, there were nine excellent (32.2%), 13 good (46.2%), two fair (7.1%) and four poor (14.3%) results. Of six patients with fair and poor results, two, one, and three patients had type 3, type 4, and type 7 fractures, respectively. Of 18 patients with 4-6 weeks immobilization, and of 10 patients with 7-10 weeks immobilization two (11.1%) and four (40%) patients had poor results, respectively. Concerning the size of depression detected in control radiograms, patients who exhibited a depression between 0 and 3 mm had excellent (7/13) and good (6/13) results, while in six patients with 4 to 10 mm depression (n=15) the results were not satisfactory. Of 26 patients with a condylar widening of 0-9 mm, four patients had fair and poor results; two patients with a condylar widening above 9 mm exhibited poor results. Four patients (40%) with concomitant fibula fractures (n=10) had unsatisfactory results. Of these, three patients exhibited an angulation of more than five degrees. Conclusion:Fracture type, achievement of an anatomic reduction, duration of postoperative immobilization, and concomitant fibula fractures were found to affect surgical outcome in patients with tibial plateau fractures
Anahtar Kelime: Tibia Tibial Fractures Fracture Fixation, Internal Complications Menisci, Tibial Ligaments, Articular Orthopedic Procedures Treatment Outcome Follow-Up Studies Surgical treatment Knee Injuries Fractures Postoperative Complications

Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Bibliyografik
 • 1.Apley AG. Fractures of the tibial plateau. Orthop Clin North Am 1979;10:61-74.
 • 2. DeCoster TA, Nepola JV, el-Khoury GY. Cast brace treatment of proximal tibia fractures. A ten-year follow-up study. Clin Orthop 1988;(231):196-204.
 • 3. Berkman M, Ar›temur A, Özger H, fien B. Plato tibial kırıklarda uyguladığımız cerrahi tedavi sonuçlar. Acta Orthop Traumatol Turc 1988;22:54-7.
 • 4. Blokker CP, Rorabeck CH, Bourne RB. Tibial plateau fractures. An analysis of the results of treatment in 60 patients. Clin Orthop 1984;(182):193-9.
 • 5. Ergan G, Türkmen IM, Bombacı H. Aşırı çökmüş tibia plato kırıklarında tedavi protokolü. In: Ege, R, editör. 13. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı;15-19 Mayıs,1993; Nevşehir. Ankara: Emel Matbaası; 1994. s. 694.
 • 6. Honkonen SE. Indications for surgical treatment of tibial condyle fractures. Clin Orthop 1994;(302):199-205.
 • 7. Honkonen SE, Jarvinen MJ. Classification of fractures of the tibial condyles. J Bone Joint Surg [Br] 1992;74:840-7.
 • 8. Kır N, Babacan M, Erginer R, Yalnız E. Plato tibia kırıklarının cerrahi tedavisi. Acta Orthop Traumatol Turc 1988;22:148-9.
 • 9. Lachiewicz PF, Funcik T. Factors influencing the results of open reduction and internal fixation of tibial plateau fractures. Clin Orthop 1990;(259):210-5.
 • 10. Jensen DB, Rude C, Duus B, Bjerg-Nielsen A. Tibial plateau fractures. A comparison of conservative and surgical treatment. J Bone Joint Surg [Br] 1990;72:49-52.
 • 11. Tscherne H, Lobenhoffer P. Tibial plateau fractures. Management and expected results. Clin Orthop 1993;(292): 87-100.
 • 12.Watson JT. High-energy fractures of the tibial plateau. Orthop Clin North Am 1994;25:723-52.
 • 13. Bowes DN, Hohl M. Tibial condylar fractures. Evaluation of treatment and outcome. Clin Orthop 1982;(171):104-8.
 • 14. Rasmussen PS. Tibial condylar fractures. Impairment of knee joint stability as an indication for surgical treatment. J Bone Joint Surg [Am] 1973;55:1331-50.
 • 15. Delamarter RB, Hohl M, Hopp E Jr. Ligament injuries associated with tibial plateau fractures. Clin Orthop 1990;(250):226-33.
 • 16. Gausewitz S, Hohl M. The significance of early motion in the treatment of tibial plateau fractures. Clin Orthop 1986; (202):135-8.
 • 17. Porter BB. Crush fractures of the lateral tibial table. Factors influencing the prognosis. J Bone Joint Surg [Br] 1970;52:676-87.
 • 18. Schatzker J, McBroom R, Bruce D. The tibial plateau fracture. The Toronto experience 1968-1975. Clin Orthop 1979; (138):94-104.
 • 19. Hohl M. Fractures of the proximal tibia and fibula. In: Rockwood CA, Green PD, Bucholz W, editors. Fractures in adults. Philadelphia: J.B. Lippincott Comp.; 1991. p. 1725-61.
 • 20. Duwelius PJ, Connolly JF. Closed reduction of tibial plateau fractures. A comparison of functional and roentgenographic end results. Clin Orthop 1988;(230):116-26.
APA KAYIRAN E, ORHAN Z, PARMAKSIZOĞLU A, ERDEMİR A, YAZICI N (2000). Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 34(1), 34 - 39.
Chicago KAYIRAN Etel,ORHAN ZAFER,PARMAKSIZOĞLU Atilla,ERDEMİR Ahmet,YAZICI Nuzhet Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 34, no.1 (2000): 34 - 39.
MLA KAYIRAN Etel,ORHAN ZAFER,PARMAKSIZOĞLU Atilla,ERDEMİR Ahmet,YAZICI Nuzhet Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, vol.34, no.1, 2000, ss.34 - 39.
AMA KAYIRAN E,ORHAN Z,PARMAKSIZOĞLU A,ERDEMİR A,YAZICI N Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2000; 34(1): 34 - 39.
Vancouver KAYIRAN E,ORHAN Z,PARMAKSIZOĞLU A,ERDEMİR A,YAZICI N Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica. 2000; 34(1): 34 - 39.
IEEE KAYIRAN E,ORHAN Z,PARMAKSIZOĞLU A,ERDEMİR A,YAZICI N "Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler." Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 34, ss.34 - 39, 2000.
ISNAD KAYIRAN, Etel vd. "Tibia plato kırıklarının cerrahi tedavisinde sonuçları etkileyen faktörler". Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 34/1 (2000), 34-39.