Yıl: 2010 Cilt: 21 Sayı: 1 Sayfa Aralığı: 5 - 13 Metin Dili: Türkçe İndeks Tarihi: 29-07-2022

Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?

Öz:
Amaç: Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çalışan pratisyen hekimlerin alkol kullanım bozuklukları konusunda bilgi, tutum ve davranış özelliklerinin belirlenmesidir.Yöntem: Tanımlayıcı, kesitsel araştırmada 135 pratisyen hekime anket uygulanmıştır.Bulgular: Alkol kullanım bozuklukları konusunda mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim görme oranı düşüktür (sırasıyla %25.4 ve %11.7). Hekimler riskli alkol kullanımı düzeylerini, tarama testlerini, biyokimyasal belirteçleri bilmemektedir. Bilgi puanı ortalaması 6.67±1.70?dir. Hekimlerin çoğu, birinci basamak sağlık hizmetlerinde alkol kullanımının önemli bir sorun olmadığını (%57.0), hastalarının alkol sorunları ile uğraşmak için zamanlarının olmadığını (%74.1), aşırı alkol tüketiminin açık belirtilerini taşımayan riskli içicileri tanımanın zor olduğunu (%91.1), hastaların alkol kullanımına ilişkin önerileri yerine getirmeyip davranışlarını değiştirmediklerini (%85.2) ve doktorların alkole karşı hoşgörülü olduklarını düşünmektedir (%71.1). Hekimlerin yarısı, alkol tüketimi hakkında soru sormanın hastaları kızdıracağını ve hastalarla alkol kullanımı hakkında konuşmanın kendilerine zor geldiğini belirtmiştir. Tutum puanı ortalaması 4.44±2.15 bulunmuştur. Alkol kötüye kullanımı tanısının uygun olduğu hasta senaryosunda, çoğu hekim, hastaya alkol kullanımı ile ilgili sorular soracağını (%91.7), sorunlarının alkolle ilişkili olduğunu söyleyeceklerini (%90.2), alkol kullanımı ile ilgili bir uzmana/merkeze sevk edeceklerini (%58.5) belirtmişlerdir. Davranış puanı ortalaması 5.96±1.46?dır.Sonuç: Ülkemizde pratisyen hekimler için, alkol kullanım sorununa müdahaledeki önemli rolleri nedeniyle, daha fazla destek ve eğitime gereksinim olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik Acil Tıp Madde Bağımlılığı Sosyoloji Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri

Do general practitioners diagnose and treat patients with alcohol use problems?

Öz:
Aim: To determine the primary health care working general practitioners? knowledge, attitude and behavior towards alcohol use disorders.Method: In this descriptive and cross-sectional study 135 general practitioners (GPs) completed the questionnaire.Results: Pre and post graduate education on alcohol use disorders is low (25.4 % and 11.7% respectively). Most of the GPs do not know the levels of risky alcohol use, screening tests, and biochemical markers. The mean knowledge score is 6.67±1.70. Most GPs think that alcohol use disorders are not an important issue in primary health care (57%), they do not have time to deal with patients? alcohol problems (74.1%), it is difficult to diagnose risky alcohol users without clear symptoms (91.1%), patients do not follow advice on alcohol use (85.2%), and physicians themselves are tolerant towards alcohol (71.1%). Half of the GPs reported that they find it difficult to talk about alcohol use with patients and think that patients may be angered by alcohol consumption questions. Mean attitude score is 4.44±2.15. Most of the GPs reported that they would ask questions about alcohol use to their patients (91.7%) and declare that the patients? problems were related to alcohol (90.2%). More than half of them reported that they would refer the patient to a specialist or an alcohol treatment center (58.5%). The mean behavior score is 5.96±1.46.Conclusion: In our country it is clear that more education and support for GPs is needed due to their important role in intervention for alcohol use problems.
Anahtar Kelime:

Konular: Tıbbi Etik Acil Tıp Madde Bağımlılığı Sosyoloji Psikoloji Psikiyatri Davranış Bilimleri
Belge Türü: Makale Makale Türü: Araştırma Makalesi Erişim Türü: Erişime Açık
 • Aalto M, Pekuri P, Seppa K ve ark. (2001) Primary health care nurses? and physicians? attitudes, knowledge and beliefs regarding brief intervention for heavy drinkers. Addiction, 96: 305-311.
 • Aalto M, Pekuri P, Seppa K ve ark. (2002) Primary health care professionals? activity in intervening in patients? alcohol drinking: a patient perspective. Drug Alcohol Depend, 66: 39-43.
 • Aalto M, Pekuri P, Seppa K ve ark. (2003) Obstacles to carrying out brief intervention for heavy drinkers in primary health care: a focus group study. Drug Alcohol Rev, 22: 169-173.
 • Aalto M, Seppa K (2001) At which drinking level to advise a patient? General practitioners? views. Alcohol Alcohol, 36: 431-433.
 • Akvardar Y, Unal B, Günay T ve ark. (2002a) Empati Öğrenilebilir mi? Tıp Fakültesi Dönem 1 Öğrencilerinde İletişim Becerileri Kursunun Empatik Yanıt Verme Becerisi Üzerine Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 167-172.
 • Akvardar Y, Türkcan A, Çakmak D ve ark. (2002b) Doktorlar Arasında Madde Kötüye Kullanımı Bir Sorun mu?- Olgu Sunumu. Türk Psikiyatri Derg, 13: 238-244.
 • Akvardar Y (2005) Alkol ile İlişkili Bozuklukların Epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Dergisi (Psikiyatri Alkol ve Madde Bağımlılığı Özel Sayısı): 5-9.
 • Akvardar Y, Demiral Y, Ergor G ve ark. (2004) Substance use among medical students and physicians in a medical school in Turkey. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, 39: 502-506.
 • Anderson P, Kaner E, Wutzke S ve ark. (2003) Attitudes and managing alcohol problems in general practice: Descriptive Analysis based on findings of a World Health Organization International Collaborative Survey. Alcohol Alcohol, 38: 597-601.
 • Anderson P, Kaner E, Wutzke S ve ark. (2004) Attitudes and managing alcohol problems in general practice: An interaction analysis based on findings from a WHO collaborative study. Alcohol Alcohol, 39: 351-356.
 • Babor TF, Higgins-Biddle JC, Saunders JB ve ark. (2001). AUDIT The Alcohol Use Identification Test: Guidelines for Use in Primary Care . Second Edition. Geneva World Health Organization.
 • Babor TF, Grant M, Acuda W ve ark. (1994) A Randomized Clinical-Trial of Brief Interventions in Primary Health-Care-Summary of A Who Project. Addiction, 89: 657-660.
 • Babor TF, Higgins-Biddle JC (2000) Alcohol screening and brief intervention: dissemination strategies for medical practice and public health. Addiction, 95: 677-686.
 • Beich A, Gannik D, Malterud K ve ark. (2002) Screening and brief intervention for excessive alcohol use: qualitative interview study of the experiences of general practitioners. BMJ, 325: 870-872.
 • Bendtsen P, Akerlind I (1999) Changes in attitudes and practices in primary health care with regard to early intervention for problem drinkers. Alcohol Alcohol, 34: 795-800.
 • Caetano R, Cunradi C (2002) Alcohol dependence: a public health perspective. Addiction, 97: 633-645.
 • Caetano R, Tam T, Greenfield T ve ark. (1997) DSM-IV alcohol dependence and drinking in the US population: A risk analysis. Ann Epidemiol, 7, 542-549.
 • Cape G, Hannah A, Sellman D ve ark. (2006) A longitudinal evaluation of medical student knowledge, skills and attitudes to alcohol and drugs. Addiction, 101: 841-849.
 • El Guebaly N, Toews J, Lockyer J ve ark. (2000) Medical education in substance-related disorders: components and outcome. Addiction, 95: 949-957.
 • Fleming MF, Manwell LB (1999) Brief interventions in primary care settings: A primary Treatment method for at risk, problem, and dependent drinkers. Alcohol Res Health, 23: 128-137.
 • Fleming MF, Mundt MP, French MT ve ark. (2002) Brief physician advice for problem drinkers: Long-term efficacy and benefit-cost analysis. Alcohol Clin Exp Res, 26: 36-43.
 • Heather N (1997) Where treatment and prevention merge: the need for a broader approach. Addiction, 92 (Suppl 1): S133-S136.
 • Hyman, Z (2006) Brief interventions for high-risk drinkers. J Clin Nurs 15, 1383-1396.
 • Josseran L, King G, Guilbert P ve ark. (2005) Smoking by French general practitioners: behaviour, attitudes and practice. Eur J Public Health, 15: 33-38.
 • Kaariainen J, Sillanaukee P, Poutanen P ve ark. (2001) Opinions of alcohol-related issues among professionals in primary, occupational, and specialized health care. Alcohol Alcohol, 36: 141-146.
 • Kaner EF, Heather N, Mcavoy BR ve ark. (1999) Intervention for excessive alcohol consumption in primary health care: attitudes and practices of English general practitioners. Alcohol Alcohol, 34: 559-566.
 • Kaner EF, Wutzke S, Saunders JB ve ark. (2001) Impact of alcohol education and training on general practitioners? diagnostic and management skills: findings from a World Health Organization collaborative study. J Stud Alcohol, 62: 621-627.
 • Roche AM, Freeman T (2004) Brief interventions: good in theory but weak in practice. Drug Alcohol Rev, 23: 11-18.
 • Roche AM, Stubbs JM, Sanson-Fisher RW ve ark. (1997) A controlled trial of educational strategies to teach medical students brief intervention skills for alcohol problems. Prev Med, 26: 78-85.
 • Seppa K, Aalto M, Raevaara L ve ark. (2004) A brief intervention for risky drinking - analysis of videotaped consultations in primary health care. Drug Alcohol Rev, 23: 167-170.
 • Walsh RA, Roche AM, Sanson-Fisher RW ve ark. (2001) Interactional skills of students from traditional and non-traditional medical schools before and after alcohol education. Med Educ, 35: 211-216.
 • World Health Organization (2004) Global Status Report: Alcohol Policy. Geneva, World Health Organization.
APA AKVARDAR Y, Uçku R, ÜNAL B, GÜNAY T, AKDEDE B, ERGÖR G, Alptekin K, TUNCA Z (2010). Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. , 5 - 13.
Chicago AKVARDAR YILDIZ,Uçku Reyhan,ÜNAL Belgin,GÜNAY TÜRKAN,AKDEDE Berna B.,ERGÖR Gül,Alptekin Koksal,TUNCA Zeliha Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. (2010): 5 - 13.
MLA AKVARDAR YILDIZ,Uçku Reyhan,ÜNAL Belgin,GÜNAY TÜRKAN,AKDEDE Berna B.,ERGÖR Gül,Alptekin Koksal,TUNCA Zeliha Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. , 2010, ss.5 - 13.
AMA AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. . 2010; 5 - 13.
Vancouver AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. . 2010; 5 - 13.
IEEE AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z "Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?." , ss.5 - 13, 2010.
ISNAD AKVARDAR, YILDIZ vd. "Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?". (2010), 5-13.
APA AKVARDAR Y, Uçku R, ÜNAL B, GÜNAY T, AKDEDE B, ERGÖR G, Alptekin K, TUNCA Z (2010). Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(1), 5 - 13.
Chicago AKVARDAR YILDIZ,Uçku Reyhan,ÜNAL Belgin,GÜNAY TÜRKAN,AKDEDE Berna B.,ERGÖR Gül,Alptekin Koksal,TUNCA Zeliha Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. Türk Psikiyatri Dergisi 21, no.1 (2010): 5 - 13.
MLA AKVARDAR YILDIZ,Uçku Reyhan,ÜNAL Belgin,GÜNAY TÜRKAN,AKDEDE Berna B.,ERGÖR Gül,Alptekin Koksal,TUNCA Zeliha Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. Türk Psikiyatri Dergisi, vol.21, no.1, 2010, ss.5 - 13.
AMA AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. Türk Psikiyatri Dergisi. 2010; 21(1): 5 - 13.
Vancouver AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?. Türk Psikiyatri Dergisi. 2010; 21(1): 5 - 13.
IEEE AKVARDAR Y,Uçku R,ÜNAL B,GÜNAY T,AKDEDE B,ERGÖR G,Alptekin K,TUNCA Z "Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?." Türk Psikiyatri Dergisi, 21, ss.5 - 13, 2010.
ISNAD AKVARDAR, YILDIZ vd. "Pratisyen hekimler alkol kullanım sorunları olan hastaları tanıyor ve tedavi ediyorlar mı?". Türk Psikiyatri Dergisi 21/1 (2010), 5-13.